Som l'estructura responsable d'assessorar i donar suport als processos d'ensenyament-aprenentatge presencials i online de la UdL. Promocionem processos d'innovació docent i la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en els processos d'ensenyament–aprenentatge presencials i no presencials, focalitzant els esforços en assolir elevats nivells de qualitat pedagògica. [Més informació]

Recent Submissions

 • Components of glotalization and global change 

  Sebastià, Ma. T. (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2015)
 • Cálculo integral en una y varias variables 

  Maza Sabido, Susanna (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2013)
  Definició del procediment per calcular integrals amb una o diverses variables.
 • Anàlisis d'estructures - Mètode dels nodes 

  Pérez García, Pedro J.; Barrau, Jérôme (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2014)
  Per a realitzar l’anàlisi d’una estructura, és necessari determinar les forces externes i les forces internes. Aquestes forces internes són les que mantenen unides totes les parts d’una estructura. La metodologia emprada ...
 • Base de dades de sòls forestals 

  Olarieta, José Ramón (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2015)
  En aquesta web es recull informació sobre sòls, principalment forestals, del nord i nordest de la Península Ibèrica. Aquesta eina (pestanya "Famílies") permet visualitzar les descripcions dels escandalls organitzades segons ...
 • Poliedres arquimedians 

  Grau Montaña, Maite (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2019)
  Els poliedres arquimedians són el segon grup de poliedres per ordre de regularitat, després dels sòlids platònics. Es defineixen per les característiques següents: són convexos, tenen totes les cares formades per polígons ...
 • Sòlids platònics 

  Grau Montaña, Maite (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2019)
  Un poliedre és un cos geomètric, la superfície del qual es compon d'una quantitat finita de polígons plans. Aquests polígons no es superposen i els seus costats es troben en els extrems. Està format per: Cares: els polígons ...
 • Empresa familiar i art 

  Plana Farran, Manel (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2019)
  Com a part d’un Projecte d’Innovació Docent, la Càtedra d’Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, responsable de la matèria corresponent al Grau d’ADE “Gestió de l’Empresa Familiar” ha incorporat, dins aquesta ...
 • Construcció de mapes 

  Torres Tobeña, Anna Maria (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2018)
  Aquesta eina ens facilitarà l’aprenentatge de plasmar dades en mapes. En la gestió d’un gran volum de dades, és important plasmar-ho en un mapa per conèixer l’impacte real en el desenvolupament rural dels diferents territoris. ...
 • Animal Biotechnology 

  Pena i Subirà, Ramona Natacha (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2020)
  This is a compilation of supplementary exercises and materials to complement the activities we do in this course. I will guide you through them as we need them to consolidate new concepts or explore new applications. After ...
 • Un recorregut per l’epigrafia medieval de la Seu Vella 

  Busqueta i Riu, Joan J. (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2017)
  Com a continuació de les sessions pràctiques de l’assignatura de Paleografía i Diplomàtica, i ara dins l’àmbit epigràfic, us plantegem, en una primer part, fer un recorregut per algunes de les làpides medievals que conservem ...
 • Educación para la salud: recursos y material didáctico 

  Sáez Cárdenas, Salvador (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2010)
  Recull de recursos auditius, escrits, visuals, audiovisuals i actius sobre educació per a la salut.
 • Balance de materia. Problemas 

  Garza Garza, Salvador (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2020)
  En un proceso de desnatado por centrifugación se tratan, en 4 horas, 45.000 kg de leche entera con un contenido en grasa del 4,5 %, obteniéndose nata y leche desnatada con un contenido en grasa del 35 % y del 0,3% ...
 • Malalt amb transaminases persistentment elevades. Seminari 4D 

  Piñol Felis, Carme; Reñé Espinet, Josep Maria (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2016)
  Què s’ha de fer amb un malalt amb transaminases persistentment elevades? Es mostren 4 casos diferents que permeten fer el diagnòstic diferencial, plantejar les proves pertinents i fer el tractament i les alternatives ...
 • Malalt amb transaminases persistentment elevades. Seminari 4C 

  Piñol Felis, Carme; Reñé Espinet, Josep Maria (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2016)
  Què s’ha de fer amb un malalt amb transaminases persistentment elevades? Es mostren 4 casos diferents que permeten fer el diagnòstic diferencial, plantejar les proves pertinents i fer el tractament i les alternatives ...
 • Malalt amb transaminases persistentment elevades. Seminari 4B 

  Piñol Felis, Carme; Reñé Espinet, Josep Maria (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2016)
  Què s’ha de fer amb un malalt amb transaminases persistentment elevades? Es mostren 4 casos diferents que permeten fer el diagnòstic diferencial, plantejar les proves pertinents i fer el tractament i les alternatives ...
 • Diagnòstic precoç de càncer colorectal. Seminari 3D 

  Piñol Felis, Carme; Reñé Espinet, Josep Maria (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2016)
  És possible el diagnòstic precoç del càncer colorectal? Es mostren 4 casos diferents que permeten fer el diagnòstic diferencial, plantejar les proves pertinents i fer el tractament i les alternatives terapèutiques oportunes.
 • Diagnòstic precoç de càncer colorectal. Seminari 3C 

  Piñol Felis, Carme; Reñé Espinet, Josep Maria (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2016)
  És possible el diagnòstic precoç del càncer colorectal? Es mostren 4 casos diferents que permeten fer el diagnòstic diferencial, plantejar les proves pertinents i fer el tractament i les alternatives terapèutiques oportunes.
 • Diagnòstic precoç de càncer colorectal. Seminari 3B 

  Piñol Felis, Carme; Reñé Espinet, Josep Maria (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2016)
  És possible el diagnòstic precoç del càncer colorectal? Es mostren 4 casos diferents que permeten fer el diagnòstic diferencial, plantejar les proves pertinents i fer el tractament i les alternatives terapèutiques oportunes.
 • Análisis de la composición geométrica y perspectiva de una obra pictórica del XVIII 

  Argelich, María Antonia (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2018)
  Giambattista Tiépolo: La traslación de la santa casa de Loreto (boceto), 1743, óleo sobre lienzo, 124 x 85 cm. Gallerie dell’Accademia, Venecia (modelo preparatorio realizado para el fresco de la Iglesia de Santa Maria de ...
 • Análisis de la composición geométrica y perspectiva de una obra pictórica del cinquecento 

  Argelich, María Antonia (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2018)
  Jacopo Robusti (llamado Tintoretto): Traslación del cuerpo de San Marcos, 1562-66, óleo sobre lienzo, 421 x 306 cm. Galería de la Academia, Venecia (realizado para la Scuola Grande di San Marco, en Venecia).

View more