Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica (GROP) (INDEST)

Permanent URI for this collection

El GROP és un grup de recerca consolidat i reconegut com a grup de qualitat per la Generalitat de Catalunya. És un grup interuniversitari integrat per professorat de la Universitat de Barcelona i professorat de la Universitat de Lleida. La línia principal de recerca és l'educació emocional, però també fa recerca en altres línies relacionades amb l'orientació psicopedagògica (educativa, personal, escolar i professional). [Més informació].

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 17
 • Item
  Open Access
  Psycho-Educational and Social Intervention Program for Parents (PESI): Workbook for Parents
  (Editura Lumen, 2018) Colomeischi, Aurora Adina; Žic Ralić, Anamarija; Wagner-Jakab, Ana; Bujor, Liliana; Ros Morente, Agnès; Filella Guiu, Gemma; Teixiné Baradad, Judit; Moreno-Morilla, Celia; Veiga-Branco, Augusta; Gol-Guven, Mine; Baranauskienė, Ingrida; Saveikiene, Diana
  The PESI Program will comprise psychological, educational and social approach for promoting social inclusion of the families parenting children with special needs Their psychological needs will be addressed through psychological evaluation of their personal, social-emotional competencies and through proving specialized training for social-emotional learning in order to attain wellbeing and to master coping strategies.
 • Item
  Open Access
  Psycho-Educational and Social Intervention Program for Parents. Psycho-Educational Kit: Trainer’s Manual and Trainee's Workbook
  (Editura Lumen, 2018) Colomeischi, Aurora Adina; Veiga-Branco, Augusta; Baranauskienė, Ingrida; Saveikiene, Diana; Ros Morente, Agnès; Filella Guiu, Gemma; Teixiné Baradad, Judit; Moreno-Morilla, Celia; Babur, Nalan; Clipa, Otilia; Žic Ralić, Anamarija; Wagner-Jakab, Ana; Bujor, Liliana; Galvão, Ana; Antão, Celeste; Gomes, Maria José; Gol-Guven, Mine
  The psycho- educational & social intervention program is developing an interdisciplinary approach to address the psychological, educational and social needs of the parents of children with special needs in order to strengthen their personal, social-emotional skills and their parenting skills, so that they will experience a growing social inclusion and wellbeing. The general aim of the project is pursued through a double way intervention: first it is addressing the parent‘s personal needs for social—emotional development, coping strategies learning to face the stress and promoting social inclusion, enhancing their resilience and experiencing wellbeing; second it is addressing to their parental role and it meets the need of parenting skills development for becoming a real resource for their children with special needs.
 • Item
  Open Access
  Building Bridges: Promoting Wellbeing for Family Handbook for Parents
  (Editura Lumen, 2018) Rusu, Petruta; Duca, Diana Sînziana; Colomeischi, Aurora Adina; Veiga-Branco, Augusta; Galvão, Ana; Antão, Celeste; Gomes, Maria José; Schipor, Doina-Maria; Ros Morente, Agnès; Filella Guiu, Gemma; Gol-Guven, Mine; Teixiné Baradad, Judit; Moreno-Morilla, Celia; Baranauskienė, Ingrida; Saveikiene, Diana; Lisak-Šegota, Natalija; Alimović, Sonja; Stošić, Jasmina; Wagner-Jakab, Ana; Žic Ralić, Anamarija; Baranauskienė, Ingrida
  This guide aimed at families wishes to promote resilience and wellbeing in families with disabled children. This work is divided into three main parts, each focused on key aspects of parenting and supporting children with special needs. In Part I, the promotion of resilience and wellbeing within the family is addressed. Topics such as stress and resilience within the family, family resources, psychological wellbeing, and strategies for fostering family wellbeing are explored. Additionally, strategies to facilitate family resilience and optimal family functioning are highlighted. Part II focuses on promoting socio-emotional learning in children with special needs. Topics include effective parenting, helping the child develop social and emotional skills, positive discipline strategies, and problem-solving. Part III delves into parenting children with specific special needs, such as intellectual disabilities, cerebral palsy, autism and Asperger's syndrome, learning disabilities, ADHD and oppositional disorders, emotional disorders, and behavioral disorders. This manual provides essential guidance for families facing the challenges of raising children with special needs, offering strategies and resources to promote their wellbeing and overall development.
 • Item
  Open Access
  Currículum d'educació emocional i LEC. Educació Infantil i Educació Primària. Treballem l'educació emocional
  (Universitat de Lleida. Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica, 2022) Filella Guiu, Gemma; Ribes, Ramona; Gasol Magri, Laura; Soldevila Benet, Anna; Agulló Morera, M. Jesús; Rueda Carcelén, Pilar Mireya
  A continuació es presenta el Currículum d’Educació Emocional per a l’Educació Infantil i l’Educació Primària. En aquest document es fixa tota la concreció curricular de l’Educació emocional per poder arribar a assolir els continguts, els objectius i els criteris d'avaluació que es contemplen a la Llei d'Educació de Catalunya (-LEC-Llei 12/2009, del 10 de juliol).
 • Item
  Open Access
  Currículum d'educació emocional i LEC. Educació Secundària Obligatòria. Treballem l'educació emocional
  (Universitat de Lleida. Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica, 2022) Filella Guiu, Gemma; Ribes, Ramona; Gasol Magri, Laura; Soldevila Benet, Anna; Agulló Morera, M. Jesús; Rueda Carcelén, Pilar Mireya
  A continuació es presenta el Currículum d’Educació Emocional per a l’Educació Secundària Obligatòria. En aquest document es fixa tota la concreció curricular de l’Educació emocional per poder arribar a assolir els continguts, els objectius i els criteris d'avaluació que es contemplen a la Llei d'Educació de Catalunya (-LEC-Llei 12/2009, del 10 de juliol).