Estructura de Dades i Algorismes

Permanent URI for this collection

Els objectius fonamentals de l’assignatura són dos: d’una banda, introduir a l’alumne en el paradigma de la programació orientada a objectes com a model de desenvolupament de programes mitjans i grans. D’altra banda, presentar-li les estructures de dades més usuals en memòria. Especialment les que permeten un accés directe per clau a les dades. Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Gestió. Professor: Josep Maria Ribó i Balust

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 8