Revista Start Up Notes

Permanent URI for this collection

Start Up Notes (ISSN 2696-2489) és una revista de la Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària de la Universitat de Lleida. [Més informació].

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Open Access
    Start Up Notes. 1 (2019)
    (Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària, 2019) Saladrigues Solé, Ramon; Alonso Martínez, José Manuel; Badia Pascual, Ferran; Gallizo Larraz, José Luis; Sala Rios, Mercè
    En aquest primer número de la revista es presenten 5 treballs relacionats amb aspectes de màxim interès de l’emprenedoria, distribuïts de la següent manera: un informe sobre la creació d’empreses a la demarcació de Lleida; tres articles sobre temes d’actualitat en el camp de l’emprenedoria, com ho són la innovació i la creativitat, els factors determinant de l’èxit de les start-ups i els aspectes que cal tenir en compte per aconseguir que els inversors apostin pel teu projecte empresarial; i, finalment, un cas d’estudi sobre la planificació estratègica en un veritable cas d’intraemprenedoria social. L’Informe 2019 sobre la Creació d’Empreses a la Demarcació de Lleida, període 2008-2014 és un estudi elaborat per la Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària en col·laboració amb la Fundació Universitat de Lleida, i que ha estat elaborat per Ramon Saladrigues, Mercè Sala i Lourdes Borrell, és a dir, per membres d’ambdues entitats. L’informe analitza la creació d’empreses a la demarcació de Lleida amb dades que provenen majoritàriament del BORME i del Registre Mercantil, amb les que s’han analitzat 2.901 societats mercantils amb forma jurídica Societat Anònima (SA) i Societat Limitada (SL) constituïdes amb seu a la demarcació de Lleida entre l’1 de gener del 2008 i el 31 de desembre de 2014. S’analitza la classificació sectorial i l’evolució al llarg del període d’estudi, la taxa de supervivència, la xifra de negocis i la generació d’ocupació. L’anàlisi de la supervivència empresarial és l’element que explica que el període d’estudi finalitzi l’any 2014, donat que es necessita un horitzó temporal prou llarg per observar si l’empresa ha pogut sobreviure uns anys després de la seva constitució. El primer dels tres articles versa sobre la innovació i la creativitat a l’empresa i ve signat per Jaume Valls, catedràtic d’Organització d’Empreses de la UB i director de la Càtedra d’Emprenedoria de la UB. L’article reflexiona sobre una visió àmplia de la innovació que va més enllà de la seva dimensió tecnològica, i l’explora en contextos d’innovació oberta, amb nombrosos exemples d’empreses creatives. L’article aborda també el canvas de la creativitat i la intraemprenedoria en contextos d’innovació i creativitat. El segon article porta per títol “An introduction to the study on start-up succes” de Yehui Tong i Ramon Saladrigues i tracta l’èxit, mesurat com a supervivència, en la creació de noves empreses. Els autors aborden les teories relacionades amb els factors determinats de l’èxit de les start-ups, sense oblidar les relacions que s’estableixen entre la supervivència, la rendibilitat i el creixement. El tercer article ve signat per l’economista Pere Segarra i identifica els aspectes que cal tenir en compte per l’emprenedor si vol captar inversors per al seu projecte. L’article és d’enorme interès perquè dóna respostes a una de les principals limitacions amb què es troben els emprenedors: la manca de finançament. Aquest treball té la virtut de tenir un enfocament molt pràctic, atès que és resultat del treball que durant anys ha portar a terme l’autor en els processos de selecció de projectes empresarials per a ser presentats a les rondes d’inversió. Finalment, aquest primer número de la revista clou amb un cas d’estudi, el de l’Associació Alba i la planificació del seu model d’organització de futur. El cas d’estudi està signat per Maite Trepat, directora-gerent del Grup Alba, i descriu com han plantejat el nou model organitzatiu a través d’una planificació estratègica durant el període 2016-2020. L’autora visualitza els grans reptes, els agents implicats i els eixos de treball, i ho fa en el marc dels grans objectius de l’associació: el benestar de les persones, la xarxa, la innovació i la millora contínua, l’economia social i l’ètica.