Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (CAFE)

Permanent URI for this collection

Treballs de fi de grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport de INEFC Lleida [Més informació del màster]

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 27
 • Item
  Open Access
  Motivacions, usos i preferències dels practicants de muntanyisme als cims del Teide i l'Aneto. Un estudi comparatiu
  (2023-05) Alacambra Llorens, Enric
  El següent estudi d’investigació pretén comparar les motivacions, els usos i les preferències dels visitants dels cims del Teide (Parc Nacional del Teide) i de l’Aneto (Parc Natural Posets-Maladeta) per a estudiar l’existència de diferències entre els mateixos. Per la realització d’aquest estudi es va comptar amb dues bases de dades, una construïda a partir de la realització d’una enquesta al cim del Teide, realitzada per l’autor d’aquest treball (102 enquestes) i l’altra, aprofitant les dades facilitades pel doctorand Víctor Dorado, en aquest cas corresponents al cim de l’Aneto (112 enquestes). Entre les principals diferències segons les dimensions, hi destaquen l’ascensió al cim, la seguretat i els hàbits esportius i l’experiència prèvia. Els visitants de l’Aneto majoritàriament realitzen l’ascensió al cim a peu, compleixen amb tots els elements de seguretat necessaris i tenen experiència prèvia en muntanya, en canvi els del Teide realitzen l’ascensió preferentment en telefèric els dies que aquest està obert al públic, no compleixen amb tots els elements de seguretat necessaris i tenen poca experiència en muntanya. Com a conclusions de l’estudi es comprova que el perfil de visitants del Teide s’allunya del que es considera un practicant de muntanyisme habitual conscienciat amb el medi que l’envolta i amb els riscos que comporta aquesta activitat esportiva en comparació amb el de l’Aneto. Amb els resultats obtinguts en aquest estudi es pot contribuir en la millora de la gestió de l’ús públic en l’entorn de dos dels cims més emblemàtics del territori espanyol.
 • Item
  Open Access
  Effects of Concurrent Training Exercise Sequence on Individual Force-Velocity Profile, Aerobic Power, and Body Composition
  (2023-05-03) Manzano Pedrós, Sergi
  El present treball combina una part de revisió en profunditat de l’àrea d’investigació d’entrenament concurrent i una part experimental inspirada en cobrir les principals limitacions de la literatura. L’entrenament concurrent, conegut com la combinació de l’entrenament de força i resistència dins d’un mateix procés d’entrenament, compren uns dels processos adaptatius més complexes dins del camp d’investigació d’entrenament. El possible fenòmen d’interferència (interference effect) entre ambdós disciplines, tant a nivell agut com crònic, sembla estar mediat per una complicada interacció entre factors relacionats amb la fatiga, a nivell molecular i, especialment, amb l’estatus d’entrenament de l’individu. Es destaca la possibilitat de modular la magnitud d’interferència mitjançant una adequada manipulació de variables d’entrenament (orientació, naturalesa i organització) o associades (ex. nutrició, son) a l’entrenament. La part experimental tenia com a objectiu principal analitzar el fenomen d’interferència a nivell agut (sessió) i crònic (pre/post) en funció de la seqùencia d’entrenament intra-sessió en composició corporal, perfil força-velocitat individual i potència aeròbica. 8 subjectes dividits en 2 grups d’entrenament (F-R, R-F) van realitzar un entrenament concurrent de força (VBT) i resistència (HIIT) 2 dies a la setmana durant 6 setmanes. Els resultats van mostrar millores significatives en els dos grups en totes les variables analitzades, amb diferències estadísticament significatives entre grups en potència de salt (CMJP) i una tendència a major millora pel grup ET-RT (Δ%). Les dades agudes van mostrar una interacció complexa fatiga-potenciació, possiblement moderades per l’estatus d’entrenament, dificultant la definició d’una seqüencia d’entrenament concurrent intra-sessió “ideal”.
 • Item
  Open Access
  Anàlisi de la idoneïtat de les proves d'aptitud física d'accés al Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya vers els requisits de la condició física professional
  (2020-06-12) Calaf i Labadie, Mireia
  Les tasques que desenvolupen els bombers en els seus serveis tenen un component de risc elevat, moltes d'aquestes són extenuants i comporten una alta taxa d'accidents laborals i morts prematures (documentades en les investigacions de Rosmuller, 2008; Gigère,D., i Marchand, D., 2005). Atès que en moltes situacions l'eficiència del servei i la supervivència, tant dels professionals com de les víctimes, depèn de la condició física i l'habilitat del bomber, es fa necessari requerir una mínima condició física per accedir al cos de bombers, per tant, es realitzen unes proves físiques en la fase d'oposició a Bomber/a de la Generalitat de Catalunya. Aquest treball pretén fer una anàlisi de les proves físiques que es fan actualment per accedir al cos de bombers i determinar si són adequades i suficients per poder afirmar que un aspirant és capaç de dur a terme les tasques dels bombers satisfactòriament. Donada l'orientació de les proves actuals a la selecció, a tall de filtre d'aspirants més que a l'aptitud, aquest treball pretén, a més, fer una proposta de proves físiques d'accés al cos de bombers per tal que els aspirants admesos a l'acadèmia siguin els més aptes dels opositors. Ho fa avaluant les habilitats i la destresa dels aspirants en solucionar situacions similars a les que es poden trobar en un servei. Aquestes situacions proposades, no requereixen una formació ni una elevada tècnica d'execució, però sí, de capacitats físiques i conductuals similars.
