Comunicacions a congressos (Ciències de l'Educació)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 19
 • Item
  Open Access
  The integration of transmedia education as support tool for fostering and family reunification processes
  (2022) Erta-Majó, Arnau; Vaquero Tió, Eduard
  La narrativa transmèdia és una forma d'explicar històries a través de múltiples mitjans, on l'audiència participa activament en l'expansió. Té dues característiques clau: la convergència de mitjans i el paper actiu de l'audiència, aplicant-se com a metodologia pedagògica en l'educació transmèdia (ET). Aquest enfocament és especialment rellevant en la protecció infantil, permetent una comunicació adequada entre professionals, famílies i infants, i potenciant la participació familiar. Aquest projecte busca millorar els processos de reunificació familiar mitjançant l'anàlisi, disseny i elaboració d'un model d'ET centrat en la participació de tots els agents implicats. Els objectius inclouen explorar l'ús de l'ET en la protecció infantil, delimitar els elements necessaris per a la seva integració en els processos d'acollida i reunificació, dissenyar un model educatiu transmèdia, i crear objectes educatius transmèdia per articular el model. La recerca es desenvolupa en quatre etapes: una revisió sistemàtica de la literatura, la recollida de dades mitjançant grups focals i entrevistes, el disseny del model TE en la reunificació familiar, i el desenvolupament de recursos i estratègies. Els resultats indiquen que, tot i els pocs precedents de TE en la protecció infantil, aquesta té un gran potencial en contextos d'educació no formal, com els programes de parentalitat positiva. Els set nivells a considerar en el disseny d'un TEP inclouen les intencions, les necessitats dels participants, els recursos tecnològics i físics, entre d'altres. Els principals resultats esperats són un model d'acció comunicativa i socioeducativa transmèdia aplicable a la protecció infantil, i una sèrie de productes transmèdia per a la seva aplicació pràctica. En conclusió, l'ús de l'ET en la protecció infantil no està prou estès, però té el potencial de millorar la comunicació i la participació familiar en processos de reunificació, contribuint a la resiliència de famílies i infants en situacions vulnerables.
 • Item
  Open Access
  La investigación por pares en contribución a la participación adolescente, a la justicia social y a la educación de calidad
  (2023) Erta-Majó, Arnau; Fernández Rodrigo, Laura; Urrea Monclús, Aida
  En el marc de l'Agenda 2030, els ODS 4 i 16 promouen una societat justa i sostenible mitjançant una educació de qualitat i una participació activa. Les universitats han de jugar un paper rellevant i la investigació participativa és clau per assolir aquests objectius, enfortint la relació entre ciència i societat. L'ODS 4, centrat en l'Educació de Qualitat, es pot reforçar apoderant la societat per afrontar desafiaments educatius i socials. L'ODS 16, centrat en la Pau, Justícia i Institucions Sòlides, es beneficia d'una col·laboració significativa en la investigació. Aquest estudi se centra en la participació adolescent en la investigació per parelles. Van participar 12 adolescents, principalment de contextos vulnerables, en un procés de cinc sessions de 4 hores cadascuna. Es van identificar necessitats adolescents mitjançant pluja d'idees, anàlisi, creació de productes i validació grupal, amb una anàlisi qualitativa i participativa de les dades. La col·laboració va permetre dissenyar productes que expliquen les necessitats adolescents, mostrant una perspectiva més holística i interdependent. Els adolescents van demostrar autocrítica i consciència de la seva responsabilitat, reconeixent la seva vulnerabilitat i necessitat d'acompanyament. Els resultats subratllen la importància d'incloure els adolescents com a coinvestigadors, cosa que amplia la comprensió del tema i els apodera. Això assegura que se sentin escoltats i considerats, promovent la seva resiliència i expectatives. La investigació participativa i el lideratge de les universitats fomenten una educació de qualitat i una ciutadania crítica i global, contribuint a una societat més justa i equitativa.
