Llibres / Capítols de llibre (Psicologia, Sociologia i Treball Social)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 21
 • Item
  Open Access
  Els serveis socials a les comarques de Lleida. Ruralitats, proximitat i distància
  (Edicions de la Universitat de Lleida, 2023) Hernández-Trejo, Mario; Blavia, Carolina; Miranda Ruche, Xavier; Mata Romeu, Anna
  Aquest treball ha explicat el funcionament dels serveis socials a les comarques de la província de Lleida, i ha seguit dues línies temàtiques i d’anàlisi. D’una banda, ha posat èmfasi en l’adaptació de les formes d’organització dels serveis socials a aspectes físics i socials del territori, i, de l’altra, ha explorat la relació entre els serveis socials i la ruralitat. La justificació per a aquest enfocament ve donada, primer, per la falta de literatura que estudiï les particularitats dels serveis socials en zones considerades rurals, i, segon, principalment pels canvis demogràfics i econòmics recents, els quals han canviat de manera important les problemàtiques ateses pels serveis socials de les zones rurals catalanes. Ens referim, per exemple, a l’augment de les taxes de desocupació, a l’agreujament de l’envelliment segons la població rural i a l’aprofundiment dels problemes d’habitatge. El treball confirma que els habitants i els professionals de serveis socials dels indrets considerats rurals a Lleida sovint mobilitzen la idea de la comunitat com un tret important de la seva identitat rural. Tanmateix, la reproducció dels símbols i les pràctiques comunitàries vinculats a la ruralitat mitjançant els serveis socials s’enfronta a la dispersió de la població o, com s’ha exposat al marc teòric, a la transformació accelerada del teixit comunitari local amb l’arribada de població migrada a nuclis en procés d’urbanització.
 • Item
  Open Access
  Les ruralitats. Els micropobles de Lleida
  (Edicions de la Universitat de Lleida, 2021) Hernández-Trejo, Mario; Andrés Cabello, Sergio; Garreta i Bochaca, Jordi; Domingo, Jordi (Domingo i Coll); Ganau Casas, Joan; Carol, Joan; Guerrero, Carles; Llop Torné, Josep Maria; Enciso Rodríguez, Joan Pere; Sala Rios, Mercè; Torres Solé, Teresa; Pelegrí Viaña, Xavier; González Rodríguez, Juan Agustín; Miranda Ruche, Xavier; Bernad Cavero, Olga; Llevot Calvet, Núria; López Teulón, María Paz; Marín Marquilles, Roger
  Aquest primer llibre de la Càtedra d’Estudis Socioeconòmics i Despoblament del Territori Rural de Lleida pretén ser una primera aproximació a les ruralitats de les comarques de Lleida mitjançant una diagnosi a nivell múltiple, emmarcat en un retrat dels discursos i les polítiques a escala internacional (especialment de la Unió Europea [capítol 1]) i estatal [capítol 2]). I ja centrats en Lleida, s’aprofundeix en la situació i l’evolució des de la perspectiva de la demografia i la geografia humana (capítol 3), per continuar amb l’urbanisme (capítol 4), el mercat laboral (capítol 5), els serveis socials (capítol 6), els serveis sanitaris (capítol 7) i els serveis educatius (capítol 8). La redacció d’aquests textos ha partit de fonts existents (secundàries) i en alguns casos, pocs, de treballs de camp necessaris per aprofundir en llacunes existents. I ha de representar el punt de partida de l’anàlisi de les realitats rurals de Lleida i de les diverses situacions i experiències dels que hi resideixen.