 • Item
  Open Access
  Análisis observacional del juego ofensivo del F.C. Barcelona ante equipos de La Liga 2016-17 con distintos estilos de juego
  (2020-06-11) Mora Sánchez, Aleix
  Castellano i Pic (2019), a partir d’un estudi observacional de tots els partits de La Liga 2016-2017, classifiquen als equips de la primera divisió espanyola en quatre tipus d’estils de joc. Diferencien aquests en: joc elaborat/defensa d’alta pressió, joc elaborat/defensa replegada, joc directe/defensa d’alta pressió i joc directe/defensa replegada. En el present estudi agafarem de referència la classificació d’aquests autors per observar els comportaments ofensius que es donen en el F.C. Barcelona (equip objecte d’estudi), davant dos equips de cada estil de joc. L’objectiu d’aquest estudi és observar si es manifesten diferències significatives respecte al moment ofensiu quan l’equip diana s’enfronta als equips que, a priori, manifesten diferents plantejaments tàctics-estratègics tant ofensius com defensius. S’han observat un total de vuit partits del F.C. Barcelona com a local davant de vuit equips de La Liga 2016-2017, dos equips de cada àrea d’estil de joc. Com a instrument de recollida i anàlisi de dades s’ha utilitzat el Lince Win10, on es realitzarà un procés d’observació tenint en compte les següents variables: el context, que indicarà la línia posicional en funció del jugador que posseeix la pilota en el camp; l’espai de joc efectiu, que ens precisarà en quina zona es troba la pilota respecte el posicionament de l’equip defensor i de l’equip atacant; l’acció amb la qual finalitza el registre i, finalment, el tipus de bloc defensiu que està desenvolupant el contrincant. Una vegada dut a terme el registre, s’han trobat diferencies significatives en el tipus de comportament ofensiu que executa l’equip diana, depenent del contrincant que tingui davant. S’han ressaltat com a variables més destacades en els registres obtinguts: l’acció de la passada, el remat, les pèrdues, l’espai del joc efectiu i el context. Havent contrastat i reforçat els resultats amb una profunda recerca bibliogràfica, podem oferir a l’entrenador de futbol una guia de possibles orientacions tàctiques-estratègiques que succeeixen quan un estil de joc s’enfronta a un altre.
 • Item
  Open Access
  Relació entre activitat física i rendiment acadèmic durant l'etapa d'educació primària. Revisió sistemàtica
  (2020-05-29) Pascual Martínez, Núria
  S’ha evidenciat que l’activitat física causa nombrosos beneficis en la funció cerebral, tant a curt termini com a llarg. Aquests beneficis milloren els processos d’aprenentatge i la cognició, i conseqüentment el rendiment acadèmic dels infants. La present revisió sistemàtica pretén sintetitzar la literatura existent sobre la influència de l’activitat física en el rendiment acadèmic dels infants d’entre 6 i 12 anys aparentment sans. A més a més, a partir dels resultats dels articles analitzats es pretén definir diferents estratègies que podria adoptar l’escola per introduir l’activitat física durant la jornada escolar obtenint així millores en el rendiment acadèmic dels alumnes. S’han revisat els articles d’intervenció i observacionals publicats a les bases de dades de Dialnet, PubMed, Scopus i Web of Science que analitzen les relacions que s’estableixen entre activitat física i rendiment acadèmic. Finalment s’han inclòs un total de 15 articles que han sigut analitzats amb detall. El 86,6% dels articles inclosos confirmen que l’activitat física i l’estat de condició física es troba relacionat positivament amb el rendiment acadèmic dels infants, sent la pràctica d’activitat física d’intensitat de moderada a vigorosa la més beneficiosa. Hem arribat també a la conclusió que la incorporació de l’activitat física a la vida diària dels infants és de gran importància, i que l’escola podria ser un espai idoni per garantir les recomanacions mínimes d’activitat física per la salut a la vegada que milloren el seu rendiment acadèmic. Així doncs, l’escola podria adoptar estratègies com millorar la quantitat i qualitat de les sessions d’educació física, impartir lliçons acadèmiques físicament actives, aplicar programes d’intervenció abans de la jornada escolar, cooperar amb clubs esportius i promocionar l’activitat física en els alumnes.