Grau en Veterinària i Ciència i Producció Animal (Doble Grau)

Permanent URI for this collection

Treballs finals del doble grau en Veterinària i en Ciència i Producció Animal de l'Escola Politècnica Superior [Més informació].

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 97
 • Item
  Open Access
  Genetic predictor of racing abilities and capability in foals using DNA markers
  (2023) Fabra Soler, Judith
  Aquest estudi té la intenció de proporcionar tant als criadors com als compradors una eina sensible i precisa per a predir la capacitat de carrera del cavall Pura Sang Anglès independentment de la seva edat. Comunament, es verifica el pedigrí juntament amb els mèrits competitius dels familiars, però la genètica d'un individu generalment roman desconeguda. Aquest projecte té com a objectiu garantir que el potencial de l’animal testat no estigui limitat per la seva genètica. Després d'una investigació bibliogràfica minuciosa, s'han trobat marcadors d'ADN actualitzats i després s'ha dissenyat un protocol per diferenciar variants genètiques. S'han comparat els resultats entre grups control (cavalls àrabs i pirinencs catalans), cavalls d'esport i pura sang velocistes. Els marcadors escollits són una inserció SINE del promotor de la MSTN, que regula el desenvolupament del múscul esquelètic; dos SNP al gen ACTN3, que té un paper clau en la contracció muscular (ACTN3 g.1104G>A i ACTN3 c.2334C>T) i el BIEC2-808543 al cromosoma 3, que està significativament associat amb el desenvolupament d'osteocondrosi i osteocondritis dissecant (OCD) en cavalls (lesió que moltes vegades els impedeix participar en competicions d'alt rendiment). Els resultats van mostrar que la inserció de MSTN només es va detectar en pura sang, la qual cosa que significa que ja van ser seleccionats positivament per la seva musculatura; el resultat del marcador OCD va ser favorable per als cavalls d'esport, inclosos els pura sang, que tenien la freqüència més baixa de l'al·lel associat al risc de lesionar-se, però va prevaler en els cavalls detir, com s'esperava (l'OCD està associat amb races pesades, entre altres factors); els al·lels ACTN3 g.1104G>A van ser igualment prevalents en els tres grups i els resultats d'ACTN3 c.2334C>T no van confirmar la preferència de l'al·lel T als cavalls àrabs en comparació dels pura sang. No obstant això, com a conclusió, els marcadors elegits segueixen sent una bona opció per diferenciar entre els cavalls Pura Sang Anglès que serien bons velocistes dels que podrien ser millors per al salt, per exemple, en lloc d'usar-los per a comparar una raça front una altra.
 • Item
  Open Access
  L'estrès per calor en vaques de llet d'alta producció. Revisió de la tècnica de transferència d'embrions com abordatge terapèutic.
  (2023-07) Reyné Aliu, Núria
  En aquest treball de final de grau es fa una recerca bibliogràfica sobre els efectes de l’estrès per calor en la reproducció de les vaques d’alta producció lletera i, posteriorment, com s’aplica la tècnica de transferència d’embrions com abordatge terapèutic per mitigar-ne els efectes. L'estrès per calor en les vaques d'alta producció lletera, és una de les causes principals de disminució de la fertilitat, entre altres conseqüències. És una adaptació fisiològica que es produeix per la incapacitat de perdre la calor generada pel seu propi metabolisme. Quan la temperatura ambiental supera els 25 ºC, es produeix l'estrès tèrmic i s'activen tots els mecanismes per mantenir l'equilibri tèrmic corporal. Aquests ajustaments fisiològics davant l'estrès per calor tenen conseqüències negatives en la fertilitat, causant danys en el procés reproductiu: des de les primeres fases de la foliculogènesi fins al període peri-ovulatori. Per minimitzar els efectes i, millorar-ne la fertilitat durant aquesta època, es poden combinar diverses estratègies valorades positivament. Una d’aquestes estratègies és la transferència d'embrions (TE) terapèutica o també anomenada "embrioteràpia". És una tècnica que permet recol·lectar els embrions d'una femella donant i transferir-los a l'úter de les receptores per completar el període de gestació. Els embrions recollits poden ser transferits in vivo o in vitro i, amb diferents tipus de conservació. S’ha observat que segons el tipus de transferència i conservació de l’embrió, s'aconsegueix reduir els danys que poden sorgir en qualsevol fase del desenvolupament durant l’estrès per calor.
