Dret

Permanent URI for this community

A partir del curs 2022/2023 la denominació oficial és Departament de Dret (Aprovat per l'acord 12/2023 del Consell de Govern en la sessió de 28.02.2023), com a fusió del Departament de Dret Privat i el Departament de Dret Públic.

Browse

Collections of this Community

Now showing 1 - 4 of 4