Grau en Veterinària i Ciència i Producció Animal (Doble Grau)

Permanent URI for this collection

Treballs finals del doble grau en Veterinària i en Ciència i Producció Animal de l'Escola Politècnica Superior [Més informació].

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 84
 • Item
  Open Access
  Efecte de la freqüència d'administració del pinso i del sistema d'allotjament sobre els resultats productius de truges i garrins en lactació
  (Universitat de Lleida. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària, 2023-02) Pijuan Potrony , Albert
  En el present estudi es va plantejar la hipòtesi de que la freqüència d’administració del pinso i el sistema d’allotjament a maternitat presenten un marcat efecte sobre el consum de pinso durant la lactació i, en conseqüència, sobre la condició corporal (CC) de la truja i el guany de pes de la garrinada des del naixement al deslletament durant l’estiu. És per definició un treball experimental que pretén determinar quin número de tomes de pinso al dia i quin sistema d’allotjament a maternitat comporta uns millors resultats productius de les truges lactants i la seva garrinada. Per una banda, es va analitzar com afecta el fet d’administrar 3 o 5 tomes de pinso al dia en truges lactants sobre el consum, la condició corporal (CC), l’interval deslletament-cobrició (IDC) i, també, sobre l’evolució de pes de la garrinada des del naixement al deslletament. Per altra banda, es va analitzar els efectes de tenir les truges engabiades o allotjades en un sistema de paridera lliure sobre els mateixos paràmetres. A més a més, també es va decidir analitzar l’efecte del cicle reproductiu de les truges sobre els paràmetres descrits anteriorment. La hipòtesi plantejada inicialment afirmava que les truges alimentades amb 5 tomes/dia i les allotjades en un sistema de paridera lliure presentarien un major consum de pinso a la lactació, una menor pèrdua de CC, un menor IDC i uns millors resultats productius de la garrinada. Es van utilitzar 88 truges híbrides F1 procedents d’un creuament de genètica materna Landrace (♀) x Large-White (♂), inseminades amb semen Duroc DanBred. Les truges es van dividir a l’atzar, en quatre tractaments diferents, seguint un disseny 2x2 factorial, on es va analitzar l’efecte del número de tomes de pinso al dia (3 vs. 5) i del sistema d’allotjament a maternitat (lliure vs. gàbia). Es va realitzar un control exhaustiu del sistema d’alimentació i del sistema de subministrament d’aigua de les truges lactants, el qual va evitar la presència de rebuig d’aliment per part d’aquestes. El consum total de pinso durant la lactació va diferir segons el número de tomes diàries administrades, essent superior en les truges alimentades amb 3 tomes al dia. En canvi, el sistema d’allotjament a maternitat no va influir en el consum total de pinso. La freqüència d’administració del pinso durant la lactació no va afectar a la CC de les truges i, en conseqüència, tampoc a l’IDC d’aquestes. En canvi, aquests dos paràmetres sí que es van veure afectats pel sistema d’allotjament a maternitat. Les truges allotjades en paridera lliure van presentar una major pèrdua d’espessor de greix dorsal i, en conseqüència, un major IDC respecte a les truges engabiades. El pes de la garrinada al deslletament no es va veure afectat pel número de tomes de pinso diàries ni tampoc pel sistema d’allotjament a maternitat.
 • Item
  Open Access
  Estudi experimental de la parasitosi gastrointestinal en vaques de llet en règim intensiu del pirineu
  (2022) Baraut Grau, Andrea
  Les infestacions parasitàries constitueixen un dels principals problemes en la producció, causant patologies i pèrdues productives de llet. Molts cops els paràsits passen desapercebuts a l’explotació, fent que els ramaders redueixin les mesures preventives contra aquests. La parasitosi s’ha de treballar des de la profilaxi i reduint l’ús dels antihelmíntics, degut a l’aparició de resistències i el seu efecte negatiu en el medi ambient. En el present treball es va realitzar un estudi experimental de diagnòstic de paràsits gastrointestinals en vaques lleteres del Pirineu de Lleida per mitjà d’anàlisi coprològic, amb l’objectiu principal de determinar la seva prevalença a la zona. Un total de 105 mostres de femtes van estar preses a l’atzar entre 7 explotacions de vaques de llet de la raça Frisona en règim intensiu i de la raça Frisona. Les mostres van ser analitzades al laboratori per mitjà de tècniques de diagnòstic quantitatives (McMaster) o qualitatives (flotació, sedimentació i Baermann) , per identificar i quantificar les diferents espècies de paràsits. Les dades van ser analitzades estadísticament per determinar-ne la prevalença, la relació entre paràsit-explotació i la incidència de cada paràsit. Es va obtenir que el 66% de les vaques mostrejades estaven parasitades amb una intensitat baixa. Principalment per coccidis, Cooperia spp., Haemonchus contortus i Ostertagia spp., amb una distribució no normal en la població mostrejada. Degut a la poca intensitat parasitaria, en aquest cas es recomana no utilitzar antiparasitaris de manera rutinària, i treballar des de la profilaxi, evitant l’aparició de resistències dels paràsits i l’impacte mediambiental.
