Repositori Obert UdL

The institutional repository collects, manages, disseminates and preserves publications in open access derived from the academic and research activity of the University of Lleida.

 

Recent Submissions

Item
Open Access
Enhancing active aging through IRAGE: Mitigating social isolation with intergenerational gaming
(Elsevier, 2024) Díaz Llobet, Manel; Gil Iranzo, Rosa María; Cabeza, Luisa F; Cerezo, Eva; Teixidó Cairol, Mercè
This paper presents the outcomes of a pioneering study that explores the potential of remote intergenerational communication to combat social isolation among children and older adults, especially under constraints posed by pandemics such as COVID-19. Acknowledging the limited mobility of many older adults, this research aims to provide insights into how digital platforms can facilitate meaningful exchanges between generations. Utilizing a mixed methodology approach, the study first conducted a user interaction analysis to outline guidelines for participant engagement with the Information and Communication Technology (ICT)-based tool called IRAGE (Intergenerational Remote Access to Gaming Experiences) designed specifically for this purpose. Following the development of the ICT tool, three sessions of the remote intergenerational experience were held, during which participants' interactions were recorded and subsequently analyzed quantitatively and qualitatively. Key findings from the study reveal that remote intergenerational communication can significantly mitigate feelings of isolation among older adults, contributing to their mental health and emotional well-being. Moreover, the study highlights the effectiveness of the web-based platform in facilitating these interactions, with older adults and children finding the user interface intuitive and the overall experience engaging. These outcomes underscore the importance of leveraging technology to maintain social connections during challenging times and offer valuable guidelines for developing ICT tools that cater to the needs of diverse user groups. By demonstrating the feasibility and benefits of remote intergenerational communication, this research contributes to the broader discourse on active aging and the role of digital technologies in promoting social inclusion and emotional health.
Item
Open Access
Creació i desenvolupament d'un videojoc de Farm Simulator: disseny i implementació
(2024-06) Planella Vall, María
En aquest treball de final de grau es mostrarà com ha estat la creació d'un videojoc des de l'inici, passant per la creació dels personatges, les diverses interaccions i moviments d'aquests, el disseny de la superfície i del mapa i molts altres conceptes que s'han de tenir en compte en el moment de dissenyar i crear un videojoc. Primerament, s'han de saber uns conceptes teòrics per a entendre sobre els videojocs i en aquesta introducció es parlarà d'aquests conceptes i també els objectius d'aquest treball, juntament amb altres especificacions que s'han de tenir en compte per a entendre i gaudir d'aquest treball.
Item
Open Access
Descobrir llocs mitjançant una app per iOS utilitzant Swift
(2024-06) Hidalgo Galguera, Marc
L’ús creixent de dispositius i aplicacions mòbils ha revolucionat la forma en què les persones interactuen amb la tecnologia i el món que els envolta. En aquest context, el present Treball de Fi de Grau (TFG) es centra en el desenvolupament d’una aplicació mòbil per a dispositius iOS, utilitzant el llenguatge de programació Swift i l’entorn de desenvolupament Xcode. L’aplicació, dissenyada per a aficionats i entusiastes de la fotografia, proporciona un mapa interactiu amb punts d’interès, facilitant l’exploració de llocs ideals per capturar imatges. La plataforma desenvolupada permet als usuaris pujar fotos als diferents llocs d’interès, creant un perfil per a cada lloc que recull totes les fotos pujades en aquell indret. D’aquesta manera, els entusiastes de la fotografia poden obtenir una visió prèvia de l’escena i avaluar les condicions abans de visitar el lloc, fomentant així la creació d’una comunitat de fotògrafs que es recolzin i s’inspirin mútuament. Entre les principals funcionalitats de l’aplicació, destaca la possibilitat de pujar fotos als punts d’interès, la qual cosa permet als usuaris compartir les seves creacions amb altres membres de la comunitat i rebre retroalimentació. Així mateix, l’aplicació compta amb funcions de geolocalització, la qual cosa facilita la identificació de punts d’interès en funció de la ubicació de l’usuari. A més dels objectius i la motivació darrere d’aquest projecte, és important esmentar les tecnologies i eines que han fet possible la seva realització. Utilitzant Swift com a llenguatge de programació i aprofitant frameworks específics. A nivell d’usuari, aquesta aplicació està destinada a aficionats i professionals de la fotografia que busquen explorar i compartir llocs d’interès fotogràfic. Pel que fa al contingut d’aquest treball, la intenció és proporcionar una font d’aprenentatge a tothom interessat en aquestes tecnologies o a algú que vulgui començar a utilitzar-les. Per facilitar la comprensió d’aquest treball, el document està estructurat en diverses seccions que van des de la conceptualització i disseny de l’aplicació fins a la seva implementació i proves. Cada secció es dedica a un aspecte específic del desenvolupament, proporcionant una visió completa del procés de creació d’aquesta aplicació.
Item
Open Access
Gestión de asuntos ajenos sin mandato. Breve apunte sobre los problemas prácticos que se derivan de la nueva regulación
(Marcial Pons, 2018) Barrón Arniches, Paloma de
El Libro Sexto del Código Civil Catalán tiene una doble significación; así, por una parte, supone -al margen de que puedan y se regulen, de futuro, más materias- la culminación del propio Código, en una materia de práctica diaria; y, por otra, implica incorporar al Derecho civil catalán, tan influenciado no solo por el Derecho romano, sino también por el canónico, lo que son las corrientes doctrinales y trabajos paneuropeos más significados y reguladores (incluso aunque no sean Derecho positivo) del Derecho contractual del siglo xxi. Se regulan también, junto a la compraventa y el mandato, otras instituciones clásicas catalanas, cierto que remozadas y adecuadas al tiempo actual. La obra en sí contiene un estudio, por eminentes especialistas, de cada una de las instituciones que se regulan, con un enfoque y contenido que, sin ser un comentario ni un estudio sistemático, sí contiene un análisis teórico-práctico que permitirá al operador jurídico poder aplicarlo con una referencia de calidad en cada aspecto que este nuevo Libro Sexto regula.
Item
Open Access
La reforma constitucional del 2011 y la Teoría del Poder Constituyente
(Universidade da Coruña, 2014) Cabanas Veiga, Manuel
En el presente trabajo se va a realizar un breve análisis de la reforma constitucional del 2011 a través de los principios constitucionalistas del Estado democrático y social, siguiendo las premisas defendidas por el Profesor Doctor Javier Ruipérez Alamillo a lo largo de sus obras.