Informes i estudis (Càtedra de Desenvolupament d'Organitzacions i Territoris Saludables i Sostenibles)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Open Access
    Processos Didàctics i Organitzatius. Materials per flippejar la classe
    (Universitat de Lleida. Càtedra de Desenvolupament d'Organitzacions i Territoris Saludables, 2022) Arco Bravo, Isabel del; Segura Torres, Joan; Ramos Pla, Anabel; Flores i Alarcia, Òscar
    Des de fa diversos cursos, l’equip docent d’EDO-UdL està desenvolupant el model de classe inversa (flipped classroom) i l’aprenentatge basat en reptes (ABR) en l’assignatura de Processos Didàctics i Organitzatius del grau en Educació Primària de la UdL. En aquest sentit, durant els cursos 2020-21 i 2021-22 s’han concedit dos projectes d’innovació docent per tal de millorar els materials i recursos que impliquen aquest tipus de metodologia. El model flipped classroom permet potenciar els processos de construcció col·laborativa del coneixement, la reflexió, el debat i la comunicació. Treballar amb reptes ajuda a impulsar l’aprenentatge competencial des de l’aproximació a contextos professionals reals. Les transformacions formatives que estem vivint com a resultat de la crisi sanitària i les conseqüències derivades d’un confinament de la població, està modificant les formes més comunes de planificar i intervenir en els processos formatius. La planificació de l’assignatura de Processos Didàctics i Organitzatius del Grau d’Educació Primària seguint el model flipped classroom segueix les següents línies estratègiques: - Presenta una forma de fer docència online sincrònica que centra el procés d’ensenyament-aprenentatge en els estudiants. - Està basat en un aprenentatge actiu, viscut, significatiu i de construcció col·laborativa dels coneixements, on el docent es converteix en coach i mediador del procés d’Ensenyament-Aprenentatge (E/A). - El model de classe inversa serveix de marc per desenvolupar diferents metodologies i tècniques. En aquest projecte es fa una aposta clara per l’Aprenentatge Basat en Reptes (ABR) que es basa en el principi que els estudiants fan aprenentatges significatius quan participen de forma activa en experiències obertes, contextualitzades i properes d’aprenentatge. - Aquest model pedagògic i el desenvolupament d’ABR implica noves forma d’avaluar que a més es veuen afectades per la seva translació en línia. El present model adquireix rellevància innovadora en la mesura que indaga en recursos i estratègies d’avaluació en línia amb la proposta d’E/A plantejada.