 • Item
  Open Access
  Efecte del pastoreig de port sobre la prevalença de coixeres en explotacions ecològiques de vaca de carn al pirineu català
  (2023) Garcia Ricart, Maria
  En aquest Treball de Final de Grau, es va analitzar la prevalença de coixera en bestiar boví de carn en vuit explotacions ecològiques i es va determinar quin és l’efecte de l’estada als ports de muntanya sobre aquesta. A més a més, es va avaluar el tegument dels animals i les seves peülles així com es van realitzat enquestes a dinou ramaders, on un 42% dels enquestats eren ramaders de les explotacions visitades, per obtenir informació dels ports i el maneig dels animals. El present estudi no va confirmar l’existència d’un efecte port en la coixera, tot i que la prevalença trobada (12,66%) és inferior a la d’estudis publicats amb anterioritat sobre el tema. La majoria de resultats obtinguts no han sigut significativament rellevants tot i que s’ha observat una tendència numèrica. Més informació i més animals son necessaris per determinar de manera estadística quins factors influeixen en la coixera del boví de carn ecològic.
 • Item
  Open Access
  Diagnòstic i tractament de processos tumorals relacionats amb els mastòcits en el gos i el gat
  (2022) Raüll Caparó, Carme
  Els mastocitomes són tumors de cèl·lules rodones que es poden donar en qualsevol part del cos, degut a que els mastòcits són cèl·lules immunitàries, tot i que en el cas dels gossos es sol donar la forma cutània/subcutània i en els gats les formes que es diagnostiquen més són la cutània, esplènica i gastrointestinal. Els processos tumorals relacionats amb els mastòcits són molt comuns en gossos, menys comuns en gats i poc freqüents en altres espècies. En el animals, la gran majoria d’aquests processos es presenten com nòduls solitaris a la pell, encara que en el cas dels humans és estranya aquesta presentació. Altres presentacions menys comunes són la intestinal, en òrgans viscerals, a la cavitat oral i al mediastí cranial. En els gats, s’han donat casos de mastocitosis disseminada, amb afectació de la melsa, fetge i altres òrgans. Es desenvolupen sobretot en animals adults, encara que s’han descrit casos de processos proliferatius mastocítics en cadells, vedells i poltres, que han tingut una regressió espontània i s’han relacionat amb una patologia humana anomenada urticària pigmentosa. No hi ha una relació de la incidència de la malaltia amb el sexe dels animals. La tumorogènesis es pot donar per una estimulació del creixement cel·lular o bé per la inhibició de certs gens. El primer cas es dóna per l’acció dels proto-oncogens (com ara el c-kit), mentre que el segon és degut a la inhibició dels gens supressors tumorals. La revisió bibliogràfica realitzada del diagnòstic i el tractament dels mastocitomes tant en el gos com en el gat, demostra la integració de les tècniques que s’utilitzen en cadascuna de les fases. Pel diagnòstic és important realitzat un protocol combinat entre el diagnòstic clínic i el patològic, d’aquesta manera, es pot arribar a un tractament més individualitzat per cadascun dels pacients.
 • Item
  Open Access
  Conversió d'una producció ramadera convencional de gallines de posta a una d'estil ecològic a l'entorn de riudoms (Baix Camp, Tarragona)
  (2022) Raüll Caparó, Carme
  En els últims anys hi ha hagut un augment de la producció ecològica, tant en ramaderia com agricultura. Per això és una bona opció fer un estudi de conversió a aquest model alternatiu de producció. En aquest treball s’ha fet un estudi sobre la conversió a ecològic d’una granja convencional de gallines de posta actualment sense funcionament, per tal d’avaluar si és viable el canvi. La granja que s’ha pres com a model, és una granja familiar, però que per motius de jubilació del propietari no ha tingut continuïtat. S’han abordat temes d’adaptació de les instal·lacions, maneig a seguir dels animals, alimentació necessària, patis de pastura i sanitat preventiva, per tal de garantir benestar animal. Sobretot s’ha fet un anàlisi econòmic final per estudiar la viabilitat de l’adaptació del model productiu. A la granja objectiu hi haurà 4.600 places de gallines de recria i 8.720 places de gallines ponedores. El fet de que es realitzi la recria a la mateixa granja, és essencial, ja que sempre s’ha fet així i es volia continuar amb la tradició.