Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA)

Permanent URI for this community

El campus de l'ETSEA és el principal campus agroalimentari i forestal de Catalunya i un dels principals d’Espanya pel que fa al nombre d’estudiants i professors, titulacions impartides i activitat investigadora. La major part dels estudis impartits a l’ETSEA tenen una estructura cíclica. Amb aquest model es poden cursar sis titulacions de primer cicle, des de les quals es pot accedir a tres titulacions de segon cicle. Els plans d'estudis presenten una gran oferta d'assignatures optatives i possibilitats d’especialització. Un elevat nombre d'estudiants participa anualment en els programes de mobilitat internacional (aproximadament cent per any) i en convenis de pràctiques amb empreses (més de tres-cents per any). [Més informació]

Browse