Els objectius de l'assignatura són: 1. Ser capaç d’aplicar aspectes de la Enginyeria de Software en el context empresarials, patrons per aplicacions empresarials. 2. Conèixer les tecnologies existents per a implementar aplicacions empresarials fent servir els patrons anteriors, especialment XML i Serveis Web. 3. Ser capaç de posar en pràctica els patrons i les tecnologies XML i Serveis Web en un projecte d’aplicació. Professor: Roberto García González. Llicenciatura en Enginyeria Informàtica. Màster en Programari Lliure.

Recent Submissions