Search Results

Now showing 1 - 6 of 6
 • Item
  Open Access
  El turisme de floració a Lleida: una realitat des del Baix Segre
  (Cercle de Belles Arts de Lleida, 2022) Casals Bergés, Quintí
  El turisme de floració es va donar a conèixer l’any 2011, bàsicament des d’Aitona. Impulsat per l’ajuntament d’aquesta localitat, naixia com una nova experiència turística que proposava “una vivència única de sensacions acompanyades dels sabors i les dolces degustacions de la terra del Baix Segre”. Poc després, concretament el 2015, vaig fer una proposta de turisme de proximitat en aquesta revista titulada “El Baix Segre: una proposta de turisme de proximitat” (Arts: Revista del Cercle de Belles Arts de Lleida, 2015, núm. 40, p. 49-53). En aquell escrit, i quan el projecte turístic des del Baix Segre encara era a les beceroles, afirmava: “En aquest territori s’ha desenvolupat el conreu de fruita dolça, la principal font econòmica dels seus habitants i de bellesa fotogràfica amb l’esclat florit de la primavera. Per als amants de la fotografia, recomano visitar la zona, sobretot al març i a l’abril de cada temporada, quan els camps llueixen en la seva màxima esplendor. La millor atalaia per contemplar el paisatge florit dels fruiters del Baix Segre ens la dona el tossal de Carrassumada, a 2,5 km de Torres de Segre, al cim del qual hi ha l’ermita del mateix nom.”
 • Item
  Metadata only
  La Lleida dels progressistes, 1840-1843
  (Universitat de Lleida, 1997-12-15) Casals Bergés, Quintí
 • Item
  Open Access
  Lleidatanes pioneres a la Universitat
  (Associació Vivència Aranesa i Associació universitària Amics de Lo Campus, 2016-01) Casals Bergés, Quintí
  Estudi sobre les primeres lleidatanes que accediren a la Universitat
 • Item
  Open Access
  Eleccions parlamentàries a la Lleida liberal, 1810-1868. Segona part: l'època isabelina (1845-1868)
  (Centre d'Estudis Comarcals del Segrià, 2015) Casals Bergés, Quintí
  En el present treball s’agafaran tots els diputats que representaren la circumscripció de Lleida al Parlament espanyol i s’analitzaran totes les seves característiques (condició social, professió, dades econòmiques, nivell d’estudis, ideologia i participació política). Després s’agruparan en diverses variables (per sectors econòmics, riquesa, estudis, etc.) per arribar a les conclusions que defineixin la tipologia del diputat lleidatà dels primers 2/3 del segle XIX. Finalment, es compararan aquestes dades amb la resta de Catalunya i Espanya per veure si a Lleida se seguien uns paràmetres similars als de la resta de l’Estat.
 • Item
  Open Access
  La formación del personal político liberal y la resistencia del absolutismo en Lleida en la transición del Antiguo Régimen al liberalismo
  (Asociación Mundos Modernos, 2011) Casals Bergés, Quintí
  Este trabajo aborda la formación de los grupos dirigentes absolutista y liberal en la Lleida del último cuarto de siglo XVIII y primer tercio de siglo XIX. Siguiendo los principales hechos políticos de este periodo, dibujamos el enfrentamiento progresivo de ambos grupos en la comunidad. Asimismo, reflejamos una distinta adscripción socioprofesional según fuese su filiación política. De esta manera, constatamos que las filas absolutistas se nutrieron de las familias con más influencia social (pequeña nobleza local, ciudadanos honrados, notables y doctores) y los campesinos; mientras que los liberales concentraron las simpatías de los artesanos, hacendados sin privilegio, profesionales liberales e intelectuales.
 • Item
  Open Access
  Mentalitat i comportament social en la Catalunya Occidental durant l’època isabelina (1833-1868)
  (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània, 2012) Casals Bergés, Quintí
  En el present treball analitzarem el pensament, actituds i valors del grup dominant liberal en la ciutat de Lleida durant l'època isabelina (1833-1868). El nostre propòsit serà el d’intentar superar les evidents diferències ideològiques que havia entre els seus membres (principalment les polítiques entre liberals moderats i progressistes) per trobar els valors bàsics acceptats en el comportament social dominant en la Lleida de mitjan segle XIX. D'aquesta manera, delimitant aquesta actitud col·lectiva intentarem arribar a la mentalitat de la comunitat al voltant de les seves costums.