Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

Permanent URI for this collection

Treballs de fi de grau en Arquitectura Tècnica i Edificació de l'Escola Politècnica Superior [Més informació]. A partir del curs 2016-2017 la denominació oficial és Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació, com a continuació dels estudis de Grau en Arquitectura Tècnica.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 28
 • Item
  Open Access
  Reforma d'un habitatge situat al Pirineu Aragonés, per adequar-lo als estàndards actuals d'habitabilitat i sostrenibilitat
  (2022-08) Grau Nicuesa, Pol
  Aquest treball es tracta d’un projecte bàsic de rehabilitació d’un edifici entre mitgeres, amb un mur enterrat. Aquesta edificació és de construcció antiga de pedra natural, on només s’han realitzat petites intervencions interiors. S’ha proposat una rehabilitació principal d’impermeabilització, ja que es poden visualitzar diverses patologies per humitat, d’habitabilitat, on s’ha supervisat la reglamentació del CTE, que s’aplica en aquest, i per últim s’ha actuat en la sostenibilitat de l’edifici, ja que l’habitatge no consta de aïllament tèrmic, les instal·lacions de sanejament, aigua, calefacció s’han canviat per a una millora, i per adaptar-ho a la proposta de nova distribució que s’ha aplicat.
 • Item
  Open Access
  Proyecto básico y de ejecución: Rehabilitación de vivienda unifamiliar en Sariñena
  (2022-07) Urrea Roca, Álvaro
  El objetivo de este trabajo es el estudio de la vivienda unifamiliar ubicada en la calle La Paz, 9 en la localidad de Sariñena. La propiedad ficticia nos pide que un estudio para valorar la viabilidad económica de la rehabilitación de la vivienda. El estudio consiste en realizar los cambios pertinentes para que la vivienda sea más eficiente, mejorando el estado actual de la vivienda y la adecuación del patio trasero y un cobertizo ya existente en la parcela de la unifamiliar. Para mejorar la eficiencia energética de esta vivienda se mejorará la carpintería tanto de aluminio como la de madera y los cristales de las mismas, colocación de aislamiento térmico en fachada, la creación de nuevas instalaciones, agua, luz, saneamiento…, colocación de una sistema de calefacción mediante aerotermia.
 • Item
  Open Access
  Diagnosi, rehabilitació i adequació als nous temps de la casa Agnetó de Torrelameu
  (2022-06) Planella Cansino, Hugo
  El present Treball Final de Grau porta per títol “Diagnosi, rehabilitació i adequació als nous temps de la casa Agnetó de Torrelameu” i té com a objectiu l’avaluació de l’estat actual de l’habitatge per poder rehabilitar-lo en un futur pròxim, adequant-lo a la normativa vigent tant urbanística com tècnica de l’edificació. El motiu pel qual he escollit aquest habitatge és que es tracta d’una casa familiar que té més de 110 anys d’història. La data de construcció consta de l’any 1910 al municipi de Torrelameu, comarca de la Noguera. El valor afegit és que en aquest hi van viure els meus avantpassats i també vaig poder gaudir-ne durant la meva infància. A més a més, una de les particularitats destacables és que la façana principal va ser catalogada patrimoni històric de Torrelameu per la seva antiguitat i bellesa arquitectònica, sent una de les poques façanes d’aquesta tipologia que es conserva en bon estat.
 • Item
  Open Access
  Informatización de datos en una empresa constructora
  (2022-07) Torres Pastor, Francisco
  Este trabajo tiene dos objetivos: por un lado, recopilar los métodos que se han utilizado a lo largo de la historia para recoger información y, por otro implementar un sistema informatizado de datos para una empresa constructora determinada. En concreto, se centra en el sector de la construcción y en la necesidad de que la gestión de datos esté informatizada para que haya una mayor fluidez en la comunicación entre diferentes agentes. Es por eso que se hace hincapié en un caso práctico, que desarrolla un sistema de obtención de datos informatizados mediante AppSheet, para una empresa constructora.
 • Item
  Open Access
  Projecte de rehabilitació i canvi d'ús de nau avícola a granja escola a Castellnou de Seana
  (2022-05) Prats Bosch, Aleix
  El projecte de rehabilitació de la granja té com a objectiu estudiar l’estat actual, conèixer les metodologies constructives, realitzar una diagnosi i finalment detallar una proposta d’intervenció dintre dels marges de la legislació vigent. Aquest treball final de grau utilitza i reflecteix els coneixements adquirits pel redactor Aleix Prats Bosch durant el seu pas per la carrera d’arquitectura tècnica i edificació, a l’Escola Politècnica Superior (EPS), a la Universitat de Lleida, sota la direcció del Xavier Fermín Rodríguez Padilla del departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial. La granja escola en la que es basa el projecte es situa al terme municipal de Castellnou de Seana. En aquest cas, la granja pertany al negoci familiar del redactor.