Recent Submissions

  • Projecte Càtedra DOTS-UdL: 10 mesos, 10 reptes 

    Arco Bravo, Isabel del; Ramos Pla, Anabel; Guitard Sein-Echaluce, Ma. Luisa; Selva Pareja, Laia; Espart Herrero, Anna (Càtedra de Desenvolupament d'Organitzacions i Territoris Saludables, 2021)
    Objectiu: Construir coneixement entre la comunitat educativa sobre 10 temes/reptes per a la promoció de la salut.