Quaderns pràctics d'empresa familiar. 2 (2013)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 7
 • Item
  Open Access
  Empresa familiar i emprenedoria: algunes relacions
  (Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, 2013) Saladrigues Solé, Ramon
  En els darrers anys tant l’emprenedoria com l’empresa familiar s’han anat constituint en veritables àrees de recerca. Tanmateix les interrelacions entre ambdues àrees han estat més aviat escasses. L’article analitza alguns punts de connexió entre les dues branques, tant en la descoberta d’oportunitats d’emprenedoria com en la seva posterior explotació per part de l’emprenedor. Es constata que la influència de la família en les activitats emprenedores i l’anàlisi de l’emprenedoria en les empreses és encara un fenomen poc estudiat.
 • Item
  Open Access
  Poden ser els pactes successoris un instrument al servei de la continuïtat de l'Empresa Familiar?
  (Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, 2013) Plana Farran, Manel
  En aquest treball es pretén indicar l'existència d'alguns instruments, com són els Pactes Successoris, en aquest cas a Catalunya, que poden ser utilitzats per proporcionar un plus d'estabilitat a un dels reptes fonamentals de les EF, la successió. També es posa l'accent en la introducció de la poda de l'arbre familiar com una opció poc a tenir en compte en la dinàmica pròpia de l'Empresa Familiar.
 • Item
  Open Access
  Internacionalització de l’empresa familiar a la província de Lleida
  (Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, 2013) Moreno Gené, Jordi
  El que es pretén amb aquest treball és analitzar la internacionalització de l’empresa familiar en la província de Lleida. Amb aquesta finalitat, hem observat la seva participació en activitats d’importació i exportació, alhora que hem comparat aquests registres amb els obtinguts per l’empresa no familiar. En aquest estudi hem utilitzat una mostra formada per 2.820 empreses lleidatanes obtingudes a través de la base de dades SABI. Els principals resultats de l’estudi han posat de manifest l’escassa participació de l’empresa familiar lleidatana en les activitats comercials internacionals, especialment entre les empreses de menor dimensió, el que contrasta amb les pràctiques de la gran empresa familiar, més donada a operar en aquest tipus de mercats.
 • Item
  Open Access
  Accions sense vot en l'empresa familiar
  (Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, 2013) Balagué López, Laura
  L'article 98 del Reial decret Legislatiu 1/2010, de la Llei de Societats de Capital (TRLSC), brinda a les societats anònimes la possibilitat de créixer a partir d'un nou mecanisme de finançament, les accions sense vot. Aquesta classe d'accions, van ser introduïdes de la mà del sistema anglosaxó en ple s. XIX, amb la vocació d'aportar finançament extern a les societats mercantils, sense afectar al control de les mateixes. Aquest mecanisme, d'escàs ús en general, no ha passat desapercebut per a l'empresa familiar. L'objectiu d'aquest article, és analitzar i determinar el grau d'utilitat i servei que suposen les accions sense vot per a l'empresa familiar, com a eina per facilitar el seu finançament i alhora creixement.
 • Item
  Open Access
  Quaderns pràctics d'empresa familiar. 2 (2013)
  (Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, 2013) Gallizo Larraz, José Luis; Moreno Gené, Jordi