Recent Submissions

  • Writing for Law at University 

    Domingo, Raquel; Universitat de Lleida. Institut de LLengües (Universitat Autònoma de Barcelona, 2018)
    User guide to written communication in academic disciplines (in this case law) for teachers and students.
  • Escriure Dret a la Universitat 

    Domingo, Raquel; Universitat de Lleida. Institut de LLengües (Universitat Autònoma de Barcelona, 2018)
    Guia que ajuda els destinataris (professorat i alumnat) a comunicar-se, sobretot per escrit, en la seva disciplina acadèmica; dret en aquest cas.