Recent Submissions

  • Notes sobre combinatòria: matemàtica discreta 

    Gimbert i Quintilla, Joan; Moreno Chiral, Ramiro; Valls Marsal, Magda (Paperkite Editorial, 2002)
    Aquestes notes pretenen ser una introducció a la Combinatòria Enumerativa, la qual s'ocupa dels problemes de recompte. Els continguts d'aquestes notes estan estructurats en dos capítols, un dedicat als principis, objectes ...
  • Improving a smart metering system using elliptic curves and removing the trusted dealer 

    Garra Oronich, Ricard; Martínez Rodríguez, Santi; Miret, Josep M. (Josep Maria); Sebé Feixas, Francesc (2018)
    Fine-grained electricity consumption information has been proven to allow to infer people’s habits from their consumption patterns. Hence, smart metering systems need a secure way to regularly transmit the electricity ...