Grup de Recerca en Malherbologia i Ecologia Vegetal

Permanent URI for this community

L’objectiu del grup és aprofundir en el coneixement biològic de les males herbes i en l’establiment de bases ecològiques per al control integrat de les mateixes. Una de les línies de treball desenvolupada durant els darrers anys ha estat l’estudi de poblacions de males herbes de cereals d’hivern com el margall (Lolium rigidum), la rosella (Papaver rhoeas) o la rèvola (Galium spp.), en concret l’estudi del seu comportament germinatiu, dels factors que influencien en el seu comportament demogràfic, les variacions espacials i temporals d’aquests paràmetres, així com la seva dinàmica poblacional en funció de diferents mètodes de control. Així mateix, el grup estudia també el comportament ecològic de males herbes de recent introducció i que han esdevingut invasores en els nostres conreus. L’interès creixent en la preservació de la biodiversitat dels ecosistemes agrícoles, ens ha empès a iniciar una darrera línia de recerca sobre l’estudi, des d’una perspectiva ecològica, del paper de les males herbes en els agrosistemes. El grup manté convenis amb empreses de fitosanitaris i realitza serveis específics en temes de malherbologia com ara controls de qualitat de la composició de lots comercials de llavors per hidrosembra, identificació precoç de males herbes en camp, o la detecció de poblacions resistents a herbicides. [Més informació].

Browse

Collections of this Community