Articles divulgatius (Grup de Recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 32
 • Item
  Open Access
  Utilització del col·limador Pin- Hole en gammagrafia per l'estudi fisio-anatòmic del casc del cavall SA.
  (2023) Domènech Comas , Cristina
  Degut a que els èquids són animals àmpliament utilitzats en la pràctica d’esport, gran part de la clínica que presenten es troba relacionada amb lesions musculo-esquelètiques o bé que afecten al rendiment esportiu d’aquests. Una de les proves d’imatge més útils per la localització d’alteracions del teixit ossi és la gammagrafia, la qual permet identificar la presència d’activitat osteoblàstica, present en gran part de les lesions. En aquest estudi es va plantejar la hipòtesi de que el col·limador pin-hole donaria una major definició d’estructures i sensibilitat de captació en la regió distal de l’extremitat anterior del cavall en comparació al col·limador estàndard utilitzat en gammagrafia. Es varen utilitzar 6 cavalls que no presentaven coixera de l’extremitat mostrejada, als quals se’ls hi va realitzar, mitjançant gammagrafia amb el col·limador pin-hole, tres projeccions: latero-medial, antero-posterior i dorso-palmar obliqua a 90º respecte l’angle del casc. En un dels individus es va comparar la imatge obtinguda amb el col·limador pin-hole amb l’obtinguda amb el col·limador estàndard, comprovant la hipòtesi inicial. A més, es va comprovar la necessitat de la projecció dorso-palmar obliqua a 90º degut a la superposició d’estructures present a la projecció antero-posterior. També es van poder identificar una elevada proporció d’individus amb presència de lesions subclíniques, així com es va aplicar anàlisis qualitatius i quantitatius a les imatges obtingudes, aplicant i adaptant tècniques ja descrites prèviament com és l’índex sacroilíac. Finalment, es va comprovar la millora de qualitat d’imatge en temps d’espera per l’adquisició d’imatges de 90 minuts post-administració del radio-fàrmac, respecte als 75 minuts.
 • Item
  Open Access
  Operation in the field: site-specific management using variable rate technologies
  (New Ag International SARL, 2018-10-01) Escolà i Agustí, Alexandre; Arnó Satorra, Jaume; Martínez Casasnovas, José Antonio
  The last stage in the Precision Agriculture (PA) cycle is implementing the decisions made in the fields or orchards. From the first Precision Ag Corner (New Ag International 64, in Nov-Dec 2016), we described the different stages, equipment, techniques and methodologies to make more informed management decisions. Whenever a non-uniform management strategy decision is made, site-specific management solutions are to be considered. In this issue, we review the different available options to put PA into practice either using conventional machinery or using hi-tech equipment, known as Variable Rate Technologies (VRT). Additionally, new trends are also depicted for future agricultural practices. New Ag International has partnered with the Research Group on AgroICT & Precision Agriculture (GRAP) of the University of Lleida-Agrotecnio Center in Catalonia, Spain. In every issue of the magazine Alexandre Escolà, Jaume Arnó and José A. Martínez-Casasnovas, with our Editorial Team, are putting together an editorial whose ambition is to help the various stakeholders bridge the gap between datanomics and commercial farming!
 • Item
  Open Access
  Operación en el campo: gestión en terrenos específicos utilizando tecnologías de aplicación variable
  (New Ag International SARL, 2018-10-15) Escolà i Agustí, Alexandre; Arnó Satorra, Jaume; Martínez Casasnovas, José Antonio
  La última etapa del ciclo de Agricultura de Precisión (AP) consiste en implementar las decisiones tomadas en los campos o huertos.Desde el primer artículo de la sección 'Precision Ag Corner' (NewAg International 64, en nov-dic 2016), describimos las diferentes etapas, equipos, técnicas y metodologías para tomar decisiones de gestión más informadas. Siempre que se toman decisiones sobre estrategias de manejo no uniforme en el campo, se deben considerar soluciones de manejo específicas para cada terreno. En este número se revisarán las diferentes opciones disponibles para la puesta en práctica de la AP, ya sea con maquinaria convencional o con equipos de alta tecnología, conocidos como Tecnologías de Velocidad Variable (VRT, por su sigla en inglés). Además, también se describen nuevas tendencias para futuras prácticas agrícolas. New Ag International se ha asociado con el Grupo de Investigación en AgróTICa y Agricultura de Precisión (GRAP) de la Universitat de Lleida-Agrotecnio Center, en Cataluña, España. En cada número de la revista, Alexandre Escolà, Jaume Arnó y José A. Martínez-Casasnovas, junto con nuestro equipo, están elaborando un editorial cuya ambición es ayudar a los diferentes grupos de interés a salvar la brecha entre la datanómica y la agricultura comercial.
 • Item
  Open Access
  Can Precision Agriculture be profitable?
  (New Ag International SARL, 2018-11-01) Arnó Satorra, Jaume; Martínez Casasnovas, José Antonio; Escolà i Agustí, Alexandre
  After eight Precision Ag Corner columns reviewing the different tools for precision agriculture (PA) taking part in the different stages of the PA cycle, it is time to assess its profitability. Is it worth investing in all the technologies described in the previous issues? Is it profitable investing in the training and education required to understand and manage PA solutions? Jaume Arnó, José A. Martínez-Casasnovas and Alexandre Escolà from the Research Group on AgroICT & Precision Agriculture (GRAP) of the University of Lleida-Agrotecnio Center will provide clues to answer these questions.
 • Item
  Open Access
  ¿Es rentable la Agricultura de Precisión?
  (New Ag International SARL, 2018-12) Arnó Satorra, Jaume; Martínez Casasnovas, José Antonio; Escolà i Agustí, Alexandre
  Al cabo de ocho artículos de la sección Precision Ag Corner en los que se revisan las diferentes herramientas de la agricultura de precisión (AP) que se utilizan en las diferentes etapas del ciclo dela AP, es el momento de evaluar su rentabilidad. ¿Vale la pena invertir en todas las tecnologías descritas en los números anteriores? ¿Es rentable invertir en la capacitación y educación necesarias para entender y manejar las soluciones de la AP? Jaume Arnó, José A. Martínez-Casasnovas y Alexandre Escolà del Grupo de Investigación en AgróTICa y Agricultura de Precisión (GRAP) de la Universitat de Lleida-Agrotecnio Center, tienen las respuestas.