Màster universitari en Psicopedagogia

Permanent URI for this collection

Treballs de fi de màster universitari en Psicopedagogia de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social [Més informació del màster]

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Open Access
  Anàlisi de l'enseyança dels ODS a la formació inicial de mestres de primària
  (2023-09) Botines Queralt, Irene
  En aquest document es mostra un estudi d’anàlisi que pretén realitzar un diagnòstic de la vinculació amb els ODS que tenen els estudiants del grau d’educació primària de la Universitat de Lleida al llarg de la seva formació universitària. Avui en dia el nostre planeta es troba immers en una situació d’una incrementació de problemes mediambientals que obliguen a les universitats a no només a modificar i millorar els seus plans d’estudi sinó que també, a els ja existents, perfeccionar-los amb el cos de coneixement relacionat amb la divulgació del desenvolupament sostenible. L’objecte d’estudi que es presenta és saber si la formació del professorat està ajustada a l’Agenda 2030, així com reconèixer com es treballa i la percepció que en tenen els estudiants. Per elaborar aquest estudi, s’ha fet una recerca bibliogràfica sobre les bases teòriques i conceptuals dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i sobre com aquests es treballen en el nou currículum de primària. Utilitzant una metodologia mixta basada en una taula d’anàlisi de les assignatures del grau de primària i un qüestionari aplicable als estudiants del grau d’educació primària per poder fer un diagnòstic de la vinculació del currículum de primària amb els ODS.
 • Item
  Open Access
  El paper de les competències emocionals en el rendiment acadèmic: creació d’un programa d’intervenció en competències emocionals a partir de l’anàlisi de necessitats d’Educació Secundària Obligatòria
  (2023-09) Ros Aige, Maria
  El present Treball de Fi de Màster exposa la importància de treballar les competències emocionals pels nombrosos beneficis que aporten en l’adolescència. No obstant això, aquest es focalitza en la relació entre les competències emocionals i el rendiment acadèmic, a l’etapa de secundària. Així doncs, la següent recerca es proposa indagar quin és el nivell de competències emocionals en termes de consciència emocional, regulació emocional i autonomia emocional en una mostra de secundària actual, tenint en compte les variables, curs i gènere. A més a més, ens preguntem si la creació i aplicació d’un programa de competències emocionals millora el rendiment acadèmic i el nivell de competències emocionals. Pel que fa a la metodologia, aquest estudi manté un disseny d’investigació de tipus Pre experimental i un únic Grup experimental que es focalitza en una situació control, donat que s’observa els efectes de l’aplicació d’un programa de competències emocionals en el rendiment acadèmic en una mostra de secundària. La metodologia és quantitativa i manté un propòsit d’anàlisi descriptiu. La mostra compta de 139 estudiants de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO), aquesta es va obtenir segons els criteris de mostreig no probabilístic per conveniència. El tractament i anàlisi de les dades es duu a terme per mitjà del programa estadístic IBM SPSS Statistics 25 software. L’anàlisi de necessitats prèvia a la intervenció mostren que el nivell global de competències emocionals en l’escala de consciència emocional és de 7.052 sobre 10, en la regulació emocional és de 5.486, i, en l’autonomia emocional és de 5.959, valors que són clarament millorables. Així mateix, en l’escala d’autonomia emocional s’observen diferències intergrupals significatives pel que fa al gènere. Seguidament, es proposa un programa d’intervenció en competències emocionals que es desprèn de l’anàlisi de necessitats anterior. Finalment, s’exposen les conclusions, limitacions i prospectives que es deriven del treball.
 • Item
  Open Access
  Efectes dels programes d’educació sexual amb el mètode “Peer to Peer” en els estudiants d’ESO de Lleida
  (Càtedra Educació i Adolescència de la Universitat de Lleida, 2021) Safont Maench, Paula
  Aquest estudi és una proposta que pretén realitzar programes d’Educació Sexual als instituts de Lleida per comprovar-ne l’efectivitat i la incidència a llarg termini, basats en un model Biogràfic i Professional o Comprensiu d’Educació Sexual. Els programes es duran a terme a través del mètode “Peer to Peer” o educació entre iguals. S’ha observat que l’Educació Sexual a Espanya ha estat, fins al dia d’avui, insuficient. No aborda la sexualitat des d’una visió integral i sistemàtica de la persona i la societat, sinó des d’una perspectiva biologista i higienista. Cal fer un replantejament, doncs, de la concepció que es té de la sexualitat en l’àmbit educatiu. L’adolescència és una etapa molt important per al desenvolupament de la persona i de la configuració de la seva pròpia identitat, i la sexualitat és un element que s’ha de tenir en compte. Per elaborar aquest l’estudi, s’ha fet una recerca sobre les bases conceptuals i teòriques de la sexualitat, l’Educació Sexual i sobre altres programes de sexualitat realitzats a través del mètode “Peer to Peer”.