GREA Innovació Concurrent es va fundar l'any 1999. Des dels seus inicis ja va néixer com un grup multidisciplinari, i actualment les seves línies de treball es centren en les àrees d'Enginyeria Energètica i la construcció sostenible. Un dels principals objectius del GREA és contribuir a l'augment de la competitivitat de les empreses, per mitjà de la col•laboració en el desenvolupament de nous productes i amb serveis d'assessorament tecnològic. Un altre objectiu del grup és donar resposta a les necessitats de formació especialitzada i la realització de formació continuada orientada a empreses. El grup col•labora amb una gran diversitat d'empreses, des de PIME's locals fins a multinacionals, realitzant tasques de R+D+I o desenvolupament de nous productes, en col•laboracions puntuals o continuades. [Més informació]

Recent Submissions

View more