Suport a la Governança

Permanent URI for this community

La unitat de Suport a la Governança té la missió de donar suport a l’acció de govern del Consell de Direcció de la Universitat i a la millora dels processos de presa de decisions, a partir de la generació de coneixement basat en l’anàlisi de la informació. [Més informació]

Browse