Search Results

Now showing 1 - 10 of 14653
 • Item
  Metadata only
  Gaudeamus igitur: videoclip
  (Universitat de Lleida, 2024) Tolmos, Antoni
  Videoclip de la grabació i producció audiovisual del Gaudeamus igitur a càrrec d'Antoni Tolmos. Les partitures així com la base musical instrimental es poden consultar a l'apartat del recurs relacionat.
 • Item
  Metadata only
  Lleida Televisió. Programa Cafeïna 29 octubre 2021. Entrevista Fidel Molina
  (Lleida Televisió. Cafeïna, 2021) Molina, Fidel
  La Profiguració designa la interdependència intergeneracional i, en aquest sentit, fa referència a l’acord i al reconeixement necessari entre generacions a la societat actual. Aquest nou concepte posa en valor la importància de la interdependència entre persones de totes les edats, amb la finalitat que tan­t joves com adults i gent gran puguem assolir una vida plena en totes les seves etapes. Els éssers humans som éssers socials i, en un moment de crisi com l’actual, es posa de relleu més que mai la necessitat que tenim de lluitar contra la soledat i proporcionar-nos mútuament amor i cures per dur a terme una vida feliç. La Profiguració és un concepte descriptiu d’un nou tipus de socialització i, al mateix temps, una proposta ètica-política per a la situació actual. És una proposta d’intervenció per superar la ruptura (o la desconnexió) generacional i millorar la convivència social. A més a més, els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) difícilment s’assoliran al 2030; l’era de l’escalfament global està donant pas a l’era de l’ebullició global. La sostenibilitat de la Pàtria Terra i, per tant, la sostenibilitat humana no serà possible sense la profiguració, sense la interdependència intergeneracional. Necessitem pensar en les generacions futures i actuar en conseqüència, tenint en compte el present i el futur. Aquest llibre planteja, des de el punt de vista de la sociologia, la necessitat d’un canvi de mentalitat que ens permeti establir un nou contracte social basat en l’altruisme vers les generacions actua­ls i les que vindran, tot destacant la importància de l’amor, la solidaritat i el diàleg, però també de l’educació, la sostenibilitat i la cultura de les cures, amb l’objectiu de construir un present i un futur millors.
 • Item
  Metadata only
  Actividad exposición final personaje de "Carmen"
  (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2024) Figuerola Cabrol, M. Carme
  La actividad pretende fomentar una lectura crítica acerca de una obra de la literatura francesa considerando su recepción en España.
 • Item
  Metadata only
  El proyecto de investigación “MASDIME”: actividades
  (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2024) Mérida Jiménez, Rafael M. (Rafael Manuel)
  El proyecto oficial “Memorias de las masculinidades disidentes en España e Hispanoamérica” (MASDIME) es un proyecto multidisciplinario, pues implica la colaboración entre varias disciplinas para resolver sus objetivos. Entre las áreas de conocimiento de los integrantes del equipo figuran la Literatura española e hispanoamericana, la Teoría del arte, la Sociología, la Antropología o la Comunicación audiovisual. Este proyecto oficial de investigación se emplaza en la órbita de los estudios de género, LGBTI+ y culturales y en torno a las masculinidades, circunstancia que propicia también un claro acento interdisciplinario, pues entre sus objetivos figuran algunos para los que la cooperación que resulta de aplicar conocimientos, métodos y perspectivas de más de una de las disciplinas convencionales debe tener un efecto superior a la suma de los abordajes individuales.
 • Item
  Metadata only
  El proyecto de investigación “MASDIME”: presentación
  (Universitat de Lleida. Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2024) Mérida Jiménez, Rafael M. (Rafael Manuel)
  El proyecto oficial “Memorias de las masculinidades disidentes en España e Hispanoamérica”, financiado por la Agencia Estatal de Investigación del Ministerio de Ciencia, Investigación y Universidades del Gobierno de España tiene como objetivo fundamental realizar una investigación en obras de carácter explícita o implícitamente autobiográfico en torno a la construcción de la masculinidad que han sido creadas por personas que manifiestan su disidencia sexual y/o de género. El corpus se centra especialmente en piezas literarias, artísticas y audiovisuales creadas en España e Hispanoamérica, sobre todo a lo largo del siglo XX y hasta la actualidad, por “varones gais” y “mujeres trans”. Su referencia es PID2019-106083GB-I00 y su acrónimo es MASDIME. El Investigador Principal (IP) es el Dr. Rafael M. Mérida Jiménez, catedrático de la Universidad de Lleida.
