Estudis (ETSEA)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Open Access
    Estudi de la situació laboral de les persones graduades en Biotecnologia a la Universitat de Lleida (Promocions I-VII)
    (2020-02) Bernaus i Esqué, Marc
    Els estudis en Biotecnologia comprenen una gran varietat de sortides professionals en àmbits molts diversos, com poden ser la investigació biomèdica, la indústria alimentària, o diverses aplicacions en bioremediació, entre altres. A més, els estudis de Biotecnologia són relativament nous, per exemple, a la Universitat de Lleida es poden cursar des del 2009 (després de la llicenciatura). Aquests dos factors, entre d’altres, poden portar a una manca de dades concretes sobre els àmbits ocupacionals possibles després de la carrera, és a dir, sobre la situació laboral de les persones que ja han acabat els seus estudis. L’objectiu principal d’aquest estudi és analitzar la situació laboral o post-universitària de les estudiants de Grau en Biotecnologia a la Universitat de Lleida que van cursar els estudis entre l’any 2009 i 2019, que correspon a l’última promoció a data de l’estudi.