Search Results

Now showing 1 - 7 of 7
 • Item
  Open Access
  La protección de las construcciones de una huerta urbana en transformación : el catálogo de construcciones en suelo no urbano del municipio de Lleida
  (Università degli Studi Roma Tre, 2014) Paül i Agustí, Daniel; Aguilar Ortiz, Laura; Ganau Casas, Joan
  La consideración de los elementos que merecen una protección especial por parte de la administración pública ha ido cambiando a lo largo del tiempo. De forma progresiva se ha pasado de una visión basada en lo antiguo y monumental a una visión mucho más amplia. Este cambio se ha integrado en los últimos años en los distintos elementos legales. El texto que se presenta reflexiona sobre este hecho mediante el análisis del trabajo académico realizado para la elaboración del “Catálogo de construcciones en suelo no urbano del municipio de Lleida”, documento que formará parte de la revisión del Plan Urbanístico de la ciudad. El trabajo detalla el estudio realizado para la propuesta del Catálogo. Se partirá de una presentación de los elementos generales que establece la normativa urbanística de Cataluña. Posteriormente, se presentará el trabajo de identificación de construcciones y los criterios fijados para delimitar las construcciones que debían preservarse. Finalmente, se presentarán los principales rasgos de las aproximadamente 150 construcciones para las cuales se propone su conservación como elementos más significativos de un espacio que conserva más de 800 años de presencia humana.
 • Item
  Open Access
  El sistema urbà de Lleida: definició, estructura i dinàmiques recents
  (Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, 1998) Ganau Casas, Joan
  El present article analitza els efectes que el procés de difusió i descentralització urbana comú a la majoria de les ciutats europees està tenint en els darrers anys en una ciutat mitjana catalana: Lleida. Malgrat la seva estructura rural, des de fa anys diversos factors (l'estancament de la ciutat central, el fort creixement demogràfic i residencial dels nuclis rurals de l'entorn, l'augment de la mobilitat pendular. . . ) apunten cap a un profund canvi en les pautes d'urbanització del territori occidental de Catalunya. Tot plegat, d'una banda, permet definir l'àrea de Lleida com una ciutat regió amb fluxos territorials cada cop més intensos i complexos. D'altra banda, porta a l'aparició d'una nova ciutat polinuclear, jerarquitzada i extensa, la qual cosa representa un trencament respecte a l'esquema d'urbanització tradicional, que en els propers anys encara podrà fer-se més profund amb el planejament i la construcció de noves infraestructures.
 • Item
  Open Access
  Els camps Elisis, o l'agonia d'un parc?
  (Ateneu Popular de Ponent, 2002) Ganau Casas, Joan
 • Item
  Open Access
  La imatge històrica de Lleida: els símbols de la ciutat
  (Ateneu Popular de Ponent, 1991) Ganau Casas, Joan
 • Item
  Open Access
  Finançament de la infrastructura urbana i dels equipaments municipals a Lleida (1917-1930)
  (Departament de Geografia i Història, Universitat de Lleida, 1992) Ganau Casas, Joan
 • Item
  Open Access
  Viatgers i militars: la imatge de Lleida abans del segle XIX
  (Institut d´Estudis Catalans, 1988) Ganau Casas, Joan