 • Item
  Metadata only
  La resolució de casos i la intervenció directa en contextos reals com a mesura de suport universal en l’educació superior (subtítols en ANGLÈS)
  (Unitat d'Audiovisuals de la Universitat de Lleida, 2023) Petreñas, Cristina; Sansó Galiay, Clara; Ianos, Maria Adelina; Hinostroza Castillo, Úrsula; Ubalde, Josep; Jardí Ferré, Andrea; Sabando, Dorys; Puigdellívol, Ignasi; Torres Solé, Teresa; Farré i Perdiguer, Mariona; Sala Rios, Mercè; Florensa Guiu, Rosa
  La Universitat del segle XXI hauria de ser un entorn de formació inclusiu, que garanteixi l'accés, la participació i l'èxit de tot l’estudiantat. Això és especialment necessari tenint en compte l'increment del nombre d'estudiants pertanyents a col·lectius vulnerables matriculats a la nostra universitat en els darrers anys. Aquesta diversitat suposa un repte important per l’educació superior, repte que passa per universalitzar la docència i fer-la accessible per totes i tots. En el marc de la millora de l’accessibilitat de la docència, especialment per a l’estudiantat més vulnerable, la present innovació pretén implementar metodologies actives a través de la resolució de casos i la intervenció directa en contextos reals. La intenció és indagar de quina forma aquestes metodologies esdevenen un suport universal que faciliti la integració entre teoria i pràctica i l’afrontament dels processos d’avaluació de tot l’estudiantat, en especial d’aquell pertanyent a grups vulnerables (amb dificultats d’aprenentatge, discapacitats sensorials, problemes de salut mental, entre d’altres).
 • Item
  Metadata only
  La resolució de casos i la intervenció directa en contextos reals com a mesura de suport universal en l’educació superior (subtítulos en CASTELLANO)
  (Unitat d'Audiovisuals de la Universitat de Lleida, 2023) Petreñas, Cristina; Sansó Galiay, Clara; Ianos, Maria Adelina; Hinostroza Castillo, Úrsula; Ubalde, Josep; Jardí Ferré, Andrea; Sabando, Dorys; Puigdellívol, Ignasi; Torres Solé, Teresa; Farré i Perdiguer, Mariona; Sala Rios, Mercè; Florensa Guiu, Rosa
  La Universitat del segle XXI hauria de ser un entorn de formació inclusiu, que garanteixi l'accés, la participació i l'èxit de tot l’estudiantat. Això és especialment necessari tenint en compte l'increment del nombre d'estudiants pertanyents a col·lectius vulnerables matriculats a la nostra universitat en els darrers anys. Aquesta diversitat suposa un repte important per l’educació superior, repte que passa per universalitzar la docència i fer-la accessible per totes i tots. En el marc de la millora de l’accessibilitat de la docència, especialment per a l’estudiantat més vulnerable, la present innovació pretén implementar metodologies actives a través de la resolució de casos i la intervenció directa en contextos reals. La intenció és indagar de quina forma aquestes metodologies esdevenen un suport universal que faciliti la integració entre teoria i pràctica i l’afrontament dels processos d’avaluació de tot l’estudiantat, en especial d’aquell pertanyent a grups vulnerables (amb dificultats d’aprenentatge, discapacitats sensorials, problemes de salut mental, entre d’altres).
 • Item
  Metadata only
  La resolució de casos i la intervenció directa en contextos reals com a mesura de suport universal en l’educació superior
  (Unitat d'Audiovisuals de la Universitat de Lleida, 2023) Petreñas, Cristina; Sansó Galiay, Clara; Ianos, Maria Adelina; Hinostroza Castillo, Úrsula; Ubalde, Josep; Jardí Ferré, Andrea; Sabando, Dorys; Puigdellívol, Ignasi; Torres Solé, Teresa; Farré i Perdiguer, Mariona; Sala Rios, Mercè; Florensa Guiu, Rosa
  La Universitat del segle XXI hauria de ser un entorn de formació inclusiu, que garanteixi l'accés, la participació i l'èxit de tot l’estudiantat. Això és especialment necessari tenint en compte l'increment del nombre d'estudiants pertanyents a col·lectius vulnerables matriculats a la nostra universitat en els darrers anys. Aquesta diversitat suposa un repte important per l’educació superior, repte que passa per universalitzar la docència i fer-la accessible per totes i tots. En el marc de la millora de l’accessibilitat de la docència, especialment per a l’estudiantat més vulnerable, la present innovació pretén implementar metodologies actives a través de la resolució de casos i la intervenció directa en contextos reals. La intenció és indagar de quina forma aquestes metodologies esdevenen un suport universal que faciliti la integració entre teoria i pràctica i l’afrontament dels processos d’avaluació de tot l’estudiantat, en especial d’aquell pertanyent a grups vulnerables (amb dificultats d’aprenentatge, discapacitats sensorials, problemes de salut mental, entre d’altres).