Enginyeria Tècnica Agrícola

Permanent URI for this collection

Treballs pràctics tutorats d'Enginyeria Tècnica Agrícola de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària [Més informació]

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 16
 • Item
  Open Access
  Projecte de canvi d'orientació productiva i canvi substancial d'una explotació porcina amb 1.300 porcs d'engreix per passar a 2.700 truges reproductores, 340 truges de reposició, 10 mascles i 10.960 garrins de transició; situada al pol. 501 parc. 27 del Terme Municipal de Menàrguens, La Noguera (Lleida)
  (2013-09) Campos Vilanova, Joan
  Amb el present Projecte es pretén realitzar un canvi d'orientació productiva del total de la capacitat autoritzada d'una explotació porcina d'engreix amb MO431-XX (1.300 porcs d'engreix) per transformar-la a truges de reproducció amb garrins fins a 20 Kg assolint una capacitat final de 2.700 truges reproductores, 340 truges de reposició, 10 mascles i 10.960 garrins de transició. Es projecta les naus necessàries per poder desenvolupar l'activitat porcina de producció de garrins d'acord amb la normativa sectorial i urbanística vigent.
 • Item
  Open Access
  Condicionament i millora del camí de la carretera de Tarragona a la partida de Grealó de Lleida
  (2013-07) Requena Robles, Maria Eugènia
  Projecte de condicionament i millora d’un camí rural, situat al terme municipal de Lleida. Consisteix bàsicament en la correcció de la traça del camí actual, a fi i efecte, de millorar el seu recorregut tenint en conte les normatives i recomanacions establertes per a camins rurals. Es realitza el càlcul de les petites conques hidrogràfiques i es dissenya un sistema d’evacuacions de les aigües per tal de prolongar la vida útil del camí en qüestió.
 • Item
  Open Access
  Estudi històric, comparatiu i morfològic de la raça bovina Pallaresa
  (2011-09) Sinfreu Blasi, Ignasi
  Aquest treball ha intentat aportar nova informació a través d’estudis tècnics per a la raça bovina Pallaresa, una raça greument amenaçada, ja que només en queden uns 35 exemplars, situats al Pallars Sobirà, la comarca d’origen. Sembla que va arribar cap a mitjans segle XVIII provinent de França i es va mesclar amb els bovins autòctons, arribant fins als nostres dies. Era emprada com a raça de triple aptitud (treball-llet-carn). Aquestes dades han estat aportades pel que havien sentit explicar els testimonis orals entrevistats i els documents trobats als arxius, així com saber que va veure el seu cens molt reduït passada la meitat del segle XX a causa de la introducció de la maquinària i races lleteres estrangeres per munyir. S’ha fet la recerca de la seua història; una comparació amb altres races pirinenques i europees amb dos mètodes diferents per intentar saber de quina raça hauria pogut provenir o amb quina podria estar més emparentada: els resultats han donat les races Gascona o Mirandesa com a antecessores; i finalment un estudi multivariant de les variables biomètrics i índexs de caracterització per establir mitjançant anàlisi de components principals poques mesures a agafar dels animals de cara a futurs programes de selecció i millora enlloc de les 20-25 que s’acostumen a agafar de cada animal.
 • Item
  Open Access
  Construcción de una pista rural desde La Cabezonada a La Estiva en el T. M. de la Fueva (Huesca)
  (2012-09) Lanau Puyuelo, Víctor
  Pista rural de 10 +250 m per a ús ramader principalment, de 4 m d'amplada i fins a 7 m en les corbes més tancades. La pista transcorre pel vessant sud-oest de la Serra Ferrera, massís rocós situat en els Pirineus Aragonesos, terme municipal de la Fueva (Osca). Salva un desnivell de més de 800 m les terminacions de ferms són de tot-u i formigó.
 • Item
  Open Access
  Estudi dels efectes de la càrrega dels arbres de la varietat Baby Gold 6 (Prunus persica, (L.) Batsch), sobre diferents paràmetres de producció i de qualitat dels fruits
  (2012-06) Mata Cortés, Albert
  En el present treball s’ha estudiat els efectes de la carrega dels arbres, deixada en l’aclarida, sobre la variació dels calibres dels fruits, sobre la variació dels sòlids solubles (sucres) i sobre la variació de l’acidesa en la varietat de préssec del tipus pavia Baby Gold 6. A més s’ha establert les relacions al·lomètriques per la mateixa varietat Baby Gold 6. Per això, s’han utilitzat 10 arbres de la varietat de préssec del tipus pavia de la varietat Baby Gold 6 del camp de pràctiques de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària. En aquests 10 arbres, en l’aclarida s’ha establert un rang de càrrega de 8.000 kg fins a 50.000 kg. Aquestes càrregues s’han repartit atenent a seccions de tronc similars per a cada càrrega productiva. Ja en el moment de la recol·lecció, s’ha agrupat els fruits per arbre i per passada. Llavors s’han pesat i calibrat un per un. Un cop pesats i calibrats tots els fruits d’un arbre i d’una passada s’ha fet un mixt del fruit per poder fer l’analítica de sucres i acidesa i també s’han avaluat diferents paràmetres de producció.