Search Results

Now showing 1 - 10 of 16
 • Item
  Open Access
  Els pobles de Catalunya a l'edat mitjana. Aportació a l'estudi de la morfogènesi dels llocs de poblament
  (Edicions de la Universitat de Lleida, 1998-12) Bolòs i Masclans, Jordi
  Aportació a l'establiment d'una tipologia dels pobles catalans en època medieval. El coneixement de la construcció o construccions (cases, esglèsia, castell) que actuen com a elements generadors dels pobles és bàsicament el que permet d'establir l'existència de diversos tipus pobletans. Es parla dels pobles oberts (on les cases són l'element estructurador), dels pobles de sagrera (nascuts al voltant d'una església), dels pobles castrals (en relació amb un castell), de les viles noves (ordenades en una quadrícula, en relació amb un carrer o amb una plaça), dels pobles probablement nascuts en època islàmica, dels pobles polifocals i de les viles més complexes (amb ravals o burgs). En relació amb cadascun dels tipus, hom esmenta les principals característiques i uns quants exemples.
 • Item
  Open Access
  Fortificaciones y organización del territorio en la "marca" o frontera catalana durante los siglos IX-XII
  (Fundación Santa María la Real, 2003-12) Bolòs i Masclans, Jordi
 • Item
  Open Access
  L'espai quotidià a la Catalunya gòtica
  (Fundació Bosch i Gimpera, 2002-05) Bolòs i Masclans, Jordi
  Al llarg de les darreres pàgines hem fet un passeig per alguns dels espais quotidians dels homes dels darrers segles medievals. Són només unes pinzellades d'una realitat molt més complexa i molt més amplia. Hem intentat d'aproximar-nos a fons a una casa urbana, a una casa de pagès i a un castell, fent ús de judicis de crims i d'inventaris dels darrers segles medievals. De vegades hem triat algun exemple concret, com una casa de pagès pobra, per veure més els contrastos. Ens hem deixat, però, de comentar els espais eclesiàstics, com els monestirs i els convents. Tampoc no hem parlat dels hospitals, dels llocs on vivien els miserables, de les presons o dels barris de jueus o de sarraïns. Som conscients, també, que no hem aprofundit gens en aspectes com el joc, les festes o els bordells. En el fons, la nostra intenció ha estat mostrar allò que és diferent, amb relació a l'actualitat, i allò que és més semblant; allò que ens atreu d'aquella època i també allò que ens pot ser més repulsiu. De fet, els espais estudiats eren espais que de vegades han canviat molt, però que altres vegades coneixem prou bé, perquè encara existeixen. En aquests espais van viure, fa més de cinc-cents anys, homes i dones com nosaltres, que, per a poder-hi viure, els van adaptar a les necessitats que tenien en aquell moment, i, evidentment, els van considerar i fer seus. En molts aspectes, estudiar i arribar a conèixer bé la vida quotidiana de la gent del passat ens fa adonar de les limitacions de la nostra efímera realitat present.
 • Item
  Open Access
  El poblament rural i urbà. Un país de frontera
  (Fundació Enciclopèdia Catalana, 1999-03) Bolòs i Masclans, Jordi
 • Item
  Open Access
  Història del paisatge, toponímia i cartografia a Catalunya a l’edat mitjana
  (Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Direcció General de Política Lingüística, 2014-07) Bolòs i Masclans, Jordi
  La realització, des de l’any 1998, dels diversos volums dels Atles dels comtats de la Catalunya carolíngia i el treball dut a terme, al llarg d’aquest darrer any 2010, en el projecte PaHisCat ens ha fet valorar d’una manera molt especial la importància que pot arribar a tenir la cartografia a l’hora d’entendre el passat. D’una manera especial, en estudiar amb una perspectiva històrica quatre unitats de paisatge, dins el projecte PaHisCat, ens hem adonat de l’interès de relacionar damunt d’una base cartogràfica les pervivències del paisatge antròpic (pobles, camins, camps, sèquies, etc.), creades en les diverses etapes del passat, amb la toponímia que ha arribat fins a l’actualitat o que trobem esmentada en la documentació pretèrita. En la comunicació plantejarem, a partir de diversos exemples, el gran interès que té el coneixement de la toponímia en els estudis històrics, especialment en aquells relacionats amb el paisatge, i la importància que també cal donar a la cartografia en aquesta mena de recerques.
 • Item
  Open Access
  Sivelles medievals de Catalunya i altres peces d'orfebreria relacionades amb la indumentària
  (Comité des travaux historiques et scientifiques (CTHS), 1981) Bolòs i Masclans, Jordi; Ollich i Castanyer, Imma; Padilla, José I.; Pagès i Paretas, Montserrat; Riu, Manuel
 • Item
  Open Access
  Les sepultures excavades a la roca
  (Publicacions de la Universitat de Barcelona, 1982) Bolòs i Masclans, Jordi; Pagès i Paretas, Montserrat
 • Item
  Open Access
  Un paisatge complex d'un país molt vell. Els estudis d'història del paisatge per comprendre i valorar el territori
  (Edicions de la Universitat de Lleida, 2010-12) Bolòs i Masclans, Jordi
 • Item
  Open Access
  PaHisCat: un projecte per conèixer el paisatge del passat i per gestionar el país en el futur
  (Edicions de la Universitat de Lleida, 2010-12) Bolòs i Masclans, Jordi
 • Item
  Open Access