Treballs de fi de grau en gènere

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  Open Access
  L'evolució de la dona al món laboral
  (2017-05) Capitán Carrera, Anna
  Durant el desenvolupament del contingut es descriurà la situació familiar i laboral de la dona al llarg dels últims segles a Espanya. Tot i que s'emfatitzarà en l'evolució amb detall l‟evolució de les fèmines en el món del treball des de l'any 1950 fins a l'actualitat. Es destacarà la dura lluita a la qual les dones van haver de fer front per tal de reivindicar els seus drets en els diferents àmbits: educatiu, professional, civil i polític. Al mateix temps, es tractaran els obstacles que el col·lectiu femení va haver de superar per accedir a la formació universitària i incorporar-se al mercat laboral fins a mitjans del segle XX. D'altra banda s'esmentaran de les precàries condicions de treball i salarials, a més de les dificultats per conciliar la vida laboral i familiar encara vigents en la societat. Aquest estudi pretén aproximar-nos a una de les realitats més injustes que pateix la societat actual: desigualtat de gènere al món laboral i, conseqüentment, l'impacte en el desenvolupament personal, social i econòmic. L'origen de la disparitat entre sexes recau en els rols de les diferents membres de la família des de temps ancestrals. La unitat familiar estava encapçalada per l'home, el qual tenia l'obligació de realitzar un treball remunerat fora de la llar per tal d'obtenir els recursos econòmics necessaris, mentre que la dona s'encarregava de l'atenció de la llar i la cura dels membres de la família. L'evolució de la societat des de mitjans del segle passat fins a l'actualitat ha permès la incorporació de la dona al mercat laboral. Aquest fet ha comportat una reestructuració dels diferents rols familiars. Des del Govern Central, en els últims anys, s'han promulgat una relació de lleis que han atorgat els drets legals en el marc professional al col·lectiu femení. El conjunt de reformes aprovades en l'àmbit polític tenen com a finalitat emparar legalment a les dones en l'activitat professional, millorar les seves condicions laborals i garantir la igualtat d'oportunitats. Els canvis generacionals respecte al concepte de família tradicional han concedit la llibertat indispensable a la figura femenina per a que aquesta hagi aconseguit compaginar la faceta professional amb l'atenció familiar incentivant, des de la societat, el seu creixement personal com a individu.
 • Item
  Open Access
  Las relaciones de dominio en el ser gestante
  (2017) Calvo Guri, Maria Empar
  Este Trabajo de Final de Grado (TFG) proporciona un recorrido entre las divergencias que podemos encontrar si hablamos de género, sexualidad e identidad. Éste abarca las categorías binarias más conocidas, como el ser hombre o mujer, heterosexual u homosexual y, todo ello, dentro de los límites que marcan las sociedades actuales y, por lo tanto, nuestros arraigos a la cultura hegemónica occidental. Todos estos contenidos se confinan a un simple, pero muy cuestionable, sistema de categorización, donde se debe diferenciar el sexo biológico de las construcciones sociales. También incluye aquellas personas que no se sienten identificadas con una estructura normativa de género, como las masculinidades femeninas, la transexualidad y la intersexualidad. Estas personas, conocidas más bien como personas transgénero, son el punto de partida para disputar las categorías de hombre o mujer, naturaleza o cultura, sexualidad o placer e identidad de género. Por consiguiente, incorpora la Teoría Queer, la que facilita la comprensión de las dicotomías sexo-género y resulta ser el hilo conductor para razonar la performatividad del género.