La Càtedra universitària de Desenvolupament d'Organitzacions i Territoris Saludables (DOTS), aprovada per Consell de Govern el 19 de Juliol de 2017, està formada per un equip multidisciplinari (educació, salut, activitat física i de l’esport i economia). L’objectiu general és analitzar el desenvolupament de les organitzacions que intervenen en diferents camps relacionats amb la salut i l’educació al territori, actuant en processos formatius i així millorar la seva eficiència. [Més informació].

Collections in this community

Recent Submissions

 • Projecte Càtedra DOTS-UdL: 10 mesos, 10 reptes 

  Arco Bravo, Isabel del; Ramos Pla, Anabel; Guitard Sein-Echaluce, Ma. Luisa; Selva Pareja, Laia; Espart Herrero, Anna (Càtedra de Desenvolupament d'Organitzacions i Territoris Saludables, 2021)
  Objectiu: Construir coneixement entre la comunitat educativa sobre 10 temes/reptes per a la promoció de la salut.
 • L’esbarjo en el marc d’una escola saludable. L’escala observacional GRF-OT.Cat 

  Arco Bravo, Isabel del; Ramos Pla, Anabel; Flores i Alarcia, Òscar (Cátedra de Desenvolupament d’Organitzacions i Territoris Saludables Universitat de Lleida, 2020)
  Els recessos escolars, també anomenats esbarjos, formen part de la jornada escolar. Són moments de descans de l'activitat acadèmica. Durant els recessos, l'alumnat participa en jocs espontanis, practiquen moviments lliures, ...
 • Guia educativa sobre l'espai, l'aire i la llum 

  Ramos Pla, Anabel; Arco Bravo, Isabel del (Anabel Ramos, Isabel del Arco, 2020)
  En aquesta guia educativa es presenten els principis bàsics per treballar l’espai, l’aire i la llum a l’escola. També es donen pautes per tenir un entorn (en els tres aspectes) saludable.
 • Guia educativa sobre el bon ús de la veu 

  Ramos Pla, Anabel (Anabel Ramos, 2020)
  En aquesta guia educativa es presenten els principis per tenir un bon manteniment de la veu. Així, evitaran possibles problemàtiques relacionades amb la veu, les quals sobretot té el professorat.
 • Guia educativa sobre el rentat de mans 

  Guitard Sein-Echaluce, Ma. Luisa; Espart Herrero, Anna; Selva Pareja, Laia (les autores, 2020)
  En aquesta guia educativa es mostren els principis bàsics per mantenir una bona higiene de mans als centres educatius, sobretot en temps de pandèmia.
 • Guia educativa sobre el bon ús de les motxilles 

  Selva Pareja, Laia; Guitard Sein-Echaluce, Ma. Luisa; Espart Herrero, Anna (les autores, 2020)
  En aquesta guia educativa es presenten els aspectes que, habitualment, generen les motxilles a les esquenes i a la qualitat de vida dels infants. Es mostren principis de prevenció, així com alternatives per utilitzar les ...
 • Guia educativa sobre la salut mental 

  Ramos Pla, Anabel (Anabel Ramos, 2020)
  En aquesta guia es presenten estadístiques del impacte de la salut mental en la població educativa, així com estratègies de prevenció i acompanyament.
 • Guia educativa sobre la higiene del son 

  Arco Bravo, Isabel del (Isabel del Arco, 2020)
  En aquesta guia es mostra la necessitat de mantenir una higiene del son adequada, sobretot en etapes escolars. També s’ofereixen recomanacions per tenir una higiene del son correcta.
 • Guia educativa sobre el benestar emocional 

  Ramos Pla, Anabel; Arco Bravo, Isabel del (Anabel Ramos, Isabel del Arco, 2020)
  En aquesta guia educativa es presenta la necessitat de dur a terme una educació emocional en etapes escolars com a prevenció de conflictes. També s’ofereixen recomanacions per implementar als centres educatius una educació ...
 • Guia educativa sobre les begudes energètiques 

