Quaderns pràctics d'empresa familiar. 1 (2012) 

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Open Access
  Avantatges i conflictes de caràcter econòmic derivats de l'usdefruit en empreses familiars
  (Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, 2012) Gallizo Larraz, José Luis; Gené Capdevila, Ramon
  L'usdefruit d'accions consisteix en l'exercici del dret real de gaudi de les rendes de títols constituïts com a inversions financeres. En l'empresa familiar, la propietat de l'acció pot estar en ocasions desdoblada i pertànyer en nua propietat a una persona i en usdefruit, a un altra. Però que succeeix quan l'empresa decideix no repartir dividends? El problema l'estudiem sobre el cas real de "Rosa Clara" en què un jutge condemna a pagar els dividends no distribuïts en els últims cinc anys d'usdefruit.
 • Item
  Open Access
  De l'empresari individual a l'empresari social: les societats com a eina que facilita la transició intergeneracional a l'empresa familiar
  (Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, 2012) Puyalto Franco, María José
  La constitució d'una societat de capital pot constituir un excel·lent instrument per facilitar la transició intergeneracional en aquelles empreses el titular dels quals és una persona física i els descendents han pres la decisió d'entrada a temps complet en l'organització empresarial. En aquest sentit, el trànsit de la condició d'empresari individual a empresari social no només permet la conservació de l'empresa més enllà de la vida del seu actual titular simplificant el procés hereditari sinó que permet gaudir, entre d'altres, dels avantatges de la limitació de responsabilitat per deutes i de la separació del patrimoni civil dels socis del patrimoni necessari per l'exercici de l'empresa reduint així els riscos econòmics patrimonials. Addicionalment, la relativa flexibilitat del règim jurídic de les societats de capital permet que els socis tinguin la possibilitat d'adequar-lo a les seves específiques necessitats i conveniències.
 • Item
  Open Access
  Situació de l'empresa familiar respecte la no familiar en el sector turístic de la província de Lleida en un context de crisi
  (Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, 2012) Moreno Gené, Jordi; Sánchez Pulido, Laura
  Lo que se pretende con este trabajo es localizar, presentar, y analizar, las diferencias entre empresas familiares y no familiares, tanto en lo que se refiere a su implantació, características, y funcionamiento, en el sector turístico de la provincia de Lleida. Con esta finalidad se ha analizado un muestra de 234 empresas del sector, su menor dimensión en relación a la empresa no familiar, o los distintos objetivos que una y otra empresa persiguen.
 • Item
  Open Access
  Quaderns pràctics d'empresa familiar. 1 (2012)
  (Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, 2012) Gallizo Larraz, José Luis; Moreno Gené, Jordi
 • Item
  Open Access
  Els capítols matrimonials dels pares i el futur de l’empresa familiar cinquanta anys després
  (Càtedra d’Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, 2012) Barrón Arniches, Paloma de
  Aquest cas real reflecteix una situació problemàtica en que es troben algunes empreses familiars catalanes del sector agrari. En compliment d'un costum molt arrelat en les zones rurals la primera generació efectua un heretament preventiu a dins d’una escriptura de capítols matrimonials. Els futurs cònjuges instituïen el seu futur fill primogènit que sigui noi, com hereu de tots els seus béns. Sense ni tan sols saber de l'existència d'aquest pacte successori, quan amb l'esdevenir dels anys s'ha creat i desenvolupat l'empresa familiar, el fill o la filla que va a continuar amb el negoci no és el noi primogènit i els pares que van pactar la successió en favor d'aquest, ja no es troben en condicions de testar revocant aquest pacte, perquè o bé ja han mort o bé es troben incapacitats per causa de malaltia o vellesa. L’objectiu d’aquest treball es advertir sobre aquesta realitat i proposar solucions de prevenció i avançament en el procés de planificació de la successió de l’empresa familiar.