Search Results

Now showing 1 - 10 of 14055
 • Item
  Metadata only
  El proyecto de investigación “MASDIME”: actividades
  (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2024) Mérida Jiménez, Rafael M. (Rafael Manuel)
  El proyecto oficial “Memorias de las masculinidades disidentes en España e Hispanoamérica” (MASDIME) es un proyecto multidisciplinario, pues implica la colaboración entre varias disciplinas para resolver sus objetivos. Entre las áreas de conocimiento de los integrantes del equipo figuran la Literatura española e hispanoamericana, la Teoría del arte, la Sociología, la Antropología o la Comunicación audiovisual. Este proyecto oficial de investigación se emplaza en la órbita de los estudios de género, LGBTI+ y culturales y en torno a las masculinidades, circunstancia que propicia también un claro acento interdisciplinario, pues entre sus objetivos figuran algunos para los que la cooperación que resulta de aplicar conocimientos, métodos y perspectivas de más de una de las disciplinas convencionales debe tener un efecto superior a la suma de los abordajes individuales.
 • Item
  Metadata only
  El proyecto de investigación “MASDIME”: presentación
  (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2024) Mérida Jiménez, Rafael M. (Rafael Manuel)
  El proyecto oficial “Memorias de las masculinidades disidentes en España e Hispanoamérica”, financiado por la Agencia Estatal de Investigación del Ministerio de Ciencia, Investigación y Universidades del Gobierno de España tiene como objetivo fundamental realizar una investigación en obras de carácter explícita o implícitamente autobiográfico en torno a la construcción de la masculinidad que han sido creadas por personas que manifiestan su disidencia sexual y/o de género. El corpus se centra especialmente en piezas literarias, artísticas y audiovisuales creadas en España e Hispanoamérica, sobre todo a lo largo del siglo XX y hasta la actualidad, por “varones gais” y “mujeres trans”. Su referencia es PID2019-106083GB-I00 y su acrónimo es MASDIME. El Investigador Principal (IP) es el Dr. Rafael M. Mérida Jiménez, catedrático de la Universidad de Lleida.
 • Item
  Metadata only
  La resolució de casos i la intervenció directa en contextos reals com a mesura de suport universal en l’educació superior (subtítols en ANGLÈS)
  (Unitat d'Audiovisuals de la Universitat de Lleida, 2023) Petreñas, Cristina; Sansó Galiay, Clara; Ianos, Maria Adelina; Hinostroza Castillo, Úrsula; Ubalde, Josep; Jardí Ferré, Andrea; Sabando, Dorys; Puigdellívol, Ignasi; Torres Solé, Teresa; Farré i Perdiguer, Mariona; Sala Rios, Mercè; Florensa Guiu, Rosa
  La Universitat del segle XXI hauria de ser un entorn de formació inclusiu, que garanteixi l'accés, la participació i l'èxit de tot l’estudiantat. Això és especialment necessari tenint en compte l'increment del nombre d'estudiants pertanyents a col·lectius vulnerables matriculats a la nostra universitat en els darrers anys. Aquesta diversitat suposa un repte important per l’educació superior, repte que passa per universalitzar la docència i fer-la accessible per totes i tots. En el marc de la millora de l’accessibilitat de la docència, especialment per a l’estudiantat més vulnerable, la present innovació pretén implementar metodologies actives a través de la resolució de casos i la intervenció directa en contextos reals. La intenció és indagar de quina forma aquestes metodologies esdevenen un suport universal que faciliti la integració entre teoria i pràctica i l’afrontament dels processos d’avaluació de tot l’estudiantat, en especial d’aquell pertanyent a grups vulnerables (amb dificultats d’aprenentatge, discapacitats sensorials, problemes de salut mental, entre d’altres).
 • Item
  Metadata only
  La resolució de casos i la intervenció directa en contextos reals com a mesura de suport universal en l’educació superior (subtítulos en CASTELLANO)
  (Unitat d'Audiovisuals de la Universitat de Lleida, 2023) Petreñas, Cristina; Sansó Galiay, Clara; Ianos, Maria Adelina; Hinostroza Castillo, Úrsula; Ubalde, Josep; Jardí Ferré, Andrea; Sabando, Dorys; Puigdellívol, Ignasi; Torres Solé, Teresa; Farré i Perdiguer, Mariona; Sala Rios, Mercè; Florensa Guiu, Rosa
  La Universitat del segle XXI hauria de ser un entorn de formació inclusiu, que garanteixi l'accés, la participació i l'èxit de tot l’estudiantat. Això és especialment necessari tenint en compte l'increment del nombre d'estudiants pertanyents a col·lectius vulnerables matriculats a la nostra universitat en els darrers anys. Aquesta diversitat suposa un repte important per l’educació superior, repte que passa per universalitzar la docència i fer-la accessible per totes i tots. En el marc de la millora de l’accessibilitat de la docència, especialment per a l’estudiantat més vulnerable, la present innovació pretén implementar metodologies actives a través de la resolució de casos i la intervenció directa en contextos reals. La intenció és indagar de quina forma aquestes metodologies esdevenen un suport universal que faciliti la integració entre teoria i pràctica i l’afrontament dels processos d’avaluació de tot l’estudiantat, en especial d’aquell pertanyent a grups vulnerables (amb dificultats d’aprenentatge, discapacitats sensorials, problemes de salut mental, entre d’altres).
 • Item
  Metadata only
  La resolució de casos i la intervenció directa en contextos reals com a mesura de suport universal en l’educació superior
  (Unitat d'Audiovisuals de la Universitat de Lleida, 2023) Petreñas, Cristina; Sansó Galiay, Clara; Ianos, Maria Adelina; Hinostroza Castillo, Úrsula; Ubalde, Josep; Jardí Ferré, Andrea; Sabando, Dorys; Puigdellívol, Ignasi; Torres Solé, Teresa; Farré i Perdiguer, Mariona; Sala Rios, Mercè; Florensa Guiu, Rosa
  La Universitat del segle XXI hauria de ser un entorn de formació inclusiu, que garanteixi l'accés, la participació i l'èxit de tot l’estudiantat. Això és especialment necessari tenint en compte l'increment del nombre d'estudiants pertanyents a col·lectius vulnerables matriculats a la nostra universitat en els darrers anys. Aquesta diversitat suposa un repte important per l’educació superior, repte que passa per universalitzar la docència i fer-la accessible per totes i tots. En el marc de la millora de l’accessibilitat de la docència, especialment per a l’estudiantat més vulnerable, la present innovació pretén implementar metodologies actives a través de la resolució de casos i la intervenció directa en contextos reals. La intenció és indagar de quina forma aquestes metodologies esdevenen un suport universal que faciliti la integració entre teoria i pràctica i l’afrontament dels processos d’avaluació de tot l’estudiantat, en especial d’aquell pertanyent a grups vulnerables (amb dificultats d’aprenentatge, discapacitats sensorials, problemes de salut mental, entre d’altres).
 • Item
  Metadata only
  Fons Dr. Roc Pifarré i Florejachs
  (Universitat de Lleida. Unitat de Biblioteca i Documentació, 2022) Universitat de Lleida. Unitat de Biblioteca i Documentació. Biblioteca de Ciències de la Salut
 • Item
  Metadata only
  Guión caso clínico: lesión de hombro
  (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2023) Rubí Carnacea, Francesc
 • Item
  Metadata only
  Esterilización de productos enlatados mediante inducción electromagnética. Simulación por elementos finitos
  (Universitat de Lleida, 2023-01-25T10:11:31Z) Ansó Blanco, Raúl