  Espart Herrero, Anna; Selva Pareja, Laia; Guitard Sein-Echaluce, Ma. Luisa (els autors, 2020)
  En aquesta guia educativa es presenta la definició de les begudes energètiques així com les conseqüències d’un ús indiscriminat. També s’ofereixen consells saludables a tenir en compte en etapes escolars.
 • Guia educativa per fomentar l'esmorzar saludable 

  Arco Bravo, Isabel del (Isabel del Arco, 2020)
  En aquesta guia es presenta la importància de realitzar un esmorzar saludable, això com els efectes de no esmorzar als matins. Per últim, es proporcionen recomanacions per realitzar un esmorzar saludable i equilibrat en ...
 • Guia educativa sobre l'activitat física 

  Ramos Pla, Anabel (Anabel Ramos Pla, 2020)
  En aquesta guia educativa es mostren els aspectes fonamentals per realitzar activitat física en totes les etapes educatives per tal que sigui un eix essencial en la promoció de la salut. A més, es presenten recomanacions ...
 • Planificar un esbarjo saludable 

  Arco Bravo, Isabel del; Ramos Pla, Anabel; Flores i Alarcia, Òscar (Isabel del Arco, 2019)
  L’esbarjo és una part important d’un entorn escolar actiu Un pla d’esbarjo escolar identifica les estratègies que farà l’escola utilitzant-lo per organitzar i implementar el recés a l’escola. Aquest pla hauria de ser un ...
 • Principis claus per passar de la supervisió a l'acompanyament en el marc d'un esbarjo saludable 

  Arco Bravo, Isabel del; Ramos Pla, Anabel; Flores i Alarcia, Òscar (Isabel del Arco, 2019)
  Cal impulsar plans d'esbarjo que tinguin en compte els espais, les pautes de transició, els condicionants climàtics la disponibilitat de material. És important tenir en compte les normes de seguretat i mai s'ha d'excloure ...
 • L'esbarjo en el marc d'una escola saludable 

  Arco Bravo, Isabel del; Ramos Pla, Anabel; Flores i Alarcia, Òscar (Isabel del Arco, 2019)
  L'esbarjo és important perquè serveix com un descans necessari dels rigors dels desafiaments acadèmics que es donen a l'aula. També ofereix beneficis cognitius, socials, emocionals i físics. Per aquests motius, en aquesta ...
 • Guía didáctica sobre el aprendizaje basado en retos (ABR) 

  Arco Bravo, Isabel del; Ramos Pla, Anabel; Segura Torres, Joan (Isabel del Arco, 2020)
  En esta guía didáctica se muestran los principios básicos para la implementación de la metodología basada en retos en la asignatura de Procesos Didácticos y Organizativos de la UdL.
 • Modelo flipped classroom ¿Cómo implementarlo en el aula universitaria? 

  Arco Bravo, Isabel del; Ramos Pla, Anabel; Segura Torres, Joan (Isabel del Arco, 2020)
  En esta guía didáctica se muestran los principios básicos para la implementación de la metodología flipped classroom en la asignatura de Procesos Didácticos y Organizativos de la UdL.
 • Manual para una Educación para la Muerte en tiempos de COVID-19 

  Ramos Pla, Anabel (Anabel Ramos Pla, 2021)
  Teniendo en cuenta el gran tabú que sufre la muerte en nuestra sociedad, en este manual se procedió a analizar el estado actual de la cuestión de la educación para la muerte en tiempos de COVID-19. La metodología que se ...
 • Guia didàctica sobre la Pedagogia de la Mort com a eix transversal i radical de l’Educació per a la Salut 

  Ramos Pla, Anabel (Anabel Ramos Pla, 2018)
  En aquesta guia didàctica es justifica la necessitat d’una Pedagogia de la Mort com a àmbit ineludible de l’Educació per a la Salut mitjançant entrevistes a experts en la temàtica Alhora, es mostra proposta de treball per ...
 • Guía de orientaciones para el diseño de un programa en Pedagogía Preventiva o Previa a la Muerte 

  Ramos Pla, Anabel (Anabel Ramos Pla, 2021)
  En aquesta guia es proposen unes orientacions i propostes per al disseny d'un programa pedagògic preventiu o previ a la Mort, vàlid des de l'etapa d'Educació Primària fins a la Universitat. Per a fer-ho, s'ha tingut en ...

View more