Màster universitari en Direcció Esportiva

Permanent URI for this collection

Treballs de fi de màster en Director Esportiu de INEFC Lleida [Més informació del màster]

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 15
 • Item
  Open Access
  "Soccer Room". Elaboració d'un projecte empresarial de serveis de futbol
  (2022-10-05) Becerra Panisello, Josep
  A dia d’avui el projecte s’inicia amb el programa Spanish Soccer Program dirigit a jugadors estrangers, en especial llatinoamericans i americans centrals, oferint-los un programa a terres espanyoles que engloba la possibilitat de combinar diferents tipus d’entrenaments, tan individuals on és treballa específicament la posició del jugador com també col·lectius amb equips nacionals adequats al nivell del jugador que entra al programa. A més, d’activitats extraordinàries com sessions de fisioteràpia i sessions d’entrenament físic enfocat al futbol. En un termini, entre curt i mitjà, Soccer Room té com a visió amplia la seva oferta de programes afegint tals com entrenaments de tecnificació a jugadors nacionals, siguin el nivell que siguin, que vulguin perfeccionar les seves habilitats individuals, com campaments específics per posicions, de pretemporada, globals i regeneratius. Sempre des dels valors que, a la vegada el futbol engloba com a esport d’equip com a tal volem transmetre: respecte, serietat, superació, professionalitat, compromís, humilitat, esforç i vocació per a trobar una simbiosi perfecta entre el que vol ensenyar i el que té ganes d’aprendre i millorar.
 • Item
  Open Access
  BREAKFIT CENTER: propuesta de centro deportivo especializado en la enseñanza del Breaking y el entrenamiento funcional
  (2022-09-23) Torres Sánchez, Juan Antonio
  En este documento se presenta el Trabajo de Final de Máster del Máster en Dirección Deportiva. En él se expone una propuesta de centro deportivo, llamado BreakFit Center (BFC), con ubicación en la ciudad de Lleida, especializado en la enseñanza del Breaking y el entrenamiento funcional. El BFC se centra en el trabajo del movimiento, poniendo el foco principalmente en la técnica, desde dos perspectivas: una artística y otra más de acondicionamiento físico o fitness. Por lo tanto, el objetivo de nuestros servicios es la de conseguir beneficios en el rendimiento físico como consecuencia de un trabajo exhaustivo y enfocado en la ejecución del movimiento, para posteriormente variar el volumen e intensidad para conseguir las mejoras condicionales. Las actividades que se ofrecerían desde la perspectiva artística serían el Breaking, la Danza Acrobática y las Posiciones Invertidas. En cuanto a las actividades enfocadas desde un carácter más del entrenamiento física encontramos el Animal Flow, el BreakFit y el Stretching & Mobility. Desde el BreakFit Center se busca ofrecer un tipo de actividades más diferenciadas dentro del territorio de actuación, como pueden ser el reaking o la Danza Acrobática, o innovadoras, como lo son el Animal Flow o el BreakFit. Además hay otros servicios a disposición de nuestros usuarios, profesionales externos o gente que no sea cliente pero pueda disfrutar de nuestras instalaciones y equipamientos, como son los entrenamientos libres y abiertos, campeonatos de Breaking, masterclasses o alquiler de espacios. Para comenzar, se expone cómo se origina la idea, así cómo la motivación y necesidad de realizarlo. A continuación, se presenta la organización en lo que respecta a su visión, misión y valores, la normativa que le ampara, un análisis del entorno y el mercado, el diagnóstico general (DAFO) y los objetivos de este. Posteriormente, se establece el proyecto empresarial, además de los detalles acerca de los servicios que el centro ofrecerá y los medios necesarios para realizarlos. Seguidamente, se muestra un estudio de los gastos económicos detallados con una proyección de 2 años vista en una triple visión (pesimista, realista y optimista). Asimismo, los sistemas de gestión y control financiero y de calidad que se utilizarán. Finalmente, se presentan las conclusiones que se extraen del desarrollo de la creación del proyecto.
