Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària

Permanent URI for this collection

Treballs de fi de grau en Enginyeria Agrària i Alimentària de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària [Més informació]

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 29
 • Item
  Open Access
  Industria de elaboración de cerveza con una producción anual de 100.000 hectolitros ubicada en arroyo de la encomienda (Valladolid)
  (2023) Macias Márquez , Kevin
  Aquest treball consisteix en un avantprojecte d'enginyeria que té com a objectiu el disseny i dimensionat d'una indústria cervesera amb producció anual de 100.000 hectòlitres ubicada al municipi de Arroyo de la Encomienda (Valladolid). El procés productiu inclourà des de la recepció de les meteries primeres (malta d’ordi, llevat i llúpol) fins a l'obtenció de la cervesa, així com el seu envasat i posterior comercialització. Els principals objectius d'aquest treball són: definir els equips i dimensionar les àrees necessàries per a l'obtenció dels productes, determinar les característiques constructives i elèctriques de la planta industrial, determinar l'impacte que ocasionarà sobre el medi ambient, i per últim, estudiar-ne la viabilitat econòmica-financera.
 • Item
  Open Access
  Strawberry (Fragaria L.) conservation processes in post harvest
  (2023) Daniela da Silva Cabral, Letícia
  The strawberry (Fragaria L.) is a perennial herbaceous plant, which is mostly grown as an annual plant and belongs to the Rosaceae family. It is a plant with great economic potential, with the possibility of being used in feeding, processing, cosmetics, and even pharmaceutical industries. However, it is a very perishable and delicate fruit, with a high respiratory rate and, therefore, a short postharvest life. This fragility demands care from producers during all stages of production, with product conservation methods being an extremely important stage that will reflect on the quality of the fruit. The fruit must be harvested at the ideal time to maintain its organoleptic qualities, handled with care during harvesting to avoid physical damage and wounds that could allow the entry of deteriorating organisms. The packaging used in conservation must be clean and sanitized, and the fruits must be kept in an environment of low temperature and high relative humidity. Among the packaging most used for conservation are plastic boxes with lids and expanded polystyrene trays, and using the most technological and effective conservation techniques is one of the ways to reduce waste in strawberry production and, therefore, the economic losses of the sector.
 • Item
  Open Access
  Anàlisi de paràmetres vegetatius en plantacions intensives d’ametllers mitjançant diferents tècniques de teledetecció
  (2020) Casañas Bosch, Eva
  Des dels inicis de L’agricultura de precisió, aquesta ha tingut més expansió en els cultius extensius, però no tant en fruiters. Així, un dels temes de recerca actual és si és possible obtenir paràmetres estructurals i geomètrics de la vegetació d'una plantació a partir de les imatges multiespectrals. La tecnologia més avançada per a poder obtenir aquests paràmetres és el LiDAR. L'escaneig LiDAR permet obtenir precisió dels paràmetres estructurals i geomètrics de qualsevol cultiu. Entre els principals inconvenients d'aquesta tecnologia és l'elevat cost d'execució i la quantitat de temps que requereix la seva aplicació. En aquest Treball Final de Grau s'ha volgut investigar la correlació dels paràmetres estructurals i geomètrics obtinguts amb el LiDAR amb els índex derivats d’imatges multiespectrals. Els paràmetres calculats, han estat l’amplada màxima, l’alçada, la secció i la porositat en ametllers superintensius. Per a fer-ho, s'han obtingut els paràmetres LiDAR d'un escaneig realitzat a una parcel·la d'ametllers situada en Raimat (Lleida), i s’ha realitzat un vol dron amb una càmera multiespectral, per a poder obtenir les imatges aèries en el mateix període de temps que l'escaneig LiDAR. També s’han obtingut les imatges multiespectrals de les plataformes dels satèl·lits Sentinel-2 i Planet Scope. Els resultats de les comparacions van mostrar que les correlacions entre paràmetres i índexs de vegetació van tenir correlacions màximes del 0,72. Això fa, que de moment, encara segueixi sent necessari realitzar escanejos LiDAR per a poder extreure els paràmetres amb exactitud. També s'ha observat, que és necessària la resolució del dron per a obtenir aquest resultat. Aquest resultat elevat s'ha obtingut mitjançant la normalització dels paràmetres, segons els rang de valors obtinguts, i s'ha obtingut gràcies a realitzar una classificació de la vegetació d’estudi. Finalment, a partir de l’índex de vegetació NDVI calculat a partir de la imatge multiespectral adquirida amb el dron, s’ha dissenyat i pressupostat un servei professional d’aquesta tasca, el qual consisteix en caracteritzar el vigor i estimar l’amplada de la fila de vegetació, la secció i calcular la porositat, ja que aquests són els paràmetres que millor correlació han obtingut en l’estudi.
 • Item
  Embargo
  Proyecto de una industria de patatas fritas chips con una producción anual de 1.119 toneladas ubicada en el municipio de Boecillo (Valladolid)
  (2022) Sáinz de la Maza Escolà, Ramon
  Aquest treball consisteix en un projecte d'enginyeria que té com a objectiu el disseny i dimensionat d'una indústria de patates fregides tipus "Chips" amb una producció anual de 1.119 tones ubicada al municipi de Boecillo (Valladolid). El procés productiu inclourà des de la recepció de les patates i ingredients fins a l'obtenció de les patates fregides, així com el seu envasat i posterior comercialització. Els principals objectius d'aquest treball són: definir els equips i dimensionar les àrees necessàries per a l'obtenció dels productes, determinar les característiques constructives i elèctriques de la planta industrial, determinar l'impacte que ocasionarà sobre el medi ambient, i per últim, estudiar-ne la viabilitat econòmica-financera.
 • Item
  Open Access
  Projecte d’una indústria elaboradora de margarina amb una producció de 200.000 kg anuals
  (2022-06) Galofré Cases, Marc
  En el present projecte es pretén dissenyar i projectar una indústria elaboradora de margarines amb una producció anual de 200 tones situada a Cervera, Lleida. Les margarines que s’elaboraran en la planta tindran una composició i característiques diferents de les convencionals, destacant especialment en què producte final estarà lliure d’àcids grassos saturats afegits durant la fabricació i, per tant, aquest producte tindrà un valor nutricional més elevat. La indústria complirà amb la normativa vigent i disposarà de les instal·lacions necessàries per garantir un funcionament òptim de l’exercici industrial, per tal d’obtenir-ne un benefici econòmic. El projecte inclou la memòria, els annexos a la memòria, plànols, plec de condicions, amidaments i pressupost.