Any: 2019 Núm.: 1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 7
 • Item
  Open Access
  Presentació
  (Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària, 2019) Universitat de Lleida. Càtedra Santander d'Emprenedoria Universitària
  En aquest primer número de la revista es presenten 5 treballs relacionats amb aspectes de màxim interès de l’emprenedoria, distribuïts de la següent manera: un informe sobre la creació d’empreses a la demarcació de Lleida; tres articles sobre temes d’actualitat en el camp de l’emprenedoria, com ho són la innovació i la creativitat, els factors determinant de l’èxit de les start-ups i els aspectes que cal tenir en compte per aconseguir que els inversors apostin pel teu projecte empresarial; i, finalment, un cas d’estudi sobre la planificació estratègica en un veritable cas d’intraemprenedoria social.
 • Item
  Open Access
  Informe 2019 sobre la Creació d’Empreses a la Demarcació de Lleida, període 2008-2014
  (Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària, 2019) Saladrigues Solé, Ramon; Sala Rios, Mercè; Borrell Claveria, Lourdes
  Aquest informe analitza la creació d’empreses a la demarcació de Lleida a través de l’anàlisi dels estats financers que les societats mercantils dipositen al registre mercantil, durant el període 2008- 2014, és a dir, durant el període de crisi econòmica i la transició cap a l’etapa de discret creixement actual.
 • Item
  Open Access
  Innovació i creativitat a l’empresa
  (Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària, 2019) Valls Pasola, Jaume
  Creativitat i innovació són termes de molta actualitat pel que fa a la gestió empresarial. Els darrers anys s’ha anat desenvolupant un cert cos de coneixements sobre la gestió de la creativitat que ha complementat la visió, ja més clàssica, de la gestió de la innovació. En aquest article es reflexiona en primer lloc sobre l’evolució del concepte d’innovació amb relació a l’empresa; la manera en què s’ha passat de tenir l’R+D com a factor clau de competitivitat a substituir-la per una visió àmplia de la innovació que va més enllà de la seva dimensió purament tecnològica. En una segona part, es connecta aquesta visió àmplia de la innovació en contextos d’innovació oberta, amb el paper que hi juga la creativitat en la mesura en què del procés de la innovació es pot acabar passant a un enfocament encara més ampli que podem associar a una gestió del procés creatiu. Aquest procés està marcat pel paper de les indústries creatives a les economies més avançades. Es destaquen alguns elements clau d’aquesta gestió de la creativitat: la dimensió interdisciplinària, el treball en equip, la comunicació interna i la importància dels lideratges. El Canvas de la creativitat desenvolupat per R. Naggar aporta una visió integral sobre la importància de la captació i gestió d’idees, i que permet una reflexió estructurada de les activitats del procés creatiu en relació amb els diferents perfils de treballadors implicats en el procés i les seves motivacions: innovadors, ideadors, investigadors i emprenedors. Finalment es desenvolupa la perspectiva de la intraemprenedoria en contextos de gestió de la innovació i la creativitat.
 • Item
  Open Access
  An introduction to the study on start-up success
  (Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària, 2019) Tong, Yehui; Saladrigues Solé, Ramon
  Start-up success is an important topic of entrepreneurship research. This paper briefly introduces the main factors of success (survival, profitability and growth) and the related theories. In particular, the research on the resource-based view and industrial organization is highlighted. Financial capital and human capital are crucial start-up resources, and the related studies are considered under the resource-based view (including the previous studies about financing theory and financial constraints). Industrial organization is also a significant branch of research on a startup’s post-entry performance, where particular attention is paid to the literature on innovation (together with some commonly used industry-specific factors in the previous research).
 • Item
  Open Access
  Aspectes a tenir en compte per l’emprenedor en la cerca d’inversors pel seu projecte
  (Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària, 2019) Segarra Roca, Pere
  La dificultat més rellevant en què es troben els emprenedors en iniciar un projecte de negoci rau en la captació de finançament. Actualment existeixen diferents fonts de finançament, entre les quals la inversió per part de capital privat sol ser una de les més valorades. Aquest finançament en forma d’aportació de capital al negoci no és l’adequada per a tots els models empresarials, com tampoc tots els inversors tenen les mateixes preferències. Els inversors avaluen la idoneïtat dels projectes en funció d’una sèrie de criteris que l’emprenedor hauria de considerar abans d’acudir a una ronda de finançament.