Grau en Educació Infantil

Permanent URI for this collection

Treballs de fi de grau en Educació Infantil de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social [Més informació]

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  Open Access
  Mindfulness Atenció plena en l’Educació Infantil
  (2017-05) Ramirez Elias, Désirée
  El Mindfulness o Atenció Plena pot ajudar a millorar els resultats d’aprenentatge en el context de l’Educació Infantil. L’objectiu del treball és potenciar l’ús del Mindfulness com a un recurs per abordar situacions dins l’aula. Per introduir el tema, es fa una descripció de la història i orígens d’aquesta disciplina així com la seva aplicació a l’àmbit educatiu. S’expliquen els beneficis que proporciona el Mindfulness tant per l’alumnat com per al professorat, en què consisteix la seva pràctica i quina relació té amb l’Educació Emocional. També es donen a conèixer els programes educatius, a nivell nacional i internacional, per treballar el Mindfulness i notícies d’actualitat. Pel que fa la part pràctica, es presenta una seqüència didàctica, que consta de dotze sessions. Posteriorment, es desenvolupa l’anàlisi de l’aplicació d’algunes d’aquestes sessions a una escola concreta. Finalment, s’exposen les conclusions del treball en les quals es planteja una proposta d’introducció del Mindfulness a les escoles.
 • Item
  Open Access
  Catàleg dels contes oblidats. Anàlisi d'alguns temes tabú en la realitat educativa
  (2016-09) Pueyo Barberà, Raquel
  En aquest treball, es presenta un marc teòric que té per finalitat donar a conèixer la importància d’alguns temes que poden sorgir en la realitat educativa de les nostres aules però que no són tan emergents en l’anàlisi d’estudi. Es realitza un petit recorregut pels orígens de cada concepte, analitzant els tabús i les repercussions en el desenvolupament dels infants. Posteriorment, s’ha dut a terme una part pràctica en la que es presenta el catàleg amb els àmbits escollits i els contes cercats en cadascun d’ells i s’han investigat les potencialitats i les mancances de les temàtiques tractades fent una comparativa amb el marc teòric. Finalment, s’extreuen unes conclusions per identificar la situació real d’aquesta investigació.