Grau en Educació Primària

Permanent URI for this collection

Treballs de fi de grau en Educació Primària de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social [Més informació]

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 6
 • Item
  Open Access
  Quina tendència al pensament crític tenen els futurs mestres de primària de la Facultat d'Educació? Creació d'una rúbrica de reflexió per detectar si una eina digital afavoreix la tendència al pensament crític de l'usuari
  (2022) Flament Macià, Marc
  Aquesta investigació té com a finalitat analitzar la capacitat de tendència al pensament crític (PC) de futurs mestres de primària de cara a la utilització de les Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). La investigació s'ha dut a terme gracies a la col·laboració d'un grup d'estudiants de la Universitat de Lleida, tots futurs mestres d'educació primària, durant el curs 2021/2022, i té el propòsit d'avaluar la tendència al PC d'aquests, per poder crear una rúbrica analítica que els permetrà avaluar eines TIC i les seves capacitats a generar entorns propicis al desenvolupament de la tendència al PC. L'objectiu d'aquest estudi és la millora de la tendència al PC mitjan;;ant l'avaluació crítica de tecnologies digitals, i així evitar el conformisme. La metodologia de recollida de dades és híbrida, i es dura a terme mitjan;;ant un qüestionari elaborat amb preguntes per la majoria quantitatives i algunes preguntes qualitatives. Amb els resultats d'aquesta enquesta, feta a 50 futurs mestres d'educació primària de la Universitat de Lleida, s'ha valorat la tendència al PC d'aquestes estudiants. L'estudi ha permès detectar mancances en la tendència al PC dels futurs mestres de primària, sobretot pel que fa a la tendència a buscar les raons als fenomens, la utilització de fonts segures i la tendència a canviar d'opinió quan els fets ho justifiquen. La tendència al PC és imprescindible perquè és el pas previ a l'ús d'habilitats com jutjar, analitzar, observar o deduir. Un mestre ha de tenir aquesta tendència per poder-la transmetre als seus alumnes, hem detectat mancances que pensem que caldria millorar, per exemple en la formació universitària d'aquests.
 • Item
  Open Access
  Educar les emocions a través de l'escriptura creativa
  (2016-05) Sánchez Jordán, Nerea
  En el document que trobareu a continuació es presenta el Treball Final de Grau d’Educació Primària, cursat en la modalitat de Pla Dual, realitzat el curs 2015-16. L’objectiu del mateix és presentar un projecte interdisciplinari anual per ser desenvolupat a l’etapa de l’Educació Primària, ja que explicita un lligam entre l’educació emocional i l’escriptura creativa. La proposta inclou l’educació emocional a l’escola de manera regulada i funcional des d’un segon nivell de concreció. El document consta de l’anàlisi de necessitats que justifica l’aplicació del projecte. Es desenvolupa el marc teòric així com es mostra la relació entre l’educació emocional i l’escriptura creativa. A continuació, es presenta el projecte amb les parts corresponents que el defineixen: justificació, competències, objectius, continguts, metodologia, activitats, recursos, temporització i avaluació. Finalment, hi trobem una reflexió personal al voltant de tot el document presentat que tanca el treball marcant futures línies d’investigació educativa.
 • Item
  Open Access
  Co-teaching: the power of two
  (2016-05) Villanueva Sert, Marta
  Fa uns anys, quan els estudiants amb dificultats es van introduir a les aules ordinàries, es va adoptar la filosofia d’inclusió. Per aquest motiu, per tal de respondre a les necessitats dels diversos estudiants, els educadors van voler implementar estratègies que els afavorissin de la millor manera. Per aconseguir que tots els estudiants arribessin a un objectiu central, es van plantejar i proposar diversos camins. Consegüentment, els educadors es preguntaven sobre les possibilitats i beneficis que tindria treballar dos mestres junts en una mateixa aula. Va ser llavors quan va aparèixer la metodologia del co-ensenyament. Aquest projecte presenta un enfocament al co-ensenyament, definint de què tracta aquesta metodologia, els beneficis més importants que aporta i com implementar-la. Finalment, presenta el procés i resultats obtinguts després de la implementació d’una experiència de co-ensenyament en una aula ordinària d’educació primària.
 • Item
  Open Access
  Currículum integrat a través de la construcció d'un planetari portàtil
  (2016-05) Peguera Carré, Maria Carme
  L’experiència d’innovació educativa present en aquest treball vol apropar una nova manera d’ensenyar i aprendre a nens i nenes d’Educació Primària que estarà centrada en el disseny i desenvolupament d’un projecte interdisciplinari (currículum integrat) construït en base als seus propis interessos i curiositats naturals. En concret, es presenta i s'avalua un projecte que té a les ciències experimentals com l'eix vertebrador i, específicament, l'astronomia. Al voltant d’aquest tema, els estudiants elaboren un teixit de coneixements ampli, divers i connectat entre diferents àrees curriculars que els ajuda a entendre millor l’entorn on viuen. A més del conjunt de conceptes interdisciplinaris que emergeixen, la metodologia seguida durant el projecte ha contribuït a incentivar la indagació i, en particular, desenvolupar un conjunt d'habilitats científiques que complementen la formació dels estudiants.
 • Item
  Open Access
  Intensive exposure to English language: an organizational proposal adapted to the Catalan Elementary Education system
  (2016-05) Cobos Rius, Helena
  Aquest document és fruit d'un procés de recerca sobre les experiències que es duen a terme a Québec a l'escola Primària, on els alumnes de l'últim any es veuen exposats de manera intensiva a l'anglès com a llengua estrangera. Arran de la descoberta d'aquest model organitzatiu com a mesura de millora de l'adquisició i domini de la llengua a la regió Canadenca, es formula la hipòtesis : El programa d'anglès intensiu del Québec es pot adaptar a l'organització curricular de l'escola Primària catalana. Per respondre a aquesta afirmació, es realitza un estudi de compatibilitat horària segons el què estipula el Currículum de Primària i les bases teòriques sobre l'exposició intensiva a una llengua. Un cop confirmada la hipòtesis, es duu a terme una proposta d'adaptació organitzacional en base a les experiències, estudis i recerca realitzats fins ara. La proposta és avaluada per mestres d'anglès i una investigadora de l'àmbit de recerca.