The following license files are associated with this item:

cc-by-nc-nd (c) Edicions de la Universitat de Lleida ; Càtedra Educació i Adolescència. Universitat de Lleida ; els autors, 2019
Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by-nc-nd (c) Edicions de la Universitat de Lleida ; Càtedra Educació i Adolescència. Universitat de Lleida ; els autors, 2019