 • Item
  Open Access
  Comprendiendo el clima a través de la recogida y análisis de datos reales
  (Asociación Multidisciplinar de Investigación Educativa, 2019) Cujba, Andreea; Pifarré Turmo, Manoli; Barrio, Mercè del; Borrell, Rosa; Bravo, Neus; Cosialls, Anicet; Moliner, Laura; Quinquillà, Teresa
  En la actual era de la información, los datos juegan un papel imprescindible para poder tomar decisiones informadas, basándonos en el análisis de los datos. El principal objetivo de este estudio es diseñar, implementar y evaluar una intervención educativa que desarrolle las competencias de análisis de datos en el alumnado de Bachillerato. Se utiliza una metodología de investigación basada en el diseño para recoger evidencias empíricas sobre el proceso de aprendizaje de competencias de análisis de datos de 55 alumnos de 1º de Bachillerato y en el marco de diferentes asignaturas del área de ciencias, matemáticas e inglés. Para evaluar la adquisición de estas aptitudes, se administra a los alumnos un test de conocimientos pre y post.
 • Item
  Open Access
  Noves normalitats i objectius de desenvolupament sostenible 2030. De la teoria general a la pràctica concreta. Propostes d'acció ODS en el marc de les titulacions de grau de la FEPTS
  (Edicions de la Universitat de Lleida, 2021) Molina, Fidel; Sanvicén, Paquita; Miró Miró, Deli; Kovačević Kuč, Lana; Soldevila Benet, Anna; Universitat de Lleida. Grup d'Estudis Societat, Salut, Educació i Cultura (GESEC). Observatori d’Aprenentatge Servei
  La UdL està implicada en la difusió, reflexió i acció d’activitats relacionades amb el programa ODS 2030. En consonància amb aquesta iniciativa institucional, la GUIA DE BONES PRÀCTIQUES que es presenta té dos destinataris: professorat i estudiantat, treballant en col·laboració. Té, alhora, com a objecte el desenvolupament de la reflexió i la investigació socioeducativa de l’anomenada “NOVA NORMALITAT” I L’IMPULS DE LA POSADA EN PRÀCTICA DELS ODS dimensionats i aplicats a nivell micro. La gestió del coneixement aplicada als processos de canvi social és imprescindible. Així es despleguen actuacions amb una finalitat doble: d’una banda, informar, sensibilitzar i implicar als docents i a l’estudiantat en la reflexió, l’anàlisi de la realitat, i accions concretes de millora i transformació del seu entorn. D’altra banda, l’adquisició activa i col·laborativa de competències a través del treball per projectes, l'aprenentatge basat en casos, l’aprenentatge-servei i altres metodologies o estratègies docents actives i participatives. D’aquesta manera, es vetlla pel desenvolupament dels ODS en relació amb la situació (post)-COVID-19 i a les diverses problemàtiques socials actuals en què es puguin treballar les competències dels diferents Graus.
 • Item
  Open Access
  Foreign families and schools Innovative strategies for improving the family-school relationship. English version
  (Edicions de la Universitat de Lleida, 2021) Macià Bordalba, Mònica; Burriel Manzanares, Francesca; Roig del Amor, Enric; Casanovas Jové, Ricard; Lafuente, Maite; Vidal, Victoria; Lamo, Jaime de; Brújula, Emma; Pardina, Maite; Baró, Maite; Llenas, Lluïsa; Guzmán, Maite; Alonso, Toni; Gálvez, Jordi; Sorribes, Mª Luz; Jiménez, Maika; Seguro, Núria; Prieto, Pilar; Colombo, Maddalena; Santagati, Mariagrazia; Gheza, Bianca; Prandelli, Lidia; Hurka, Paola; Alessandrini, Elisa; Lancini, Alessandra; Biatta, Anna; Cirimbelli, Cinzia; Palmira Ferrari, Maria; Filippini, Micaela; Albini, Alessandra; Costa, Giuliana; Paterini, Mina; Forlani, Dario; Belotti, Chiara; Pederzani, Giovanna; Sferruzza, Letizia; Poli, Giampietro; Piotti, Claudia; Poncelet, D.; Bodson, M.; Dahm, C.; Mirkes, D.; Calvi, N.; Kerger, S.