Search Results

Now showing 1 - 10 of 138
 • Item
  Open Access
  Los estudios de Toponimia en Cataluña
  (De Gruyter, 2010) Terrado Pablo, Javier
 • Item
  Open Access
  Anàlisi històrica dels projectes de cria en captivitat i reintroducció d'espècies de fauna autòctona catalana
  (2022-06) Cardoner Muray, Mar
  La posada en marxa de mesures de conservació de fauna ha esdevingut una necessitat els últims anys a causa del gran nombre d’espècies autòctones que es troben amenaçades. Entre les mesures per mantenir la biodiversitat, es duen a terme projectes de reintroducció. La finalitat d’aquest estudi és: (1) realitzar una valoració objectiva de l’èxit dels projectes de reintroducció realitzats amb espècies concretes de la fauna autòctona mitjançant l’anàlisi d’una sèrie de variables, (2) determinar en quins dels taxons estudiats ha estat més útil la cria en captivitat, i (3) determinar quin tipus de reintroducció és més efectiva en les espècies aviars de la fauna catalana. En aquest estudi s’han analitzat un total de 14 projectes de conservació. D’aquests, un 21 % han estat un èxit, un 14 % un èxit relatiu, un 7 % un no èxit relatiu i un 57 % un no èxit. De les reintroduccions realitzades en aus, aquelles realitzades a partir d’animals salvatges han estat un 10 % més exitoses i la classe de vertebrat més exitosa en la reintroducció d’animals criats en captivitat han estat les aus amb un 40 % d’èxit. Aquest estudi mostra l’elevat percentatge de projectes avaluats com a no exitosos i la necessitat d’establir unes variables concretes per plantejar futurs projectes.
 • Item
  Open Access
  Evaluation of the dairy cow biotype suited for climate change adaption
  (2022-07) Cabello Borràs, Maria
  El canvi climàtic està afectant cada vegada més la producció agrícola a tot el món, especialment la salut i el benestar dels animals. Cada vegada més, la comunitat global ha començat a reenfocar la producció ramadera cap a estratègies més sostenibles. La selecció de l'animal més adequat per a un sistema de granja en particular pot representar un factor important d'èxit. L'objectiu d'aquest estudi era recopilar informació sobre el biotip d'una granja de vaques lleteres per adaptar-se als impactes del canvi climàtic en dues àrees geogràficament diferents (Irlanda i Catalunya). Es van fer entrevistes presencials i per videotrucada a ramaders lleters Irlandesos i Catalans (n = 18). L'anàlisi temàtica del contingut de l'entrevista va proporcionar evidència d'alguns coneixements bàsics sobre els efectes negatius actuals i futurs del canvi climàtic en la ramaderia lletera i les estratègies sostenibles reals que estan fent els ramaders. Suggerim que la clau de l'èxit és maximitzar l'eficiència de les explotacions, implicant un biotip adequat de vaques lleteres, que millora indirectament l'adaptació del sistema boví lacti a un entorn constantment desafiant i heterogeni.
 • Item
  Open Access
  Redelmes: nous gravàmens sobre els ingressos a les comunitats de la Catalunya del nord-est (c. 1350 - c. 1500)
  (Universitat de Barcelona, 2021-01-27) Reixach Sala, Albert
  Aquest article estudia les exaccions aplicades sobre un ampli ventall d’ingressos que es desenvoluparen a Catalunya a partir de mitjan segle xiv com a alternativa als tradicionals impostos directes sobre el patrimoni i els indirectes sobre el consum i la circulació de productes diversos. Després de revisar el que es coneix sobre aquest recurs fiscal, s’analitza una mostra d’un centenar d’exemples de l’àrea del bisbat de Girona entre aproximadament els anys 1350 i 1500 i que ha estat possible localitzar, sobretot, a través de documentació notarial. Es comenten els punts comuns i les diferències entre els diversos casos, i també la manera de recaptar els gravàmens estipulats. Així mateix, s’insisteix en el fet que el disseny i la implantació d’aquests impostos obren una petita finestra sobre la diversitat d’activitats i fonts d’ingressos registrades en petites viles i en parròquies eminentment rurals.
 • Item
  Open Access
  Els pobles de Catalunya a l'edat mitjana. Aportació a l'estudi de la morfogènesi dels llocs de poblament
  (Edicions de la Universitat de Lleida, 1998-12) Bolòs i Masclans, Jordi
  Aportació a l'establiment d'una tipologia dels pobles catalans en època medieval. El coneixement de la construcció o construccions (cases, esglèsia, castell) que actuen com a elements generadors dels pobles és bàsicament el que permet d'establir l'existència de diversos tipus pobletans. Es parla dels pobles oberts (on les cases són l'element estructurador), dels pobles de sagrera (nascuts al voltant d'una església), dels pobles castrals (en relació amb un castell), de les viles noves (ordenades en una quadrícula, en relació amb un carrer o amb una plaça), dels pobles probablement nascuts en època islàmica, dels pobles polifocals i de les viles més complexes (amb ravals o burgs). En relació amb cadascun dels tipus, hom esmenta les principals característiques i uns quants exemples.
 • Item
  Open Access
  Fortificaciones y organización del territorio en la "marca" o frontera catalana durante los siglos IX-XII
  (Fundación Santa María la Real, 2003-12) Bolòs i Masclans, Jordi
 • Item
  Open Access
  Els palaus episcopals
  (Pagès Editors, 2007) Velasco González, Alberto; Martínez París, Josep
 • Item
  Open Access
  L'espai quotidià a la Catalunya gòtica
  (Fundació Bosch i Gimpera, 2002-05) Bolòs i Masclans, Jordi
  Al llarg de les darreres pàgines hem fet un passeig per alguns dels espais quotidians dels homes dels darrers segles medievals. Són només unes pinzellades d'una realitat molt més complexa i molt més amplia. Hem intentat d'aproximar-nos a fons a una casa urbana, a una casa de pagès i a un castell, fent ús de judicis de crims i d'inventaris dels darrers segles medievals. De vegades hem triat algun exemple concret, com una casa de pagès pobra, per veure més els contrastos. Ens hem deixat, però, de comentar els espais eclesiàstics, com els monestirs i els convents. Tampoc no hem parlat dels hospitals, dels llocs on vivien els miserables, de les presons o dels barris de jueus o de sarraïns. Som conscients, també, que no hem aprofundit gens en aspectes com el joc, les festes o els bordells. En el fons, la nostra intenció ha estat mostrar allò que és diferent, amb relació a l'actualitat, i allò que és més semblant; allò que ens atreu d'aquella època i també allò que ens pot ser més repulsiu. De fet, els espais estudiats eren espais que de vegades han canviat molt, però que altres vegades coneixem prou bé, perquè encara existeixen. En aquests espais van viure, fa més de cinc-cents anys, homes i dones com nosaltres, que, per a poder-hi viure, els van adaptar a les necessitats que tenien en aquell moment, i, evidentment, els van considerar i fer seus. En molts aspectes, estudiar i arribar a conèixer bé la vida quotidiana de la gent del passat ens fa adonar de les limitacions de la nostra efímera realitat present.
 • Item
  Open Access
  El poblament rural i urbà. Un país de frontera
  (Fundació Enciclopèdia Catalana, 1999-03) Bolòs i Masclans, Jordi