Grau en Història

Permanent URI for this collection

Treballs de fi de grau en Història de la Facultat de Lletres [Més informació]

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 57
 • Item
  Open Access
  Origen i evolució de la vila de Cervera (la Segarra)
  (2022) Vall Farré, Sabina
  Cervera és una ciutat amb una gran riquesa de patrimonial, cultural i històrica. El seu origen sempre ha estat lligat a la cessió de les terres on actualment hi ha el castell per part de la casa comtal de Barcelona a unes famílies, amb la finalitat de repoblar el territori en la baixa edat mitjana. Tanmateix, aquest no és el primer període en què el territori de la vila va ser ocupat. Aquest estudi pretén mostrar a través de la recerca bibliogràfica i també de les evidències arqueològiques aquesta ocupació anterior a l'època baix medieval, així com mostrar l'evolució del nucli poblacional de Cervera en època medieval i moderna.
 • Item
  Open Access
  Realitat socioeconòmica, cultural i política de la ciutat de Tàrrega a partir de l’arribada de la Segona República (1931-1936): un estat de la qüestió
  (2022) Serés Minguell, Eloi
  Aquest Treball de Fi de Grau té com a objectiu principal i propòsit l'anàlisi i la síntesi de la historiografia en relació amb el període de la Segona República a la ciutat de Tàrrega (comarca de l'Urgell), així com la seva evolució pertinent al llarg del temps fins a l'inici de la Guerra Civil. A més, es dedica una atenció particular a la informació provinent dels setmanaris Crònica Targarina i Acció Comarcal. Les casuístiques polítiques, culturals, socials i econòmiques del període republicà a Tàrrega han estat investigades per diferents autors/es, però des de punts de vista diferents, els quals pretenem il·lustrar al llarg de l'obra.
 • Item
  Open Access
  Proposta de marc teòric per a l'estudi de les idees de llibertat i predestinació medievals: una revisió bibliogràfica dins el marc del cristianisme (s. I-XVI)
  (2022-06) Perez Sebastian, Daniela
  El present Treball de Fi de Grau (TFG) pretén elaborar un marc teòric, complementari a un futur marc empíric, que analitzarà les idees de llibertat i predestinació medievals d'un total de dotze autors, compresos en una cronologia entre el s. I i el s. XVI. El propòsit d'aquest marc teòric es mouria, primerament, entre l'explicació de conceptes filosòfics i teològics, considerats tradicionalment confusos; i, a continuació, amb la recollida sistemàtica i rigorosa d'una teoria que pugui respondre la hipòtesi principal de la recerca: La llibertat i la predestinació, com a conceptes complexos i analitzables des d'una multiplicitat de perspectives, han evolucionat al llarg de l'edat mitjana, adquirint diferents significats. Cosa perceptible dins l'àmbit filosòfic i teològic de l'occident europeu cristià medieval, amb uns antecedents en l'antiguitat tardana i unes continuïtats en l'època moderna. Per tant, en consideració de la diversitat de dimensions d'estudi dels dos termes, el marc teòric es configuraria mitjançant: un marc referencial, que centraria la investigació a partir d'un estat de la qüestió i una delimitació historiogràfica; un marc conceptual, que definiria els dos conceptes exegèticament, filosòficament i teològicament; i un marc històric, que aportaria una exposició del context i del moviment intel·lectual que pertanyeria cada pensador.
 • Item
  Open Access
  Economies de muntanya: el cas particular del Principat d'Andorra al segle XX
  (2022-05-31) Medeiros Carvalho, Marc
  El present treball de fi de grau té com a objectiu analitzar i estudiar els elements que han comportat la transició econòmica del Principat d'Andorra, inserit en el marc de l'economia pirenaica d'alta muntanya, passant d'una economia agrícola, de subsistència, a una economia basada en el sector serveis amb un fort creixement econòmic. Per dur a terme aquesta tasca, en primer lloc, s'analitza quines eren les característiques de l'economia tradicional als Pirineus, per posteriorment mostrar la seva evolució a partir del segle XX i quins processos ajuden a transformar la direcció econòmica. En segon lloc, es realitza el mateix exercici amb el cas concret d'Andorra, com a país inserit en el context pirenaic però amb la particularitat de ser un estat independent. Per tant, s'analitza les característiques de l'economia tradicional per posteriorment mostrar els processos de canvi que, al llarg del segle XX, donen forma a aquest microestat.
 • Item
  Open Access
  La pervivència de l'Homo Sovieticus a l'era postsoviètica
  (2022-06) Lelyk Rurak, Nazariy
  Aquest Treball de Final de Grau proposa un estat de la qüestió sobre els habitus i la invenció de tradicions al llarg de l'existència de la Unió Soviètica. La cua, la kommunalka, les condecoracions, les desfiles militars, van marcar la vida de l'Homo Sovieticus, d'aquesta manera, es van introduir als modes de vida diferents habitus i es van inventar tradicions per tal de crear diferents funcions socials, entre elles, la d'establir cohesió social i pertinença al grup. Es veurà la importància de l'àmbit militar en la cultura russa. Aquest estat de la qüestió conclourà amb l'intent d'explicar els efectes i les conseqüències provocades per la desaparició de la URSS en la cultura soviètica i com molts habitus i tradicions inventades a la URSS van continuar presents en els diferents estats postsoviètics. També analitzarem la pervivència dels habitus i les tradicions en l'era postsoviètica, i el renaixement d'aquests a conseqüència de l'actual conflicte entre dos països exsoviètics.