Genuïnes (Centre Dolors Piera)

Permanent URI for this collection

Col·lecció de quadríptics editats pel Centre Dolors Piera que informen sobre diferents aspectes de la Igualtat de Gènere i sobre les accions de la Universitat de Lleida al voltant d'aquest tema. Estan dissenyats per Sopa amb dibuixos de Txell Tehàs. [Més informació]

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 14
 • Item
  Open Access
  Guia de recursos de prevenció i atenció de la violència masclista per a la coordinació de la UdL amb altres institucions
  (Edicions de la Universitat de Lleida, 2016) Universitat de Lleida. Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones
  La guia que us presentem s’ha realitzat en el marc del projecte Violència de gènere: joves i adolescents. Detecció i propostes d’actuació per a la millora de la coordinació dels recursos de prevenció i atenció entre la Universitat de Lleida i altres institucions finançat per l’Instituto de la Mujer amb el cofinançament del Fons Social Europeu dins del Programa Operatiu per a la Inclusió Social i de l’Economia Social. El document és fruit del resultat d’aquest projecte al voltant del qual s’han articulat diferents seminaris en graus de la UdL com Dret, Psicologia i Educació Social, amb els quals l’estudiantat ha tingut l’oportunitat d’adquirir coneixements en matèria de violència masclista (indicadors, recursos, eines per a la sensibilització i conscienciació, així com per a la pràctica professional). Alhora, aquestes actuacions han permès que diferents professionals especialistes hagin pogut compartir experiències, reflexions i bones pràctiques per a la millora de la prevenció i l’atenció de la violència de gènere. El document recull les eines i recursos que tenen la UdL, el municipi i la demarcació de Lleida en aquest àmbit, normativa i altres instruments per a la detecció, la prevenció i l’atenció de la violència masclista.
 • Item
  Open Access
  Dones i ocupació en igualtat de condicions
  (Edicions de la Universitat de Lleida, 2016) Universitat de Lleida. Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones
  Segons El informe sobre empleo del Instituto Nacional de Estadística mujeres y hombres en España 2015, es continua constatant que les dones compten amb taxes d'activitat, d'ocupació i de condicions laborals inferiors als homes. Tenen més índexs d'atur que els homes i assumeixen majoritàriament l'atenció de les responsabilitats familiars. En aquest sentit, l'impacte de la crisi sobre el treball de les dones s'ha endinsat si cap encara més en aquesta situació de desigualtat.
 • Item
  Open Access
  Centre Dolors Piera. 10 anys
  (Edicions de la Universitat de Lleida, 2016) Universitat de Lleida. Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones
  El Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones de la UdL va néixer el març de 2006 gràcies a la signatura del conveni entre el Seminari Interdisciplinari d’Estudis de la Dona (SIED) i la Universitat de Lleida (UdL) per a l’ús del fons bibliogràfic i documental del Centre d’Estudis i Documentació de les Dones (CEDD) del SIED, per a la realització de programes d’estudi i de recerca sobre temes relatius a les dones, per a la difusió i el desenvolupament científics, i per a l’intercanvi d’informació i formació universitàries en matèria de gènere. En la clàusula cinquena del conveni, ambdues institucions es van comprometre a la creació d’una estructura universitària que assumís la tasca duta a terme pel SIED des del 1991. La seva creació es va avançar a la promulgació de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva entre Dones i Homes i a la Llei Orgànica 4/2007 d’universitats, que recull a la disposició addicional dotzena que “les universitats han de comptar entre les seves estructures d’organització amb unitats d’igualtat per a l’exercici de les funcions relacionades amb el principi d’igualtat entre dones i homes”.
 • Item
  Open Access
  Igualtat retributiva entre homes i dones
  (Edicions de la Universitat de Lleida, 2015) Universitat de Lleida. Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones
  L’any 2008, el Parlament Europeu va formular un conjunt de recomanacions a la Comissió Europea sobre l’aplicació del principi d’igualtat de retribució entre homes i dones (Resolució 2008/2012/INI). Entre d’altres mesures, sol·licitava a les institucions comunitàries i als Estats membres que organitzessin un Dia Europeu per la Igualtat Salarial, prenent com a referència el dia en què, de mitjana, les dones haurien obtingut la retribució que els homes guanyen de mitja en un any. L’any 2011, la Comissió Europea, en el marc de l’estratègia per a la igualtat de gènere a la Unió Europea (UE) per al període 2010-2015, va posar en marxa l’esmentada iniciativa. Des d’aleshores, es celebra cada any el Dia Europeu de la Igualtat Salarial amb l’objectiu de conscienciar i sensibilitzar l’opinió pública sobre la persistència de la bretxa salarial de gènere i posar de manifest que, de mitjana, les dones europees han de treballar molt més temps per guanyar el mateix que els homes. Tot i que la data de commemoració de cada any varia en funció de les últimes dades disponibles de l’ Eurostat sobre la mitjana de la bretxa salarial de gènere a la Unió Europea, a Espanya, per acord del Consell de Ministres de l’any 2010 (Acord de 26/2/2010), es va escollir el dia 22 de febrer per a la commemoració del “Dia de la Igualtat Salarial”.
 • Item
  Open Access
  Fes un click! A la xarxa sense risc. Guia pràctica per connectar-te a la xarxa de forma segura... i que no t'enredin
  (Edicions de la Universitat de Lleida, 2014) Universitat de Lleida. Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones
  Aquesta guia és una eina per a la sensibilització i la prevenció de la violència de gènere a través de les xarxes socials i, alhora, per a l’ús de les xarxes de forma segura. La guia dóna resposta al compromís de la UdL per treballar per un estat d’opinió de tolerància zero, tal com es manifesta en el Reglament d’actuació en cas de violència de gènere a la UdL. Dones Juristes, en les conclusions i documentacions de l’informe jurídic de l’estudi Drets de les dones adolescents davant la violència masclista en les relacions de parella o situacions anàlogues, demanen “una atenció particular als actes de violència mitjançant les TIC, considerant que la població jove les utilitza àmpliament, i que en l’entorn de les xarxes socials es poden cometre diversos actes de control, amenaces, humiliacions, etc.” Aquesta necessitat de conèixer i intervenir en les noves maneres d’exercir la violència de gènere que estan sorgint a través de l’ús de les tecnologies també s’ha posat de manifest en els estudis realitzats per la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere: El ciberacoso como forma de ejercer la violencia de género en la juventud: un riesgo en la sociedad de la información y del conocimiento i La evolución de la adolescencia española sobre la igualdad y la prevención de la violencia de género.