 • Item
  Open Access
  Les escoles als clubs de pàdel
  (2022-09-23) Ibañez i Pellicer, Meritxell
  L’objectiu del treball és aconseguir que els centres escolars optin per escollir el pàdel com a esport dins dels seus continguts curriculars, donant l’opció que els seus alumnes practiquin dins de l’horari escolar un esport nou, molt de moda actualment i que per les característiques aportarà pràctiques que afavoriran el desenvolupament i la integració de valors per l’entrenament de la vida, més enllà de l’esport en sí. Poder jugar i gaudir de la pràctica del pàdel en un club proper serà el concepte sobre el qual girarà tot aquest projecte, argumentant i justificant els aspectes que beneficiaran a tots els agents implicats: alumnes, els clubs i la pròpia Federació Catalana de Pàdel. La importància de l’esport en edat escolar, en la seva vessant lúdica i formativa oferint les eines adequades per aconseguir els objectius desitjats és també tasca que la FCP vol transmetre oferint el pàdel als alumnes de centres educatius. És un projecte ambiciós i complex, fet que ha suposat plantejar la implantació en diferents fases amb l’objectiu d’entrar poc a poc però amb la intenció de quedar-se.
 • Item
  Open Access
  Pla estratègic per promocionar l'esport i l'activitat física municipal a través de la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Tàrrega
  (2022-09-23) Boldú Amenós, Milena
  Aquest treball final del Màster en Direcció Esportiva, pretén dissenyar un Pla Estratègic per promocionar l’esport i l’activitat física municipal des de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Tàrrega. Els eixos de transformació a partir dels quals es volen assolir els objectius són: la reestructuració de l’organigrama actual de la Regidoria d’Esports, la col·laboració amb altres regidories (Educació, Salut i Igualtat), creant nous programes o adaptant-ne de ja existents. Finalment, la generació de sinergies i l’augment de la participació ciutadana així com del teixit esportiu, a través de la proposta de creació del Consell Municipal d’Esports de Tàrrega. Altrament, el Pla Estratègic planteja canviar el sistema d’atorgament de subvencions creant i establint uns criteris objectius que serveixin per determinar la distribució del pressupost destinat a la promoció de l’esport i l’activitat física. Finalment, es consideren altres punts com l’oferta de formacions, creades o organitzades des de l’àrea d’esports, els convenis amb federacions per potenciar algunes modalitats i analitzar els usos i demandes actuals de les instal·lacions i equipaments municipals esportius.
 • Item
  Open Access
  Reestructuració del CETEI: Modificació del programa esportiu de tecnificació infantil en la modalitat d'esquí alpí
  (2022-09-11) Barrufet Llobera, Ramon
  Aquest treball és una valoració de l’actual projecte esportiu del CETEI Val d’Aran (Centre especialitzat en la Tecnificació d’Esports d’Hivern) sobre el programa de tecnificació infantil. L’estudi consta de tres fases: fer un anàlisi de la situació actual (contextualització), fer una valoració de la situació (DAFO) i, realitzar una proposta de futur (pla d’acció). Així doncs, trobem que el treball es centra en fer una valoració els punts forts i dèbils del CETEI sobre els quals aplicar un pla de millora per tal de generar un nou projecte esportiu amb un servei de millor qualitat per cadascun dels membres que en formen part. El pla de millora presenta un conjunt d’àrees sobre les quals es generen unes accions amb la finalitat de crear una solució a la debilitat trobada. Les àrees les podem classificar segons el nivell als quals fa referencia. Aquests són: nivell esportius, estructurals, de l’entorn i, d’infraestructures. Posteriorment, també es determina quines àrees i nivells tenen major rellevància i per tant, major priorització alhora de dur a terme la seva execució ja que juguen un paper fonamental els recursos dels quals disposa el CETEI.