 • Item
  Open Access
  Elaboració d’un protocol de maneig per pacients canins joves a partir de la revisió bibliogràfica sobre la reducció de l’estrès derivat de la visita veterinària
  (2022) Flores Boguñá, Júlia
  Actualment en medicina veterinària canina, la por per part dels pacients, que incideix en l’èxit d’aquesta medicina de diverses formes, està normalitzada per la majoria de professionals veterinàries. Aquest treball presenta a les professionals un protocol format a partir d’una recopilació de recursos per reduir l’estrès dels pacients canins durant la visita veterinària. Els recursos consisteixen en indicacions que permeten incidir en l’aprenentatge caní durant els primers mesos de vida, ja que és el moment idoni per condicionar-lo. Per redactar el protocol, es van consultar articles de bases de dades científiques relacionades amb la reducció d’estrès durant les visites veterinàries. El protocol es troba dividit en cinc apartats: coneixements d’etologia necessaris per les professionals veterinàries, indicacions per l’adaptació de la clínica veterinària, indicacions dirigides a les tutores dels pacients, indicacions dirigides a les professionals veterinàries per la realització de visites de familiarització i indicacions dirigides a les professionals veterinàries per la realització de visites mèdiques. Finalment, a l’apartat Annexes es poden consultar una sèrie de figures elaborades per facilitar la comprensió del protocol i la seva aplicació pràctica.
 • Item
  Open Access
  Estudio de cohortes para determinar la efectividad de la vacunación intranasal en origen durante el primer mes de estancia en un cebadero de vacuno
  (2022) Puig Escrig, Andrea
  El Síndrome Respiratorio Bovino es la patología más frecuente y que causa mayores pérdidas económicas en cebaderos de vacuno. Una herramienta para reducir su incidencia es la vacunación intranasal contra algunos de los virus respiratorios. Se incluyeron un total de 121 terneros machos de 297,68 ± 12,48 días de edad y raza Limousin, divididos en la cohorte vacunada intranasalmente frente al Virus Respiratorio Sincitial y Virus de la Parainfluenza-3 en la explotación de origen 48 horas antes del transporte (CV; n = 63) y la cohorte no vacunada intranasalmente en origen (CNV; n = 58). Se registraron parámetros sanitarios y productivos durante el primer mes de estancia en el cebadero de destino. La vacunación intranasal redujo la morbilidad de forma significativa (CNV: 18,97% vs. CV: 4,76%) al igual que la duración media de los tratamientos (CNV: 4,82 ± 0,96 días vs. CV: 3,00 ± 0,00 días) y el número de animales tratados entre los 14 – 21 días (CNV: 2,71 ± 0,29 vs. CV: 0,00 ± 0,00) y los 21 – 28 días (CNV: 1,29 ± 0,29 vs. CV: 0,00 ± 0,00). Este estudio no ha podido obtener datos individuales de producción, aunque el grupo de terneros vacunados tuvo mejor ganancia media diaria, menor consumo medio diario y mejor índice de conversión que los no vacunados. Se concluye que la vacunación intranasal en origen mejora la salud y la productividad del cebo de terneros, mejorando así la eficiencia del proceso de producción y el bienestar animal.
 • Item
  Open Access
  Efecto del ketoprofeno administrado en la recepción de los cebaderos de vacuno en el síndrome respiratorio bovino
  (2022) Ruiz Ruiz, Miguel Jesús
  Este trabajo es un estudio observacional en el que se analizaron mediante la estadística los resultados de 2 cohortes de 122 terneros pasteros machos de raza Limousin: la cohorte control (CONT) (n=59), y la cohorte ketoprofeno (KETO) (n=63), la cual recibió ketoprofeno entre las 24 y las 72 horas posteriores a la llegada al cebadero para mitigar las posibles consecuencias negativas desencadenadas por el estrés y de este modo conseguir una mejoría en los parámetros sanitarios relacionados con el Síndrome Respiratorio Bovino (SRB). El tratamiento con ketoprofeno redujo significativamente el número medio de animales en tratamiento contra SRB durante la primera semana (KETO: 1,00 vs. CONT: 0,00). Los terneros presentaban fiebre en ambas cohortes a la llegada. La cohorte CONT presentaba valores medios de temperatura rectal significativamente superiores a los de la cohorte KETO a las 48 horas (CONT: 39,83ºC vs. KETO: 38,86ºC) y a las 72 horas (CONT: 39,60ºC vs. KETO: 38,69ºC). La cohorte KETO presentó significativamente mayor porcentaje de terneros que se alimentaron durante la observación visual a las 48 horas (CONT: 61,02% vs. KETO: 96,83%) y a las 72 horas (CONT: 71,19% vs. KETO: 93,65%). El uso del ketoprofeno mejoró los resultados productivos en los 30 días de estudio, aunque no se pudo llevar a cabo un análisis estadístico para poder afirmar la significación estadística de cada parámetro.