Grau Comunicació i Periodisme Audiovisuals

Permanent URI for this collection

Treballs de fi de grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals de la Facultat de Lletres [Més informació]

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 83
 • Item
  Open Access
  Pla de Comunicació: Fitosanitaris @ro SL
  (2022-06-02) Roca Dolcet, Montse
  La comunicació és un aspecte fonamental per la vida diària de totes les persones, permetent que aquestes es puguin relacionar i posar en contacte entre elles, sigui per obtenir opinions o informació, o sigui per intercanviar-les. En l’àmbit que ens pertoca, qualsevol empresa té la necessitat de donar-se a conèixer al seu públic objectiu i vendre els seus productes i serveis i, per tant, també té la necessitat imperiosa de comunicar qui és, què fa i què ven. Hi ha moltes maneres de comunicar, però tenir una organització i planificació de totes les accions de comunicació que es volen realitzar, en funció dels objectius marcats i l’estudi de l’entorn sectorial, potencia exponencialment la consecució dels objectius empresarials, construint relacions duradores, positives i fidels amb els diferents públics. El present Treball Final de Grau està enfocat a la formulació d’una estratègia de comunicació per l’empresa Fitosanitaris @ro, materialitzada en un pla de comunicació, el primer i l’únic que s’ha dissenyat mai. Fitosanitaris @ro és una petita empresa d’àmbit local que dóna servei a l’agricultor, amb més de trenta anys d’experiència en el sector, convertint-la en una empresa consolidada i amb ganes de posicionar-se com un referent i créixer en nous nínxols del seu segment de mercat. Així doncs, per tots els factors anteriorment exposats, la finalitat buscada amb aquest pla de comunicació és aconseguir que el mateix sigui un instrument de treball eficaç, ajustat a les característiques de l’empresa i tenint unes pautes d’actuació -accions- ja establertes que els permeti aconseguir els seus objectius, creant-los un compromís. D’aquesta manera, s’ha desenvolupat els objectius de l’empresa per a l’àmbit de la comunicació, havent analitzat prèviament l’organització i l’entorn; les accions i estratègies de treball; el segment de públic al qual es dirigeixen així com els instruments i el pressupost necessari per assolir-los, establint una avaluació dels resultats que els permetrà saber si ho han aconseguit. També s’ha definit conjuntament amb l’empresa la seva missió i visió, els seus valors i l’anàlisi de les seves debilitats i fortaleses internes, així com les amenaces i oportunitats externes que poden redefinir el plantejament de tota l’estratègia.
 • Item
  Open Access
  Toribia
  (2022) Roca López, Raquel
  Este Trabajo de Fin de Grado consiste en la elaboración del guion de un largometraje dramático titulado “Toribia”. Un filme, basado en hechos reales, donde se presentan las dificultades de una mujer española quien ha tenido siempre el rol de cuidadora en diferentes épocas y circunstancias. La vida en un pequeño pueblo de Extremadura en los años 40, el éxodo rural a las ciudades industrializadas y la adaptación que esto conlleva. Además de todo el esfuerzo que es capaz de hacer una mujer de este perfil por aquellos que ama. Este trabajo tiene como objetivo realizar un guion paso por paso experimentando todo el proceso que esto requiere.
 • Item
  Open Access
  Far-right nationalism and populism in the European Union: assaults on press freedom. Democracy under pressure
  (2022) Sánchez Colom, Miquel
  This academic research work examines press freedom in European Union countries in the context of the threat posed by far-right political parties to the watchdog function of independent journalism in democracies. The countries examined are Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, and Sweden. The period covered is from 2015 to 2022, marking an increase in support for far-right parties in several European countries following the refugee crisis in Europe. The project also provides a closer examination of the challenges faced by journalists covering far-right politics across the EU and the differences or similarities found in the countries covered.
 • Item
  Open Access
  Els mems i la política: un estudi sobre les publicacions del 14F
  (2022) Ripoll Novau, Alexandre
  Els mems s'han convertit en una peça molt rellevant de la cultura pop, no només com peces d'humor de consum ràpid, sinó que també com a contingut satíric o de protesta. És per això que hem dedicat aquest treball a l'anàlisi dels mems que es van fer durant el 14 de febrer del 2021, el dia de les eleccions al Parlament de Catalunya. L'objectiu del treball és analitzar els mems publicats pels usuaris (quins missatges es repeteixen més, a quin partit o candidat van dirigits els mems?...) i comprovar si els actors polítics, tant els partits com els candidats en si, fan ús d'aquest recurs. Per fer aquesta anàlisi, partirem d'un marc metodològic per entendre millor què és un mem, qui els fa, com es viralitzen... Després, al marc metodològic mitjançant l'anàlisi de xarxes hem extret totes les publicacions dels hashtags més rellevants relacionats amb les eleccions a Instagram, Facebook i Twitter. A continuació, els hem analitzat tant qualitativament com quantitativament, fixant-nos en aspectes com la seva viralitat o el missatge polític que portaven. Finalment, a les conclusions hem destacat com els partits i els actors polítics no han sabut aprofitar la tirada dels mems, com Twitter és la xarxa on es publiquen més mems i com Ciutadans i Vox són els partits més referenciats en aquestes publicacions.
 • Item
  Open Access
  Estudi de l'evolució de la programació i l'audiència infantil d'una cadena generalista, el cas de la Televisió de Catalunya
  (2022) Nogueira Martínez, Susana
  Aquest Treball de Fi de Grau presenta un estudi de l’evolució de la programació i l’audiència infantil de la Televisió de Catalunya dels 90 al 2021. El principal objectiu ha estat esbrinar la transformació que ha experimentat l’audiència infantil de la televisió pública i generalista catalana, al llarg de trenta anys, davant l’arribada i el creixement de les cadenes privades, les temàtiques infantils i Internet. A partir d'una radiografia dels canvis del panorama televisiu espanyol, veurem el cas concret de la Televisió de Catalunya i coneixerem com ha mantingut vigent fins a l’actualitat la cadena temàtica de continguts infantils, el trànsit de les funcions prioritàries de la cadena pública en relació amb l’audiència infantil, l’evolució dels hàbits i consums d’aquesta enfront dels continguts audiovisuals i en quina posició està la cadena catalana entre els infants a Catalunya.