Llibres / Capítols de llibre (Grup de Recerca en Estudis Medievals Espai, Poder i Cultura)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 47
 • Item
  Open Access
  Revisión del topónimo Tarazona
  (Pagès Editors, 2023) Rizos Jiménez, Carlos Ángel
  No resulta novedoso tratar de este topónimo aragonés, sobre cuyo origen se han propuesto distintas hipótesis desde el siglo XIX. Por más que desde el punto de vista semántico no haya habido muchos cambios en su interpretación, sí ha habido numerosos matices a partir de la formación del topónimo desde un punto de vista morfológico a tenor de los avances que ha habido en el estudio de las lenguas prerromanas.
 • Item
  Open Access
  Nuevos senderos en la toponimia hispánica
  (Pagès Editors, 2023-10) Boullón Agrelo, Ana Isabel; Boullón Agrelo, Ana Isabel; Fuente Cornejo, Toribio; Riesco Checa, Pascual; Menéndez Fernández, Claudia Elena; Giralt Latorre, Javier; Ramírez Sádaba, José Luis; Rizos Jiménez, Carlos Ángel; González Rodríguez, Alberto; Salaberri Zaratiegi, Patxi; González de Viñaspre, Roberto; Casanova Herrero, Emili; Anton Rabella, Joan; Mollà Villaplana, Maite; Nieto Ballester, Emilio; Trapero, Maximiano; Ruhstaller, Stefan; Gordón Peral, María Dolores; Sanz Alonso, Beatriz; Soto Melgar, Mercedes; Ranz Yubero, José Antonio; Povová, Barbora; García Sánchez, Jairo Javier; Pocklington, Robert; Constán-Nava, Antonio; Ribeiro de Sá Teixeira Fernandes, Maria Alice
  Este libro se enmarca en el proyecto coordinado Toponomasticon Hispaniae (https://toponhisp.org/), cuyos objetivos son el estudio y la divulgación de un corpus seleccionado de nombres de lugar de todo el territorio español y portugués y, al mismo tiempo, el establecimiento de bases metodológicas fi rmes para el análisis de la toponimia. Con esta primera publicación se quiere dejar constancia, una vez más, de que la toponimia, un bien patrimonial protegido por la UNESCO como testimonio de la realidad histórica y cultural, es un terreno interdisciplinar en el que se dan la mano diversos saberes y metodologías. En estas páginas se ha reunido a un selecto, pero representativo, grupo de investigadores con gran experiencia en el estudio científi co de la toponimia, para que, con sus aportaciones, quede fuera de toda duda la necesidad de conservar e investigar el patrimonio toponímico hispánico, que abarca muy diferentes territorios y refl eja distintas realidades lingüísticas.
 • Item
  Open Access
  Antoni Cerdà. En la cruïlla dels poders medievals
  (Pagès Editors, 2022) Cassanyes Roig, Albert
  Antoni Cerdà fou una persona molt pròxima al poder. Nascut a l’illa de Mallorca, ocupà diferents càrrecs a la jerarquia eclesiàstica: fou canonge de Mallorca, arquebisbe de Messina, bisbe de Lleida i cardenal resident a la Santa Seu, a més d’obtenir nombroses prebendes en esglésies i monestirs d’arreu de la Corona d’Aragó. Estigué al costat dels papes de mitjans del segle xv, que arribaren a qualificar-lo de «príncep dels filòsofs» per la seva gran cultura. També va ser un fidel servidor del rei Alfons el Magnànim, i una peça clau en la seva política italiana, tant per la seva influència davant el papa com per les informacions que feia arribar a la cort reial. Aquest llibre, fruit d’una intensa recerca en arxius de Catalunya, Mallorca i el Vaticà, reconstrueix, fins on és possible, la biografia d’un cardenal mallorquí del segle xv que visqué durant un període de grans canvis. Sense renunciar als objectius propis, Antoni Cerdà hagué de moure’s entre els interessos, sovint contraposats, del papa i el rei.
 • Item
  Open Access
  L'Edat Mitjana. La primera globalització?
  (Pagès Editors, 2022-07) Sabaté, Flocel
  Hi va haver un moment, en els temps medievals, en què es van bastir les bases del nostre present. La cultura, el dret, el llenguatge polític, l’expressió artística, les formes econòmiques... tot plegat s’apropava cohesionant i afaiçonant les arrels de l’Europa que coneixem, mentre els límits semblaven trencar-se fins assolir una dimensió mundial. El present llibre indaga si, així, a l’Europa medieval es va produir una primera globalització, alhora, que reflexiona sobre els nous viaranys oberts per a la recerca sobre l’edat mitjana a partir d’incorporar la perspectiva d’una història global.
 • Item
  Open Access
  Poblacions rebutjades, poblacions desplaçades (Europa medieval)
  (Pagès Editors, 2019-08) Sabaté, Flocel
  La solidaritat de grup, teixida sobre les creences i els interessos compartits, infon seguretat i identitat als homes i a les dones de cada societat. En deriva fàcilment el rebuig d’aquells amb els qui col·lisionen els interessos o d’aquells que, en algun sentit, són diferents. Es generen així poblacions rebutjades que poden esdevenir poblacions desplaçades. Apreciar l’experiència de l’edat mitjana davant d’aquestes situacions pot aportar lliçons des del passat cap al nostre present. Deu destacats historiadors, aplegats a Balaguer el juliol de 2017 pel Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals Espai, Poder i Cultura de la Universitat de Lleida, exposen en el present llibre com a l’edat mitjana s’acollien, es rebutjaven o s’expulsaven aquells que eren percebuts com a diferents.