Discursos i informes

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 8
 • Item
  Open Access
  Informe del rector al Claustre, desembre 2018
  (Universitat de Lleida. Gabinet de Rectorat, 2018) Fernández, Roberto
  Informe que es presenta a l'aprovació del Claustre de la Universitat de Lleida per part del rector Roberto Fernández.
 • Item
  Open Access
  10 anys de la recerca a la Universitat de Lleida : memòria 1993-2002
  (Publicacions de la Universitat de Lleida, 2003) Universitat de Lleida. Vicerectorat d’Investigació i Tercer Cicle
  Aquest estudi tracta de la recerca a la Universitat de Lleida des del seu restabliment l'any 1992, i utilitza un conjunt de dades per a mostrar els aspectes de més relleu de la investigació i la transferència de tecnologia en aquests darrers deu anys. En voler aportar una visió objectiva, aquest estudi es basa únicament en dades numèriques i indicadors quantitatius, i els mostra en forma de representacions diverses per tal d'ajudar el lector a treure'n les seves pròpies conclusions. Endemés, aquest estudi vol respondre a l'objectiu programàtic plantejat pel Dr. Jaume Porta Casanellas en les eleccions a rector del 1999 per a impulsar la consolidació de la recerca de qualitat, segons el qual "els indicadors de l'activitat científica de la UdL constitueixen un dels trets diferencials de la UdL, com a universitat que investiga."
 • Item
  Open Access
  Discurs del president del Consell Social, amb motiu de la presa de possessió del seu càrrec
  (Universitat de Lleida. Gabinet de Rectorat, 2008) Roca i Enrich, Ramon
  Intervenció del Sr. Ramon Roca i Enrich, president del Consell Social de la UdL, amb motiu de la presa de possessió del seu càrrec, davant l'Hble. Sr. Josep Huguet, conseller del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya.
 • Item
  Open Access
  Discurs del president del Consell Social, curs acadèmic 2009-2010
  (Universitat de Lleida. Gabinet de Rectorat, 2009) Roca i Enrich, Ramon
  Intervenció del president del Consell Social, Sr. Ramon Roca, amb motiu de la inauguració del curs acadèmic 2009-2010
 • Item
  Open Access
  Discurs del president del Consell Social, curs acadèmic 2008-2009
  (Universitat de Lleida. Gabinet de Rectorat, 2008) Roca i Enrich, Ramon
  Intervenció del president del Consell Social, Sr. Ramon Roca, amb motiu de la inauguració del curs acadèmic 2008-2009