 • Item
  Open Access
  El triángulo de la parentalidad: implementación en un programa de atención a NNA y sus familias en expediente de riesgo social
  (Editorial Dykinson, 2023) Balsells, M. Àngels; Borrego Tarragó, Alícia; Urrea Monclús, Aida; Erta-Majó, Arnau; Massons Ribas, Anna; Rodríguez Pérez, Sara
  Se presenta un programa psicoeducativo dirigido a familias en situación de riesgo social para la mejora de las respuestas a las necesidades de los hijos e hijas desde el ejercicio positivo de la parentalidad. El programa se dirige a familias en riesgo social con niños/as y adolescentes (NNA) entre 6 y 12 años. La finalidad del programa es la mejora del bienestar de NNA a través de un mejor desempeño del ejercicio de la parentalidad. La metodología combina la práctica de la intervención con la práctica de la evaluación, a través de la complementariedad metodológica que incluye encuentros sistemáticos para realizar las entrevistas familiares de carácter educativo. La propuesta se desarrolla de forma intensiva, durante un año con todo el núcleo familiar y dividida en cuatro fases: (1) tres encuentros para el establecimiento del equipo parental y de las bases de trabajo (2) entre 8-10 encuentros para valoración de la situación del NNA en relación a cada una de sus necesidades y de la respuesta a las mismas desde las competencias parentales y el contexto familiar (3) 2-3 encuentros para el consenso de objetivos y acciones con todo el equipo parental (4) encuentros para el apoyo y valoración de las acciones consensuadas. Las tres primeras fases requieren un encuentro semanal, mientras que en la cuarta fase los encuentros se pueden espaciar y combinar con los otros tipos de acciones previstas en las que se incluye los programas grupales de educación parental y la inclusión en recursos universales de los NNA. La principal novedad de este programa es la sistematización de todas las fases a través de un recurso visual y participativo llamado el “Triángulo de la Parentalidad”; este recurso sirve para estimular, favorecer y buscar la participación significativa de las familias durante todo el proceso de acción individualizada-familiar. La investigación utiliza un diseño pre-post con escalas de competencias parentales y de condiciones de implementación. La aplicación del programa en una muestra de 30 familias en situación de riesgo y alto riesgo social atendidas por los servicios sociales de atención primaria. Se presentan los resultados relativos a las condiciones de implementación y a los parámetros estructurales y organizativos para optimizar la eficiencia. Entre otros resultados, la flexibilidad a las diversidades familiares, la personalización del Triángulo de la Parentalidad, la transparencia institucional para abordar las discrepancias entre familia y profesionales, así como la relación genuina y respetuosa para construir alianzas con la familia, aparecen como elementos clave de la implementación. La aplicación de programas de apoyo parental diseñados desde el enfoque de la parentalidad requiere asumir varios retos sobre los que se discutirá en esta presentación: el reto de la participación para tomar la perspectiva de la familia como elemento nuclear; el reto de la inter y transdisciplinariedad para elaborar un único plan de acción por cada NNA; el reto de la evaluación-intervención como proceso de formativo y educativo; el reto de la capacitación y las fortalezas de la familia para promocionar los factores de resiliencia de las mismas y de sus contextos.
 • Item
  Open Access
  Conference Proceedings CIVAE 2020. 2nd Interdisciplinary and Virtual Conference on Arts in Education October 28-29, 2020
  (MusicoGuia, 2020) Fernández Rodrigo, Laura; Gutiérrez Ujaque, Daniel
 • Item
  Open Access
  Teenpods: Production of Educational Videos as First Step in a Transmedia Educational Project About Positive Youth Development
  (International Academic Forum (IAFOR), 2021) Fernández Rodrigo, Laura; Erta-Majó, Arnau; Vaquero Tió, Eduard
  Teenpods is the name of a Transmedia-Educational-Project (TEP) performed by the Chair Education and adolescence from University of Lleida. This project aims to promote the Positive-Young-Development (PYD) approach on educational contexts. It has 12 pods about different topics linked with adolescence. Each Teenpod is set to include several transmedia objects addressed to education practitioners. The first step in each pod design was elaborating an educational video about the selected topic. This communication aims to describe this experience: the elaboration process of Teenpods and the reflection on the followed principles for the design of educational videos as a part of a TEP. Methodologically, transmedia objects have been produced following a Design-Based-Research (DBR), characterized by iterative cycles of analysis, design, development and refinement via tight collaboration among researchers, practitioners and audio-visual producers. Results show that video resources as part of transmedia objects design process is linked with principles of TEP production: choosing scientific content about educational topics, adapting content to a synthesized and dynamic discourse, taking care of the graphic design and multimedia content, and planning the launching of the final product on the internet. This study contributes to fill the gap in the literature about TEP to train professionals. It offers guidelines to promote the self-learning processes through transmedia open resources for educational practitioners on the field of Educational Technology. Additionally, it presents an example to promote PYD through video educational objects. Finally, future research is needed to deeply analyse the impact of these resources on the Internet.