Search Results

Now showing 1 - 10 of 30207
 • Item
  Open Access
  Objectes, alfabetització i comunitat Una proposta de disseny de museu escolar per a l’educació bàsica
  (2023) Bautista Baños, Toni
  El treball planteja la creació d'un museu escolar a un centre educatiu com a recurs per a l'ensenyament-aprenentatge basat en objectes a l'educació bàsica. A partir de la detecció d’una manca de contacte dels alumnes amb fonts materials es proposa treballar a través de tota mena d’objectes, tant quotidians com patrimonials, amb la finalitat de desenvolupar i fomentar un aprenentatge competencial i dialògic. S'argumenta que aquesta metodologia supera l'ensenyament memorístic i promou el pensament crític de l’alumnat. El museu escolar seria un espai per a activitats d'investigació i d’anàlisi d'objectes en contextos d'aprenentatge específics, tant vinculats a les ciències socials com a altres àmbits i matèries. Es considera que treballar amb objectes transversalment pot enriquir aspectes clau del currículum, i la proposta està sostinguda per un marc teòric basat en les pedagogies crítiques, l’alfabetització informacional o la didàctica de l’objecte, entre d’altres. Així doncs, el treball marca les pautes per a la creació d’un museu escolar com a recurs permanent del centre, que utilitzi els objectes com a base per a una educació més crítica aprofitant el seu caràcter transversal, i a més, que suposi una oportunitat d’aprenentatge constant que involucri tota la comunitat educativa des del procés de la seva creació fins a les tasques de dinamització.
 • Item
  Open Access
  Human lifespan and sex-specific patterns of resilience to disease: a retrospective population-wide cohort study
  (BCM, 2024-01-08) Sol, Joaquim; Ortega Bravo, Marta; Portero Otín, Manuel; Piñol Ripoll, Gerard; Ribas-Ripoll, Vicent; Artigues i Barberà, Eva María; Buti, Miquel; Pamplona Gras, Reinald; Jové Font, Mariona
  Background: Slower paces of aging are related to lower risk of developing diseases and premature death. Therefore, the greatest challenge of modern societies is to ensure that the increase in lifespan is accompanied by an increase in health span. To better understand the differences in human lifespan, new insight concerning the relationship between lifespan and the age of onset of diseases, and the ability to avoid them is needed. We aimed to comprehensively study, at a population-wide level, the sex-specific disease patterns associated with human lifespan. Methods: Observational data from the SIDIAP database of a cohort of 482,058 individuals that died in Catalonia (Spain) at ages over 50 years old between the 1st of January 2006 and the 30th of June 2022 were included. The time to the onset of the first disease in multiple organ systems, the prevalence of escapers, the percentage of life free of disease, and their relationship with lifespan were evaluated considering sex-specific traits. Results: In the study cohort, 50.4% of the participants were women and the mean lifespan was 83 years. The results show novel relationships between the age of onset of disease, health span, and lifespan. The key findings include: Firstly, the onset of both single and multisystem diseases is progressively delayed as lifespan increases. Secondly, the prevalence of escapers is lower in lifespans around life expectancy. Thirdly, the number of disease-free systems decreases until individuals reach lifespans around 87-88 years old, at which point it starts to increase. Furthermore, long-lived women are less susceptible to multisystem diseases. The associations between health span and lifespan are system-dependent, and disease onset and the percentage of life spent free of disease at the time of death contribute to explaining lifespan variability. Lastly, the study highlights significant system-specific disparities between women and men. Conclusions: Health interventions focused on delaying aging and age-related diseases should be the most effective in increasing not only lifespan but also health span. The findings of this research highlight the relevance of Electronic Health Records in studying the aging process and open up new possibilities in age-related disease prevention that should assist primary care professionals in devising individualized care and treatment plans.
 • Item
  Open Access
  Harrison Ford: Masculinity and Stardom in Hollywood, Virgínia Luzón Aguado, London: Bloomsbury 2020
  (Prensas Universitarias de Zaragoza, 2022) Oró Piqueras, Maricel
 • Item
  Open Access
  Las raíces del trabajo lexicográfico de Samuel Gili Gaya: sus notas lexicológicas
  (Ajuntament de Lleida, 1995) Vila Rubio, María Nieves
 • Item
  Open Access
  Historia de unas conversaciones y su comentario
  (Instituto Valenciano de Cinematografía Ricardo Muñoz Suay, 2006) Nieto Ferrando, Jorge; Company, Juan Miguel
 • Item
  Open Access
  The Self an the Other: The Motif of Doubles and Mirrors in Angela Carter's Last Novels
  (Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, 2004) Domínguez Rué, Emma
 • Item
  Open Access
 • Item
  Open Access
  De les fonts antigues a l’escena contemporània. Arqueoescena: un pont entre el passat i el present
  (Universitat Autònoma de Barcelona, 2016-07-24) Panosa Domingo, M. Isabel
  Arqueoescena és una plataforma d’acadèmics, creadors i intèrprets professionals que duen a terme projectes transversals de recerca i creació. Planteja una nova línia d’investigació basada en fonts arqueològiques, filològiques, musicològiques i etnogràfiques sobre les arts escèniques en l’antiguitat. Desenvolupa una metodologia de transferència que vincula la producció científica amb les activitats educatives i la difusió cultural mitjançant la posada en escena. Fins ara ha executat projectes escènics i didàctics sobre l’Egipte faraònic i l’antiga Grècia. El seu programa també s’orienta a la promoció de monuments, llocs arqueològics i museus per mitjà de propostes escèniques adaptades a cada cas.
 • Item
  Open Access
  Early Iron Age querns in the northeast of the Iberian Peninsula (800-450 BC): novelties in the to and fro motion
  (Ausonius Éditions, 2023-12-22) Alonso, Natàlia; Jaccottey, Luc; López, Daniel
 • Item
  Open Access
  Querns and Mills in Mediterranean Antiquity : Tradition and Innovation during the First Millennium BC
  (Ausonius Éditions, 2023-12-22) Alonso, Natàlia; Anderson, Timothy J.; Jaccottey, Luc
  After thousands of years of exclusively grinding with a to and fro motion, several new types of mills appeared and evolved in the Mediterranean during the last millennium BC. The first centuries of this millennium saw the development of a variety of new forms for both the upper and lower stones of these early back and forth querns. Yet the main changes and innovations came later, around the middle of the millennium, with the introduction of new types of mills including the manual rotary quern, the hopper mill and the Iberian rotary pushing mill. Although the historical circumstances of this period differ between the Eastern and Western Mediterranean, these changes emerged precisely in the second half of this millennium, a timeframe characterised by a technological interaction, or lack of, between the different cultures of the Mediterranean world. The new milling systems introduced during this period represent a turning point in the history of processing cereals and other materials. However, many questions as to the causes of the introduction and evolution of these mills and their socio-economic repercussions remain unanswered. The findings of the studies in these proceedings therefore represent modest but necessary advances in this vast and compelling field of research.