El GROP és un grup de recerca consolidat i reconegut com a grup de qualitat per la Generalitat de Catalunya. És un grup interuniversitari integrat per professorat de la Universitat de Barcelona i professorat de la Universitat de Lleida. La línia principal de recerca és l'educació emocional, però també fa recerca en altres línies relacionades amb l'orientació psicopedagògica (educativa, personal, escolar i professional). [Més informació].

Recent Submissions

  • Proceso de regulación emocional 

    Filella Guiu, Gemma (2016)
    En el esquema se representa el proceso de gestión emocional, necesario para tomar decisiones adecuadas. Delante de una situación conflictiva, lo primero que debemos hacer es ser concientes de los sentimientos que nos ha ...