Plans estratègics

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 8
 • Item
  Open Access
  Pla estratègic de la Universitat de Lleida 2030
  (Universitat de Lleida, 2022) Universitat de Lleida
  Pla estratègic de la Universitat de Lleida 2030. Pla operatiu 2022-2026
 • Item
  Open Access
  Pla Estratègic de Recerca de la UdL
  (Universitat de Lleida, 2005) Universitat de Lleida
  El Pla Estratègic de Recerca es presenta com un dels mitjans bàsics per aconseguir el canvi de model d’universitat i assumir el rol que la societat adjudica a la Universitat. Després de determinar les àrees d’expertesa de la UdL i les demandes de recerca i d’innovació empresarial dels agents socioeconòmics lleidatans, defineix tres grans línies bàsiques de recerca, Agroalimentació, Salut i Educació, i Territori, Patrimoni i Cultura. Aquestes línies de recerca s’hauran de desenvolupar potenciant els grups de recerca i els projectes ja consolidats a l’hora que es promou la creació de nous grups i projectes vinculats a aquests grans àmbits temàtics. Es pretén que totes les activitats de recerca desenvolupades a la UdL tinguin punts de connexió amb aquestes tres grans línies bàsiques de recerca.
 • Item
  Open Access
  Pla estratègic de la Universitat de Lleida 2013-2016
  (Universitat de Lleida, 2013) Universitat de Lleida
  Pla estratègic de la Universitat de Lleida 2013-2016.
 • Item
  Open Access
  Estratègia docent i de formació de la Universitat de Lleida, 2014-2018
  (Universitat de Lleida, 2014) Universitat de Lleida. Vicerectorat de Docència; Universitat de Lleida. Vicerectorat d'Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua
  L’Estratègia Docent i de Formació de la Universitat de Lleida 2014-2018 neix de l’assumpció de la UdL de la seva responsabilitat com a institució pública al servei de la ciutadania, que ha donar resposta a les demandes d’una societat immersa en un ampli procés de transformació i de reestructuració social, econòmica, cultural i tecnològica. Aquesta proposta que parteix dels treballs i idees del Pla Estratègic de la UdL 2013-2016.
 • Item
  Open Access
  Política de personal acadèmic de la Universitat de Lleida, 2012-2020
  (Universitat de Lleida, 2012) Universitat de Lleida
  Aquesta política ha de permetre, en els propers anys, dotar la Universitat de Lleida de les eines necessàries per tal de dur a terme, amb la màxima garantia de qualitat, la seua activitat docent i de recerca. També ha d’aportar els instruments i les mesures necessàries que permetin corregir desequilibris i impulsar les accions estratègiques que consolidin el posicionament de la UdL com una institució d’educació superior de prestigi, dins del sistema universitari.