Grau en Enginyeria Forestal

Permanent URI for this collection

Treballs de fi de grau en Enginyeria Forestal de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària [Més informació]

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 31
 • Item
  Open Access
  Projecte d’ordenació forestal i definició de zones prioritàries de gestió forestal per a la prevenció dels grans incendis forestals en 2.700 ha dels municipis: la Cellera de Ter, Osor i Susqueda (Girona)
  (2023-07) Casellas Ayala, Eloi
  L'estudi se centra en la prevenció d’incendis i l'avaluació de les actuacions silvícoles de millora forestal d’acord amb les necessitats de l’associació de propietaris forestals de Puigdefrou. S’ha caracteritzat la vegetació i definit les zones d'actuació per poder comparar resultats pre i post tractament utilitzant modelitzadors d’incendi forestal. Les vegetacions amb arbustos i material mort mostren elevat risc d'incendi. Després dels tractaments, s’ha observat que es redueix la intensitat i severitat de l’incendi. També s’ha proposat un objectiu de futur per cada rodal definit. En aquests rodals s’aplicaran tractaments silvícoles de millora on es prioritza la prevenció d’incendis. Gestió forestal sostenible
 • Item
  Open Access
  Pla de restauració de finca forestal pública afectada per l'incendi de Baldoma
  (2023-06) Pérez Polls, Albert
  Aquest pla aborda la restauració d’una finca comunal de l’Ajuntament de Baldomar (Artesa de Segre) de 113 hectàrees afectada per un incendi que es va produir el dia 15 de Juny de 2022. Per tal de caracteritzar la zona d’estudi s’ha analitzat l’estat natural de la finca, les característiques de l’incendi i s’ha fet un diagnòstic de la situació actual, mitjançant programari SIG i diverses sortides a camp. A partir de la recopilació de tota aquesta informació, s’ha realitzat un diagnòstic de la problemàtica actual que afecta a la finca per tal d’aportar solucions mitjançant actuacions d’estabilització, rehabilitació i restauració. Finalment, s’ha quantificat el preu de les actuacions mitjançant un pressupost.
 • Item
  Open Access
  Evaluación de las infraestructuras de prevención de incendios y propuesta de mejora en el Bajo Aragón y Matarraña
  (2023) Rodríguez Gonzalo , Óscar
  En el proyecto se han evaluado las condiciones en las que se encuentran algunas de las infraestructuras de prevención de incendios del Área Medioambiental 12, las cuales se incluyen en el Plan de Defensa Contra Incendios Forestales de Matarraña/ Matarranya - Bajo Aragón (PDIF) del año 2019. Concretamente se ha estudiado el estado de las Fajas de Protección y las Áreas de Defensa, que son aquellas infraestructuras que requieren de la aplicación de la selvicultura para su gestión. Para aquellos casos en los que la vegetación de las infraestructuras no cumple con las características especificadas en el PDIF, se proponen una serie de actuaciones para su gestión. Las actuaciones propuestas, a diferencia de las que había proyectadas en el PDIF, contemplan el uso de maquinaria pesada para reducir el coste de la gestión, dando oportunidad a optimizar los recursos destinados al mantenimiento de las infraestructuras.
 • Item
  Open Access
  Estructura dels sòls del Solsonès a través d’anàlisi d’imatges
  (2023) Rubí Camprubí , Devi
  Aquest treball tracta de la importància de la porositat dels sòls pel que fa a l’estabilitat que presenten, ja que ens dóna informació de l’estructura del sòl i aquesta influeix directament en l’estabilitat dels sòls davant de l’erosió, la seva capacitat d’emmagatzemar carboni i producció d’aliments. S’ha analitzat la porositat de diferents mostres de sòl de diferents usos de sòl; forestals, agrícoles i de prat del Solsonès, mitjançant el mètode d’anàlisi d’imatges de làmines primes de sòls, obtingudes a partir de mostres inalterades. A partir d’aquestes làmines s’han obtingut imatges de la porositat utilitzant diferents filtres polaritzadors, amb les que s’han identificat els diferents orígens dels porus; bioporus i porus d’empaquetament. Tot i que les diferències són poc significatives, els resultats mostren que els sòls agrícoles presenten un menor percentatge tan de porus com de bioporus, i els de prat el major, classificant-se com a altament porosos. A partir d’aquests resultats es fa una recerca i una comparació amb els resultats obtinguts a través d’altres mètodes d’anàlisi de l’estabilitat del sòl (proves de estabilitat dels agregats) per a validar o refusar aquests resultats. Addicionalment, es conclou que caldrien més repeticions en ambdós mètodes per obtenir una millor validesa estadística.